Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean Riikka Laine-Tolonen: Sijoitusneuvonnan osaaminen paranee ja yhtenäistyy toimialalla ensi vuonna

Lehdistötiedote | 05-10-2017 11:00

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi EU-direktiivi (MiFID2) parantaa sijoittajansuojaa ja sijoitusneuvonnan laatua. Sijoittajat saavat aiempaa enemmän tietoa sijoitustuotteista ja niiden kuluista – tuotteiden vertailtavuus helpottuu ja asiakkaat pystyvät tekemään parempia sijoituspäätöksiä. Samalla sijoitusneuvojien osaamisvaatimukset tiukentuvat ja tarve alan yhteiselle sijoitusneuvonnan osaamisstandardille kasvaa. Näin totesi Riikka Laine-Tolonen tänään pidetyssä Nordean lehdistötilaisuudessa.

Liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolosen mukaan MiFID2 tuo tullessaan hyviä uudistuksia niin piensijoittaja-asiakkaille kuin koko toimialalle. Hän peräänkuuluttaa toimialan yhteistä standardia sijoitusneuvonnan osaamisen arvioinnissa ja valvonnassa.

- Alan yhteinen standardi lisäisi läpinäkyvyyttä ja syventäisi asiakkaiden luottamusta sijoitusneuvontaan.  Se hyödyttäisi koko toimialaa, mutta ennen kaikkea asiakkaita. Ruotsissa ja Norjassa toimijat ovat sopineet yhteisestä tavasta, jolla säännöllisesti arvioidaan sijoitusneuvojien osaamista. Tämänkaltainen toimintapa sopisi myös Suomeen, Riikka Laine-Tolonen kertoo.

Riikka Laine-Tolonen pitää niin ikään tärkeänä varmistaa, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus saada neuvontaa säästämisessä ja sijoittamisessa myös direktiivin voimaantulon jälkeen.

- Paikallinen lainsäädäntö ja sääntely tulisi toteuttaa siten, että alan toimijat pystyvät myös jatkossa neuvomaan suomalaisia laajasti varallisuuden määrästä riippumatta. Suomalaisten vaurastuminen on koko yhteiskunnan etu. Nordeassa lähdemme siitä, että tarjoamme kaikille asiakkaillemme neuvontaa säästämisessä ja sijoittamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

Sijoitustuotteiden vertaileminen helpottuu

Asiakkaat saavat uuden sääntelyn myötä tuottojen lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa sijoitustuotteiden kuluista.

- Jatkossa käymme asiakkaan kanssa entistä laajemman keskustelun sijoitustuotteesta ja sen kuluista. Sijoitusneuvonta kulminoituu edelleen asiakkaan tarpeisiin sopivien sijoitustuotteiden löytämiseen. Tuotteiden vertailu helpottuu, kun asiakkaat saavat yksilöidympää tietoa niiden kustannuksista, kertoo asiakaskokemusjohtaja Tanja Eronen Nordean säästämisen ja sijoittamisen palveluista.

Myös säästämisen ja sijoittamisen palvelut digitalisoituvat

Palvelut digitalisoituvat ja yhä useampi suomalainen hoitaa päivittäiset asiansa digitaalisesti. MiFID2 vauhdittaa osaltaan digitalisaatioon perustuvien säästämisen ja sijoittamisen palveluiden tuloa markkinoille henkilökohtaisen neuvonnan rinnalle.

- Tuomme ensimmäisen digitaalisen sijoitusneuvonnan palvelumme suomalaisten asiakkaidemme käyttöön ensi vuoden keväänä. Palvelu on nimeltään Nora ja sen ensimmäinen versio tarjoaa yksinkertaista sijoitusneuvontaa viidellä hyvin hajautetulla yhdistelmärahastolla. Se soveltuu asiakkaille, jotka ensisijaisesti haluavat käyttää digitaalisia säästämisen ja sijoittamisen palveluita, Tanja Eronen sanoo.

Lisätietoja:

Riikka-Laine Tolonen, liiketoimintajohtaja, p. 050 343 0585

Tanja Eronen, asiakaskokemusjohtaja, p. 040 744 7482

Susanna Aarnio-Halme, konserniviestintä, p. 050 61749

Documents