Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 13 uutta turbowarranttisarjaa 29.6.2017 (sarja 2017:C70 FI ja 2017:P70 FI)

28-06-2017 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 13 uutta turbowarranttisarjaa 29.6.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n   (OTE1V), Sampo Oyj:n   (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), ja YIT Oyj:n   (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.metso.com, www.nokia.com, www.outotec.com,   www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, , www.yitgroup.com, www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7U12800NDS1 FI4000266002 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12900NDS1 FI4000266010 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U13300NDS FI4000266028 DAX Index (Germany) DE0008469008
TMEO7U 32NDS1 FI4000266036 Metso Oyj FI0009007835
TNOK7U 58NDS1 FI4000266044 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7U 62NDS1 FI4000266051 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7U 64NDS1 FI4000266069 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM7U 50NDS FI4000266077 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE7U 13NDS FI4000266085 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7U 28NDS FI4000266093 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TYTY7I 68NDS FI4000266101 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7U 76NDS1 FI4000266119 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7U 78NDS1 FI4000266127 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7U12800NDS1 12800 12800 P 1/150 2017-06-29 2017-09-15
TDAX7U12900NDS1 12900 12900 P 1/150 2017-06-29 2017-09-15
TDAX7U13300NDS 13300 13300 P 1/150 2017-06-29 2017-09-15
TMEO7U 32NDS1 32,00 32,00 P 1/5 2017-06-29 2017-09-15
TNOK7U 58NDS1 5,80 5,80 P 1 2017-06-29 2017-09-15
TOTE7U 62NDS1 6,20 6,20 P 1/2 2017-06-29 2017-09-15
TOTE7U 64NDS1 6,40 6,40 P 1/2 2017-06-29 2017-09-15
TSAM7U 50NDS 50,00 50,00 P 1/5 2017-06-29 2017-09-15
TSTE7U 13NDS 13,00 13,00 P 1 2017-06-29 2017-09-15
TUPM7U 28NDS 28,00 28,00 P 1 2017-06-29 2017-09-15
TYTY7I 68NDS 6,80 6,80 C 1/2 2017-06-29 2017-09-15
TYTY7U 76NDS1 7,60 7,60 P 1/2 2017-06-29 2017-09-15
TYTY7U 78NDS1 7,80 7,80 P 1/2 2017-06-29 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.6 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet