Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 32 uutta turbowarranttisarjaa 27.7.2017 (sarja 2017:C75 FI ja 2017:P75 FI)

26-07-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 32 uutta turbowarranttisarjaa 27.7.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste   Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec   Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), YIT Oyj:n   (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen   päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen   jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen   Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden   määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti   käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000 – 500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto-   ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei   ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin   katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan,   että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten   häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq   Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com,   www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com,   www.upm-kymmene.com, www.yitgroup.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7U12600NDS1 FI4000263314 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12500NDS1 FI4000263322 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12400NDS FI4000263330 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12300NDS FI4000263348 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12200NDS1 FI4000263355 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I11800NDS FI4000263363 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I11700NDS FI4000263371 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I11600NDS FI4000263389 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7U 145NDS1 FI4000263397 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7I 125NDS FI4000263405 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7U 30NDS FI4000263413 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7U 29NDS FI4000263421 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7I 27NDS FI4000263439 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7I 26NDS FI4000263447 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7I 25NDS FI4000263454 Metso Oyj FI0009007835
TNES7U 38NDS1 FI4000263462 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7U 55NDS FI4000263470 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 54NDS4 FI4000263488 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 47NDS FI4000261490 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 46NDS FI4000261508 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7U 36NDS FI4000261516 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE7U 66NDS1 FI4000261524 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7U 64NDS2 FI4000261532 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7U 62NDS3 FI4000261540 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 58NDS1 FI4000261557 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE7U 12NDS1 FI4000261565 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7U 26NDS2 FI4000261573 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7U 25NDS FI4000261581 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7I 21NDS FI4000261599 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7I 20NDS FI4000261607 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TYTY7U 76NDS2 FI4000261615 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7U 74NDS1 FI4000261623 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo   warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7U12600NDS1 12600 12600 P 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7U12500NDS1 12500 12500 P 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7U12400NDS 12400 12400 P 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7U12300NDS 12300 12300 P 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7I12200NDS1 12200 12200 C 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7I11800NDS 11800 11800 C 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7I11700NDS 11700 11700 C 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TDAX7I11600NDS 11600 11600 C 1/150 2017-07-27 2017-09-15
TFUM7U 145NDS1 14,50 14,50 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TFUM7I 125NDS 12,50 12,50 C 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TMEO7U 30NDS 30,00 30,00 P 1/5 2017-07-27 2017-09-15
TMEO7U 29NDS 29,00 29,00 P 1/5 2017-07-27 2017-09-15
TMEO7I 27NDS 27,00 27,00 C 1/5 2017-07-27 2017-09-15
TMEO7I 26NDS 26,00 26,00 C 1/5 2017-07-27 2017-09-15
TMEO7I 25NDS 25,00 25,00 C 1/5 2017-07-27 2017-09-15
TNES7U 38NDS1 38,00 38,00 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TNOK7U 55NDS 5,50 5,50 P 1 2017-07-27 2017-09-15
TNOK7I 54NDS4 5,40 5,40 C 1 2017-07-27 2017-09-15
TNOK7I 47NDS 4,70 4,70 C 1 2017-07-27 2017-09-15
TNOK7I 46NDS 4,60 4,60 C 1 2017-07-27 2017-09-15
TNRE7U 36NDS 36,00 36,00 P 1/5 2017-07-27 2017-09-15
TOTE7U 66NDS1 6,60 6,60 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TOTE7U 64NDS2 6,40 6,40 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TOTE7U 62NDS3 6,20 6,20 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TOTE7I 58NDS1 5,80 5,80 C 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TSTE7U 12NDS1 12,00 12,00 P 1 2017-07-27 2017-09-15
TUPM7U 26NDS2 26,00 26,00 P 1 2017-07-27 2017-09-15
TUPM7U 25NDS 25,00 25,00 P 1 2017-07-27 2017-09-15
TUPM7I 21NDS 21,00 21,00 C 1 2017-07-27 2017-09-15
TUPM7I 20NDS 20,00 20,00 C 1 2017-07-27 2017-09-15
TYTY7U 76NDS2 7,60 7,60 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15
TYTY7U 74NDS1 7,40 7,40 P 1/2 2017-07-27 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 26.7 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet