Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordean tulos – kolmas neljännes 2017

Pörssitiedotteet | 26-10-2017 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Kasvu jatkui Nordean kotimarkkinoilla geopoliittisten riskien ja talouden epätasapainojen lisääntymisestä huolimatta. Yritysasiakkaille suunnattujen neuvontapalvelujen kysyntä ei ole piristynyt kesän jälkeen kuten yleensä, mutta luotto- ja talletusmarginaalit pysyivät vakaina. Kulukehitys oli suunnitelmien mukaista ja luottojen laatu parani odotetusti. Ydinvakavaraisuussuhde pysyi ennallaan 19,2 prosentissa. Pääomapuskuri on nyt 1,80 prosenttiyksikköä, eli se on nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. 

Nordean muutosprosessi on ollut käynnissä kohta kaksi vuotta. Investoinnit alkavat tuottaa tulosta, ja siksi nyt on aika käynnistää seuraava vaihe, jossa voimme muuttaa konsernin kulurakennetta ja tehostaa toimintaa. Muutosta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman vahvaa tasetta ja tehokasta liiketoimintamallia. Lähivuosina saavutamme mittakaavaetuja, kun keskitämme osaamista yhä enemmän ja luomme tehokkaat ja automaattiset prosessit. Tämän saavuttaminen edellyttää myös yrityskulttuurin muutosta ja organisaatiota, joka nojaa vahvasti arvoihin ja toiminnan tarkoitukseen. Tämä muutos auttaa meitä nostamaan asiakastyytyväisyyden pääkilpailijoidemme edelle.” 

Vertailu Q3/2017 vs. Q3/2016 (Q3/2017 vs. Q2/2017) 

 • Rahoituskate kasvoi 1 % ja oli 1 185 miljoonaa euroa (1 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 1 % (1 %).
 • Liiketoiminnan tuotot[1] pienenivät 4 % ja olivat 2 373 miljoonaa euroa (1 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 4 % (1 %). 
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 2 % 1 204 miljoonaan euroon (pienenivät 7 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 2 % (pienenivät 7 %).
 • Tulos ennen luottotappioita supistui 9 % 1 169 miljoonaan euroon (kasvoi 5 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se supistui 9 % (kasvoi 5 %).
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 41 % 79 miljoonaan euroon (25 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 41 % (24 %).
 • Liikevoitto[1] pieneni 5 % 1 090 miljoonaan euroon (kasvoi 8 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 5 % (kasvoi 8 %).
 • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 17,9 prosentista 19,2 prosenttiin (pysyi 19,2 prosentissa). 
 • Kulu/tuotto-suhde[1] heikkeni 48 prosentista 51 prosenttiin (parani 3 prosenttiyksikköä 54 prosentista). 
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,16 prosentista 0,10 prosenttiin (0,03 prosenttiyksikköä 0,13 prosentista).
 • Oman pääoman tuotto[1] laski 11,6 prosentista 10,5 prosenttiin (nousi 1 prosenttiyksikön 9,5 prosentista). 
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen[1] heikkeni 0,22 eurosta 0,21 euroon (parani 0,18 eurosta 0,21 euroon). 

Tuloslaskelmassa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4373, NOK 9,2361 ja SEK 9,5833.
[1] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q2/2016: myyntivoitto, joka liittyy Visa Europen osakkeiden myyntiin Visa Inc.:lle, 151 milj. euroa verojen jälkeen).  

Lisätietoja:
Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 1020
Torsten Hagen Jørgensen, varakonsernijohtaja ja konsernin operatiivinen johtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006  

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 26. lokakuuta 2017 kello 8.00 Suomen aikaa. 

Documents