Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 14 uutta sertifikaattisarjaa 17.7.2017

14-07-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 14 uutta sertifikaattisarjaa 17.7.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat DAX-indeksin futuurit, Eurostoxx 50 indeksin futuurit ja OMX Stockholm 30 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus DAX-indeksin futuurit, Eurostoxx 50   indeksin futuurit ja OMX Stockholm 30 indeksin futuurit 
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.stoxx.com, www.deutsche-boerse.com ja www.nasdaqomxnordic. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
BULL OMX X15 NF2 FI4000262928 OMX   Stockholm 30 SE0000337842
BULL OMX X12 NF1 FI4000262936 OMX   Stockholm 30 SE0000337842
BULL OMX X8 NF1 FI4000262944 OMX   Stockholm 30 SE0000337842
BEAR OMX X15 NF3 FI4000262951 OMX   Stockholm 30 SE0000337842
BEAR OMX X8 NF1 FI4000262969 OMX   Stockholm 30 SE0000337842
BULL DAX X15 NF2 FI4000262977 DAX   Index (Germany) DE0008469008
BULL DAX X12 NF1 FI4000262985 DAX   Index (Germany) DE0008469008
BULL DAX X10 NF2 FI4000262993 DAX   Index (Germany) DE0008469008
BULL DAX X8 NF1 FI4000263009 DAX   Index (Germany) DE0008469008
BEAR DAX X15 NF3 FI4000263017 DAX   Index (Germany) DE0008469008
BEAR DAX X8 NF1 FI4000263025 DAX   Index (Germany) DE0008469008
BEAR SX5EX15 NF2 FI4000263033 Euro   Stoxx 50 Index EU0009658145
BEAR SX5EX10 NF1 FI4000263041 Euro   Stoxx 50 Index EU0009658145
BEAR SX5E X8 NF1 FI4000263058 Euro   Stoxx 50 Index EU0009658145

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL OMX X15 NF2 EUR 10 15 0,49% 93,33% 14,50%
BULL OMX X12 NF1 EUR 10 12 0,49% 91,67% 11,50%
BULL OMX X8 NF1 EUR 10 8 0,49% 87,50% 7,50%
BEAR OMX X15 NF3 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 14,50%
BEAR OMX X8 NF1 EUR 10 -8 0,49% 112,50% 7,50%
BULL DAX X15 NF2 EUR 10 15 0,49% 93,33% 14,50%
BULL DAX X12 NF1 EUR 10 12 0,49% 91,67% 11,50%
BULL DAX X10 NF2 EUR 10 10 0,49% 90,00% 9,50%
BULL DAX X8 NF1 EUR 10 8 0,49% 87,50% 7,50%
BEAR DAX X15 NF3 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 14,50%
BEAR DAX X8 NF1 EUR 10 -8 0,49% 112,50% 7,50%
BEAR SX5EX15 NF2 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 14,50%
BEAR SX5EX10 NF1 EUR 10 -10 0,49% 110,00% 9,50%
BEAR SX5E X8 NF1 EUR 10 -8 0,49% 112,50% 7,50%

Tukholmassa 14.7.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet