Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 30.11.2017 (sarja 2017: C92 FI ja 2017: P92 FI)

29-11-2017 12:03

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 30.11.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000–500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX7L13000NDS3 FI4000286703 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7L13100NDS1 FI4000286711 DAX Index (Germany) DE0008469008
TMEO7L  30NDS2 FI4000286729 Metso Oyj FI0009007835
TNES7L  50NDS FI4000286737 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7L  42NDS1 FI4000286745 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7L  36NDS1 FI4000286752 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TDAX7X13200NDS2 FI4000286760 DAX Index (Germany) DE0008469008
TNOK7X  43NDS2 FI4000286778 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7X  68NDS2 FI4000286786 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE7X 135NDS2 FI4000286794 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7X  26NDS2 FI4000286802 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7X 165NDS1 FI4000286810 Valmet Oyj FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
kaupankäyntitunnus
Lunastus
hinta
Rajataso C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7L13000NDS3 13000.00 13000.00 C 1/150 2017.11.30 2017.12.15
TDAX7L13100NDS1 13100.00 13100.00 C 1/150 2017.11.30 2017.12.15
TMEO7L  30NDS2 30.00 30.00 C 1/5 2017.11.30 2017.12.15
TNES7L  50NDS 50.00 50.00 C 1/2 2017.11.30 2017.12.15
TNOK7L  42NDS1 4.20 4.20 C 1 2017.11.30 2017.12.15
TNRE7L  36NDS1 36.00 36.00 C 1/5 2017.11.30 2017.12.15
TDAX7X13200NDS2 13200.00 13200.00 P 1/150 2017.11.30 2017.12.15
TNOK7X  43NDS2 4.30 4.30 P 1 2017.11.30 2017.12.15
TOTE7X  68NDS2 6.80 6.80 P 1/2 2017.11.30 2017.12.15
TSTE7X 135NDS2 13.50 13.50 P 1 2017.11.30 2017.12.15
TUPM7X  26NDS2 26.00 26.00 P 1 2017.11.30 2017.12.15
TVAL7X 165NDS1 16.50 16.50 P 1/2 2017.11.30 2017.12.15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 29.11.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet