Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea julkaisi tietoja kotipaikan siirtoprosessista

Lehdistötiedote | 14-12-2017 09:00

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) on julkaissut tietoa perusteluista, jotka johtivat päätökseen käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirto Ruotsista Suomeen.

Nordean hallitus päätti 6. syyskuuta 2017 käynnistää Nordea-konsernin emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen. Tarjotakseen osakkeenomistajille lisätietoa tähän päätökseen johtaneista perusteluista Nordea on julkaissut osoitteessa https://www.nordea.com/en/investor-relations/ asiakirjan, jossa selvitetään kotipaikan siirron taloudellista vaikutusta sekä kotipaikan siirron odotettua vaikutusta Nordean hallintotapaan ja Nordean osakkeen listaukseen. Asiakirjassa käsitellään myös tiettyjä verotukseen liittyviä seikkoja.

Virallisen sulautumisprosessin osana laaditaan myös esite esitedirektiivin mukaisesti (siten kuin direktiivi on viety Suomen lainsäädäntöön). Se on virallinen asiakirja, joka noudattaa esiteasetuksessa määriteltyjä tietojen julkistamista koskevia vaatimuksia. Esitteessä annettavat tiedot perustuvat kuitenkin jo aiemmin julkaistuihin julkisiin tietoihin, eikä esitteessä perustella sulautumista tai siirtoprosessin muuta osaa millään sellaisella tavalla, jota ei ole jo aiemmin kerrottu julkisesti. Esite on tarkoitus julkaista ja tuoda osakkeenomistajien saataville helmikuun loppupuolella ja viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, joka järjestetään 15. maaliskuuta 2018.
  

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Claes Eliasson, konserniviestintä, +46 72 141 67 12

Documents

Lehdistötiedotteet