Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Tutkimus: Korkojen uskotaan nousevan – kolmasosa asuntovelallisista ei ole varautunut

Lehdistötiedote | 30-05-2017 11:03

Asuntovelalliset uskovat korkojen maltilliseen nousuun tulevan kolmen vuoden aikana, selviää Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta. Neljä kymmenestä uskoo asuntolainansa kokonaiskoron olevan 1,5–3 prosenttia kolmen vuoden kuluttua.

Yleisimpiä tapoja varautua korkojen nousuun olivat tutkimuksen mukaan säästäminen, pieni lainamäärä ja korkokatto. Kolmasosa asuntovelallisista ei kuitenkaan ole varautunut korkojen nousuun mitenkään.

‒ Oli yllättävää, että vain alle puolet nuorista (< 35-vuotiaista) asuntovelallisista osasi arvioida, mihin suuntaan korot ovat menossa. Kolmasosa nuorista ei osannut sanoa edes asuntolainansa nykyistä kokonaiskorkoa, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

‒ Positiivista oli kuitenkin se, että nuoret asuntovelalliset ovat varautuneet korkojen nousuun muita paremmin. Vain viidesosa alle 35-vuotiaista asuntovelallisista ilmoitti, ettei ole varautunut korkojen nousuun mitenkään, hän jatkaa.

Moni asuu mielestään väärän kokoisessa asunnossa

Tutkimuksen mukaan omistusasunto säilyy suomalaisten ykkösvaihtoehtona. Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaisi ensisijaisesti asua omistusasunnossa.

‒ Puheet vuokra-asuntosukupolven kasvamisesta vaikuttavat kyselyn perusteella liioitelluilta. Omistusasuminen on selvä ykkösvaihtoehto myös nuorilla, ja yli puolet vuokralla asuvista haluaisi ensisijaisesti asua omistusasunnossa, Olli Kärkkäinen sanoo.

‒ Vuokrien nousupaineisiin voidaankin vastata myös omistusasuntojen rakentamista vauhdittamalla, jotta entistä useampi voisi siirtyä toiveidensa mukaisesti vuokralta omistusasuntoon, Kärkkäinen jatkaa.

Asuntomarkkinoilla kohtaanto-ongelmat koskevat myös asunnon kokoa. Kyselyssä viidesosa alle 25-vuotiaista koki asuvansa liian pienessä asunnossa, kun taas yli 60-vuotiaista viidesosa asuu mielestään liian suuressa asunnossa. Asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.

‒ Pääkaupunkiseudulla asuvista kuusi kymmenestä uskoo asuntojen hintojen nousevan muuta Suomea nopeammin. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla jopa joka kuudes uskoo asuntojen hintojen laskevan tulevan vuoden aikana. Kaupungistumisen megatrendi jatkuu ja asuntomarkkinoilla sen voittajia ovat nykyiset kasvukeskukset, kun taas muuttotappiokunnissa asuntoa voi olla vaikea saada myydyksi, Kärkkäinen arvioi.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, p. 040 735 6030

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182

Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta: Asumisen odotukset ja huolet

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina YouGov 27.4.-3.5.2017 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1006 vähintään 18-vuotiasta suomalaista.

Documents