Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 7.9.2017 (sarja 2017:C83 FI ja 2017:P83 FI)

06-09-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 7.9.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai   DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen   päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen   jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen   Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden   määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti   käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000 – 500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto-   ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin   katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan,   että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten   häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä   markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan   järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq   Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com,   www.outotec.com, www.valmet.com Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7U12200NDS4 FI4000275755 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12000NDS2 FI4000275763 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7I 15NDS FI4000275771 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7I 28NDS1 FI4000275789 Metso Oyj FI0009007835
TNOK7I 51NDS2 FI4000275797 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7U 72NDS FI4000275805 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 62NDS1 FI4000275813 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I   6NDS1 FI4000275821 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 58NDS2 FI4000275839 Outotec Oyj FI0009014575
TVAL7U 175NDS1 FI4000275847 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7U 17NDS FI4000275854 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7I 16NDS1 FI4000275862 Valmet Oyj FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7U12200NDS4 12200 12200 P 1/150 2017-09-07 2017-09-15
TDAX7I12000NDS2 12000 12000 C 1/150 2017-09-07 2017-09-15
TFUM7I 15NDS 15,00 15,00 C 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TMEO7I 28NDS1 28,00 28,00 C 1/5 2017-09-07 2017-09-15
TNOK7I 51NDS2 5,10 5,10 C 1 2017-09-07 2017-09-15
TOTE7U 72NDS 7,20 7,20 P 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TOTE7I 62NDS1 6,20 6,20 C 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TOTE7I   6NDS1 6,00 6,00 C 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TOTE7I 58NDS2 5,80 5,80 C 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TVAL7U 175NDS1 17,50 17,50 P 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TVAL7U 17NDS 17,00 17,00 P 1/2 2017-09-07 2017-09-15
TVAL7I 16NDS1 16,00 16,00 C 1/2 2017-09-07 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 6.9 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet