Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta sertifikaattisarjaa 14.11.2017

13-11-2017 12:44

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta sertifikaattisarjaa 14.11.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil -futuuri ja Copper-futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus ICE Brent Crude Oil -futuuri ja Copper-futuuri 
Vipukerroin Välillä -12 ja 12. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 2 400 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.cmegroup.com ja https://www.theice.com/Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus
BULLOLJYX8NONF1 FI4000285713 Energy - Brent Crude Oil
BULLOLJYX10NONF1 FI4000285721 Energy - Brent Crude Oil
BULLOLJYX12NONF1 FI4000285739 Energy - Brent Crude Oil
BULLOLJYX8NONF2 FI4000285747 Energy - Brent Crude Oil
BULLOLJYX10NONF2 FI4000285754 Energy - Brent Crude Oil
BULLOLJYX12NONF2 FI4000285762 Energy - Brent Crude Oil
BEAROLJYX8NONF1 FI4000285770 Energy - Brent Crude Oil
BEAROLJYX10NONF1 FI4000285788 Energy - Brent Crude Oil
BEAROLJYX12NONF1 FI4000285796 Energy - Brent Crude Oil
BEAROLJYX8NONF2 FI4000285804 Energy - Brent Crude Oil
BEAROLJYX10NONF2 FI4000285812 Energy - Brent Crude Oil
BEAROLJYX12NONF2 FI4000285820 Energy - Brent Crude Oil
BULLKPRIX8NONF FI4000285861 Base Metals - Copper
BULLKPRIX10NONF FI4000285879 Base Metals - Copper
BULLKPRIX8NONF1 FI4000285887 Base Metals - Copper
BULLKPRIX10NONF1 FI4000285895 Base Metals - Copper
BEARKPRIX8NONF FI4000285903 Base Metals - Copper
BEARKPRIX10NONF FI4000285911 Base Metals - Copper
BEARKPRIX8NONF1 FI4000285929 Base Metals - Copper
BEARKPRIX10NONF1 FI4000285937 Base Metals - Copper

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLOLJYX8NONF1 EUR 2 8 0.49 % 87.50 % 21.50 %
BULLOLJYX10NONF1 EUR 2 10 0.49 % 90.00 % 27.50 %
BULLOLJYX12NONF1 EUR 2 12 0.49 % 91.67 % 33.50 %
BULLOLJYX8NONF2 EUR 10 8 0.49 % 87.50 % 21.50 %
BULLOLJYX10NONF2 EUR 10 10 0.49 % 90.00 % 27.50 %
BULLOLJYX12NONF2 EUR 10 12 0.49 % 91.67 % 33.50 %
BEAROLJYX8NONF1 EUR 2 -8 0.49 % 112.50 % 21.50 %
BEAROLJYX10NONF1 EUR 2 -10 0.49 % 110.00 % 27.50 %
BEAROLJYX12NONF1 EUR 2 -12 0.49 % 108.33 % 33.50 %
BEAROLJYX8NONF2 EUR 10 -8 0.49 % 112.50 % 21.50 %
BEAROLJYX10NONF2 EUR 10 -10 0.49 % 110.00 % 27.50 %
BEAROLJYX12NONF2 EUR 10 -12 0.49 % 108.33 % 33.50 %
BULLKPRIX8NONF EUR 2 8 0.49 % 87.50 % 21.50 %
BULLKPRIX10NONF EUR 2 10 0.49 % 90.00 % 27.50 %
BULLKPRIX8NONF1 EUR 10 8 0.49 % 87.50 % 21.50 %
BULLKPRIX10NONF1 EUR 10 10 0.49 % 90.00 % 27.50 %
BEARKPRIX8NONF EUR 2 -8 0.49 % 112.50 % 21.50 %
BEARKPRIX10NONF EUR 2 -10 0.49 % 110.00 % 27.50 %
BEARKPRIX8NONF1 EUR 10 -8 0.49 % 112.50 % 21.50 %
BEARKPRIX10NONF1 EUR 10 -10 0.49 % 110.00 % 27.50 %

Tukholmassa 13.11.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet