Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 31.8.2017 (sarja 2017:C82 FI ja 2017:P82 FI)

30-08-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 31.8.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Sampo Oyj:n (SAMAS) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet   Oyj:n (VALMT), Sampo Oyj:n (SAMAS) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen   päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen   jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen   Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden   määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti   käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000 – 500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto-   ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin   katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan,   että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten   häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä   markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan   järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq   Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com,   www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com ja www.sampo.fi.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua   kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7U12200NDS3 FI4000275607 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12100NDS1 FI4000275615 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I11900NDS1 FI4000275623 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I11400NDS FI4000275631 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7U 165NDS FI4000275649 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7U 28NDS2 FI4000275656 Metso Oyj FI0009007835
TNOK7I 51NDS1 FI4000275664 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 45NDS FI4000275672 Nokia Oyj FI0009000681
TSTE7U 115NDS FI4000275680 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7I 95NDS FI4000275698 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7U 23NDS FI4000275706 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7U 22NDS FI4000275714 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7I 19NDS FI4000275722 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7U 16NDS1 FI4000275730 Valmet Oyj FI4000074984
TSAM7I 38NDS FI4000275748 Sampo Oyj FI0009003305

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7U12200NDS3 12200 12200 P 1/150 2017-08-31 2017-09-15
TDAX7U12100NDS1 12100 12100 P 1/150 2017-08-31 2017-09-15
TDAX7I11900NDS1 11900 11900 C 1/150 2017-08-31 2017-09-15
TDAX7I11400NDS 11400 11400 C 1/150 2017-08-31 2017-09-15
TFUM7U 165NDS 16,50 16,50 P 1/2 2017-08-31 2017-09-15
TMEO7U 28NDS2 28,00 28,00 P 1/5 2017-08-31 2017-09-15
TNOK7I 51NDS1 5,10 5,10 C 1 2017-08-31 2017-09-15
TNOK7I 45NDS 4,50 4,50 C 1 2017-08-31 2017-09-15
TSTE7U 115NDS 11,50 11,50 P 1 2017-08-31 2017-09-15
TSTE7I 95NDS 9,50 9,50 C 1 2017-08-31 2017-09-15
TUPM7U 23NDS 23,00 23,00 P 1 2017-08-31 2017-09-15
TUPM7U 22NDS 22,00 22,00 P 1 2017-08-31 2017-09-15
TUPM7I 19NDS 19,00 19,00 C 1 2017-08-31 2017-09-15
TVAL7U 16NDS1 16,00 16,00 P 1/2 2017-08-31 2017-09-15
TSAM7I 38NDS 38,00 38,00 C 1/5 2017-08-31 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 30.8 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet