Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Yritysten tarve suojata liiketoimintaansa valuutta- ja korkomuutoksilta on kasvanut

Lehdistötiedote | 16-11-2017 11:56

Talouden kasvun myötä vienti piristyy, mutta samalla talouskasvu saa myös korot nousemaan pidemmällä aikavälillä. Viime aikoina olemme myös nähneet voimistuneita valuuttaliikkeitä markkinoilla. Kaikki tämä lisää yritysten tarvetta suojata liiketoimintansa kassavirtoja ja sitä kautta kannattavuuttaan.  Suurin osa suomalaista suuryrityksistä on varautunut hyvin muutoksiin rahoitusmarkkinoilla. 

Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat suoraan ulkomaankauppaa käyvän yrityksen kannattavuuteen.

- Rahoitusmarkkinoiden muutokset ovat viime vuosina olleet suuria. Esimerkiksi euron ja dollarin välinen vaihtokurssi nousi kesällä 14 prosenttia ja euron ja ruplan välinen vaihtokurssi peräti 21 prosenttia. Jos yritykset eivät suojaudu valuuttaliikkeiden muutoksilta, epäsuotuisat muutokset valuuttakursseissa syövät suoraan niiden kannattavuutta, kertoo johtaja Petteri Änkilä, joka vastaa Nordean suurasiakkaista.

Yritys spekuloi, jos se ei suojaudu markkinariskeiltä

Suuryritysten keskeisimmät huolenaiheet riskienhallinnassa ovat liiketoiminnan rahavirtoihin liittyvä valuuttariski, jälleenrahoitus ja korkoriski. Nämä ilmenevät Nordean viime vuonna julkaistusta pohjoismaisesta tutkimuksesta.

Enemmistö suuryrityksistä suojaa systemaattisesti liiketoimintaansa valuuttariskiltä. Yritykset ovat myös reagoineet pitkään jatkuneeseen matalaan korkotasoon.

- Yrityksen kannattaa kantaa vain oman liiketoimintansa riskit. Se ei voi vaikuttaa markkinariskeihin, mutta niiltä voi suojautua eri tavoin. On tahatonta markkinaspekulointia olla varautumatta muutoksiin valuutta- ja korkomarkkinoilla, kertoo riskiasiantuntija Jarkko Hammarberg Nordea Marketsista.

- Yli 75 prosenttia suuryrityksistä on muuttanut tapaa, jolla ne hallitsevat korkoriskiä matalan korkotason vuoksi. Yleisimmin yritykset ovat pidentäneet rahoituksensa korkosidonnaisuusaikaa, lisää Petteri Änkilä.

Pk-yritykset suojautuvat myös valuutta- ja korkomuutoksilta, mutta niillä ei usein ole yhtä systemaattista suojauspolitiikkaa kuin suuryrityksillä.

Nordea järjestää ensi keväänä suuryrityksille valuuttaliikkeiden vaikutuksilta suojautumisen SM-kisat. Fiktiivisessä pelissä yritykset varautuvat valuuttaliikkeiden muutoksiin ja niiden vaikutuksiin yrityksen liiketoimintaan. Parhaan suojausstrategian valinnut yritys voittaa.

Lisätietoja:

Petteri Änkilä, suurasiakkaista vastaava johtaja, 050 5495578

Susanna Aarnio-Halme, konserniviestintä, 050 61749

Documents