Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 200 uutta warranttisarjaa 11.7.2017 (sarja 2017:C73 FI ja 2017:P73 FI)

10-07-2017 13:55

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 200 uutta warranttisarjaa 11.7.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com,   www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com,   www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäyntitunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
DAX7H12400NDS FI4000264924 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7H12600NDS FI4000264932 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7H12900NDS FI4000264940 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7T12200NDS FI4000264957 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7T12100NDS FI4000264965 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7I12600NDS FI4000264973 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7I12900NDS FI4000264981 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7U12200NDS FI4000264999 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7U12100NDS FI4000265004 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7J12500NDS FI4000265012 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7J12700NDS FI4000265020 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7J12900NDS FI4000265038 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7V12200NDS FI4000265046 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7V12100NDS FI4000265053 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7K12500NDS FI4000265061 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7K12700NDS FI4000265079 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7K12900NDS FI4000265087 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7W12200NDS FI4000265095 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7W12100NDS FI4000265103 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7X12000NDS FI4000265111 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7X11900NDS FI4000265129 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8F12800NDS FI4000265137 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8F12900NDS FI4000265145 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8F13100NDS FI4000265152 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8R11900NDS FI4000265160 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8R11700NDS FI4000265178 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8L13400NDS FI4000265186 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8L13900NDS FI4000265194 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8X11400NDS FI4000265202 DAX Index   (Germany) DE0008469008
NOK7H 55NDS FI4000265210 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7H 56NDS FI4000265228 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7H 57NDS FI4000265236 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7T 53NDS FI4000265244 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7T 52NDS FI4000265251 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 56NDS FI4000265269 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 57NDS FI4000265277 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U 52NDS FI4000265285 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7J 55NDS FI4000265293 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7J 56NDS FI4000265301 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7J 58NDS FI4000265319 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7V 53NDS FI4000265327 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7V 52NDS FI4000265335 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 55NDS FI4000265343 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 56NDS FI4000265350 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 58NDS FI4000265368 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W 52NDS FI4000265376 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W 51NDS FI4000265384 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 56NDS FI4000265392 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 57NDS FI4000265400 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 59NDS FI4000265418 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 52NDS FI4000265426 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 51NDS FI4000265434 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 56NDS FI4000265442 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R 51NDS FI4000265459 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R   5NDS FI4000265467 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 56NDS FI4000265475 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X   5NDS FI4000265483 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 49NDS FI4000263496 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 59NDS FI4000263504 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R 49NDS FI4000263512 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L 59NDS FI4000263520 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X 44NDS FI4000263538 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X 39NDS FI4000263546 Nokia Oyj FI0009000681
FUM7H 15NDS FI4000263553 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7T   135NDS FI4000263561 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7T 13NDS FI4000263579 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7U 13NDS FI4000263587 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7J   145NDS FI4000263595 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7J 15NDS FI4000263603 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7J   155NDS FI4000263611 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7V   135NDS FI4000263629 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7V 13NDS FI4000263637 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K   145NDS FI4000263645 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K 15NDS FI4000263652 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K   155NDS FI4000263660 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W   135NDS FI4000263678 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W 13NDS FI4000263686 Fortum Oyj FI0009007132
MEO7H 33NDS FI4000263694 Metso Oyj FI0009007835
MEO7T 30NDS FI4000263702 Metso Oyj FI0009007835
MEO7T 29NDS FI4000263710 Metso Oyj FI0009007835
MEO7I 31NDS FI4000263728 Metso Oyj FI0009007835
MEO7I 32NDS FI4000263736 Metso Oyj FI0009007835
MEO7I 33NDS FI4000263744 Metso Oyj FI0009007835
MEO7U 30NDS FI4000263751 Metso Oyj FI0009007835
MEO7U 29NDS FI4000263769 Metso Oyj FI0009007835
MEO7J 32NDS FI4000263777 Metso Oyj FI0009007835
MEO7J 33NDS FI4000263785 Metso Oyj FI0009007835
MEO7J 34NDS FI4000263793 Metso Oyj FI0009007835
MEO7V 30NDS FI4000263801 Metso Oyj FI0009007835
MEO7V 29NDS FI4000263819 Metso Oyj FI0009007835
NES7H 34NDS FI4000263827 Neste Oyj FI0009013296
NES7H 35NDS FI4000263835 Neste Oyj FI0009013296
NES7H 36NDS FI4000263843 Neste Oyj FI0009013296
NES7T 33NDS FI4000263850 Neste Oyj FI0009013296
NES7T 32NDS FI4000263868 Neste Oyj FI0009013296
NES7I 34NDS FI4000263876 Neste Oyj FI0009013296
NES7I 35NDS FI4000263884 Neste Oyj FI0009013296
NES7U 32NDS FI4000263892 Neste Oyj FI0009013296
NES7J 35NDS FI4000263900 Neste Oyj FI0009013296
NES7J 36NDS FI4000263918 Neste Oyj FI0009013296
NES7J 37NDS FI4000263926 Neste Oyj FI0009013296
NES7V 33NDS FI4000263934 Neste Oyj FI0009013296
NES7V 32NDS FI4000263942 Neste Oyj FI0009013296
NES7K 35NDS FI4000263959 Neste Oyj FI0009013296
NES7K 36NDS FI4000263967 Neste Oyj FI0009013296
NES7K 37NDS FI4000263975 Neste Oyj FI0009013296
NES7W 33NDS FI4000263983 Neste Oyj FI0009013296
NES7W 32NDS FI4000263991 Neste Oyj FI0009013296
NES7L 36NDS FI4000264007 Neste Oyj FI0009013296
NRE7H 37NDS FI4000264015 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7H 38NDS FI4000264023 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7H 39NDS FI4000264031 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7T 36NDS FI4000264049 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7T 35NDS FI4000264056 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7I 37NDS FI4000264064 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7I 38NDS FI4000264072 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7I 39NDS FI4000264080 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7U 36NDS FI4000264098 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7U 35NDS FI4000264106 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7J 38NDS FI4000264114 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7J 39NDS FI4000264122 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7J 40NDS FI4000264130 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7V 36NDS FI4000264148 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7V 35NDS FI4000264155 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
SAM7H 46NDS FI4000264163 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7T 45NDS FI4000264171 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7T 44NDS FI4000264189 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7U 45NDS FI4000264197 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7U 44NDS FI4000264205 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7J 47NDS FI4000264213 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7J 48NDS FI4000264221 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7J 49NDS FI4000264239 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7V 45NDS FI4000264247 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7V 44NDS FI4000264254 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7K 47NDS FI4000264262 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7K 48NDS FI4000264270 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7K 49NDS FI4000264288 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7W 45NDS FI4000264296 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7W 44NDS FI4000264304 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7L 49NDS FI4000264312 Sampo Oyj FI0009003305
STE7H 116NDS FI4000264320 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7T 114NDS FI4000264338 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7T 112NDS FI4000264346 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7I 116NDS FI4000264353 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7I 118NDS FI4000264361 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7I 12NDS FI4000264379 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7U 114NDS FI4000264387 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7U 112NDS FI4000264395 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7J 118NDS FI4000264403 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7J 12NDS FI4000264411 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7J 122NDS FI4000264429 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7V 114NDS FI4000264437 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7V 11NDS FI4000264445 Stora Enso   Oyj FI0009005961
UPM7H   265NDS FI4000264452 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7H 27NDS FI4000264460 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7T   255NDS FI4000264478 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7T 25NDS FI4000264486 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7I   265NDS FI4000262498 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7I 27NDS FI4000262506 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7U   255NDS FI4000262514 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7U 25NDS FI4000262522 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7J   265NDS FI4000262530 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7J 27NDS FI4000262548 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7J 28NDS FI4000262555 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7V   255NDS FI4000262563 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7V 25NDS FI4000262571 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7K   265NDS FI4000262589 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7K 27NDS FI4000262597 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7K 28NDS FI4000262605 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7W   255NDS FI4000262613 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7W 25NDS FI4000262621 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7L 28NDS FI4000262639 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7L 29NDS FI4000262647 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7X 23NDS FI4000262654 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
WRT7H 53NDS FI4000262662 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7H 54NDS FI4000262670 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7T 52NDS FI4000262688 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7T 51NDS FI4000262696 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7I 53NDS FI4000262704 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7I 54NDS FI4000262712 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7I 55NDS FI4000262720 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7U 52NDS FI4000262738 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7U 51NDS FI4000262746 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7J 54NDS FI4000262753 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7J 55NDS FI4000262761 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7J 57NDS FI4000262779 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7V 52NDS FI4000262787 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7V 50NDS FI4000262795 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
KNE7H 45NDS FI4000262803 Kone Oyj FI0009013403
KNE7T 44NDS FI4000262811 Kone Oyj FI0009013403
KNE7T 43NDS FI4000262829 Kone Oyj FI0009013403
KNE7I 45NDS FI4000262837 Kone Oyj FI0009013403
KNE7I 46NDS FI4000262845 Kone Oyj FI0009013403
KNE7I 47NDS FI4000262852 Kone Oyj FI0009013403
KNE7U 44NDS FI4000262860 Kone Oyj FI0009013403
KNE7U 43NDS FI4000262878 Kone Oyj FI0009013403
KNE7J 46NDS FI4000262886 Kone Oyj FI0009013403
KNE7J 47NDS FI4000262894 Kone Oyj FI0009013403
KNE7J 48NDS FI4000262902 Kone Oyj FI0009013403
KNE7V 42NDS FI4000262910 Kone Oyj FI0009013403

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
C/P
  *
Kerroin Warranttien   kokonaismäärä Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
DAX7H12400NDS 12400 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
DAX7H12600NDS 12600 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
DAX7H12900NDS 12900 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
DAX7T12200NDS 12200 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
DAX7T12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
DAX7I12600NDS 12600 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
DAX7I12900NDS 12900 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
DAX7U12200NDS 12200 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
DAX7U12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
DAX7J12500NDS 12500 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
DAX7J12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
DAX7J12900NDS 12900 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
DAX7V12200NDS 12200 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
DAX7V12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
DAX7K12500NDS 12500 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
DAX7K12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
DAX7K12900NDS 12900 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
DAX7W12200NDS 12200 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
DAX7W12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
DAX7X12000NDS 12000 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-12-15
DAX7X11900NDS 11900 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2017-12-15
DAX8F12800NDS 12800 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-06-15
DAX8F12900NDS 12900 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-06-15
DAX8F13100NDS 13100 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-06-15
DAX8R11900NDS 11900 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-06-15
DAX8R11700NDS 11700 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-06-15
DAX8L13400NDS 13400 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-12-21
DAX8L13900NDS 13900 C 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-12-21
DAX8X11400NDS 11400 P 1/150 3 000 000 2017-07-11 2018-12-21
NOK7H 55NDS 5,50 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NOK7H 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NOK7H 57NDS 5,70 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NOK7T 53NDS 5,30 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NOK7T 52NDS 5,20 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NOK7I 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NOK7I 57NDS 5,70 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NOK7U 52NDS 5,20 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NOK7J 55NDS 5,50 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NOK7J 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NOK7J 58NDS 5,80 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NOK7V 53NDS 5,30 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NOK7V 52NDS 5,20 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NOK7K 55NDS 5,50 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NOK7K 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NOK7K 58NDS 5,80 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NOK7W 52NDS 5,20 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NOK7W 51NDS 5,10 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NOK7L 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-12-15
NOK7L 57NDS 5,70 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-12-15
NOK7L 59NDS 5,90 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-12-15
NOK7X 52NDS 5,20 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-12-15
NOK7X 51NDS 5,10 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2017-12-15
NOK8F 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2018-06-15
NOK8R 51NDS 5,10 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2018-06-15
NOK8R   5NDS 5,00 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2018-06-15
NOK8L 56NDS 5,60 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2018-12-21
NOK8X   5NDS 5,00 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2018-12-21
NOK8X 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2018-12-21
NOK9F 59NDS 5,90 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2019-06-20
NOK9R 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2019-06-20
NOK9L 59NDS 5,90 C 1/5 10 000 000 2017-07-11 2019-12-20
NOK9X 44NDS 4,40 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2019-12-20
NOK0X 39NDS 3,90 P 1/5 10 000 000 2017-07-11 2020-12-18
FUM7H 15NDS 15,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
FUM7T   135NDS 13,50 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
FUM7T 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
FUM7U 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
FUM7J   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
FUM7J 15NDS 15,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
FUM7J   155NDS 15,50 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
FUM7V   135NDS 13,50 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
FUM7V 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
FUM7K   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
FUM7K 15NDS 15,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
FUM7K   155NDS 15,50 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
FUM7W   135NDS 13,50 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
FUM7W 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
MEO7H 33NDS 33,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
MEO7T 30NDS 30,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
MEO7T 29NDS 29,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
MEO7I 31NDS 31,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
MEO7I 32NDS 32,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
MEO7I 33NDS 33,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
MEO7U 30NDS 30,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
MEO7U 29NDS 29,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
MEO7J 32NDS 32,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
MEO7J 33NDS 33,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
MEO7J 34NDS 34,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
MEO7V 30NDS 30,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
MEO7V 29NDS 29,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
NES7H 34NDS 34,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NES7H 35NDS 35,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NES7H 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NES7T 33NDS 33,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NES7T 32NDS 32,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NES7I 34NDS 34,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NES7I 35NDS 35,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NES7U 32NDS 32,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NES7J 35NDS 35,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NES7J 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NES7J 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NES7V 33NDS 33,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NES7V 32NDS 32,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NES7K 35NDS 35,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NES7K 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NES7K 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NES7W 33NDS 33,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NES7W 32NDS 32,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
NES7L 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-12-15
NRE7H 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NRE7H 38NDS 38,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NRE7H 39NDS 39,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NRE7T 36NDS 36,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NRE7T 35NDS 35,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
NRE7I 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NRE7I 38NDS 38,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NRE7I 39NDS 39,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NRE7U 36NDS 36,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NRE7U 35NDS 35,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
NRE7J 38NDS 38,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NRE7J 39NDS 39,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NRE7J 40NDS 40,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NRE7V 36NDS 36,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
NRE7V 35NDS 35,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
SAM7H 46NDS 46,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
SAM7T 45NDS 45,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
SAM7T 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
SAM7U 45NDS 45,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
SAM7U 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
SAM7J 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
SAM7J 48NDS 48,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
SAM7J 49NDS 49,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
SAM7V 45NDS 45,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
SAM7V 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
SAM7K 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
SAM7K 48NDS 48,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
SAM7K 49NDS 49,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
SAM7W 45NDS 45,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
SAM7W 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-11-17
SAM7L 49NDS 49,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-12-15
STE7H 116NDS 11,60 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
STE7T 114NDS 11,40 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
STE7T 112NDS 11,20 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
STE7I 116NDS 11,60 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
STE7I 118NDS 11,80 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
STE7I 12NDS 12,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
STE7U 114NDS 11,40 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
STE7U 112NDS 11,20 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
STE7J 118NDS 11,80 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
STE7J 12NDS 12,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
STE7J 122NDS 12,20 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
STE7V 114NDS 11,40 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
STE7V 11NDS 11,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
UPM7H   265NDS 26,50 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
UPM7H 27NDS 27,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
UPM7T   255NDS 25,50 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
UPM7T 25NDS 25,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-08-18
UPM7I   265NDS 26,50 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
UPM7I 27NDS 27,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
UPM7U   255NDS 25,50 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
UPM7U 25NDS 25,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-09-15
UPM7J   265NDS 26,50 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
UPM7J 27NDS 27,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
UPM7J 28NDS 28,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
UPM7V   255NDS 25,50 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
UPM7V 25NDS 25,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-10-20
UPM7K   265NDS 26,50 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
UPM7K 27NDS 27,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
UPM7K 28NDS 28,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
UPM7W   255NDS 25,50 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
UPM7W 25NDS 25,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-11-17
UPM7L 28NDS 28,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-12-15
UPM7L 29NDS 29,00 C 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-12-15
UPM7X 23NDS 23,00 P 1/5 3 000 000 2017-07-11 2017-12-15
WRT7H 53NDS 53,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
WRT7H 54NDS 54,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
WRT7T 52NDS 52,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
WRT7T 51NDS 51,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
WRT7I 53NDS 53,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
WRT7I 54NDS 54,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
WRT7I 55NDS 55,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
WRT7U 52NDS 52,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
WRT7U 51NDS 51,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
WRT7J 54NDS 54,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
WRT7J 55NDS 55,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
WRT7J 57NDS 57,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
WRT7V 52NDS 52,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
WRT7V 50NDS 50,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
KNE7H 45NDS 45,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
KNE7T 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
KNE7T 43NDS 43,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-08-18
KNE7I 45NDS 45,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
KNE7I 46NDS 46,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
KNE7I 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
KNE7U 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
KNE7U 43NDS 43,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-09-15
KNE7J 46NDS 46,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
KNE7J 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
KNE7J 48NDS 48,00 C 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20
KNE7V 42NDS 42,00 P 1/5 1 500 000 2017-07-11 2017-10-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 10.7.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet