Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 25.9.2017 (sarja 2017:C85 FI ja 2017:P85 FI)

22-09-2017 12:20

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 25.9.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000–500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:  http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX7L12500NDS FI4000277108 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7L 155NDS FI4000277116 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7X  17NDS1 FI4000277124 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7X  18NDS FI4000277132 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7L  29NDS FI4000277140 Metso Oyj FI0009007835
TNOK7L  49NDS FI4000277157 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7L   5NDS FI4000277165 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7X  52NDS1 FI4000277173 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7L  36NDS FI4000277181 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE7X   7NDS FI4000277199 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7X  72NDS FI4000277207 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7L  62NDS FI4000277215 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7L  64NDS FI4000277223 Outotec Oyj FI0009014575
TVAL7L  16NDS FI4000277231 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT7L  58NDS FI4000277249 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
kaupankäyntitunnus
Lunastus
hinta
Rajataso C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7L12500NDS 12500.00 12500.00 C 1/150 2017.09.25 2017.12.15
TFUM7L 155NDS 15.50 15.50 C 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TFUM7X  17NDS1 17.00 17.00 P 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TFUM7X  18NDS 18.00 18.00 P 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TMEO7L  29NDS 29.00 29.00 C 1/5 2017.09.25 2017.12.15
TNOK7L  49NDS 4.90 4.90 C 1 2017.09.25 2017.12.15
TNOK7L   5NDS 5.00 5.00 C 1 2017.09.25 2017.12.15
TNOK7X  52NDS1 5.20 5.20 P 1 2017.09.25 2017.12.15
TNRE7L  36NDS 36.00 36.00 C 1/5 2017.09.25 2017.12.15
TOTE7X   7NDS 7.00 7.00 P 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TOTE7X  72NDS 7.20 7.20 P 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TOTE7L  62NDS 6.20 6.20 C 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TOTE7L  64NDS 6.40 6.40 C 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TVAL7L  16NDS 16.00 16.00 C 1/2 2017.09.25 2017.12.15
TWRT7L  58NDS 58.00 58.00 C 1/5 2017.09.25 2017.12.15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 22.9 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet