Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 158 uutta warranttisarjaa 25.1.2018 (sarja(t) 2018: C2 FI, 2018: P2 FI, 2018: C1 FI, 2018: P1 FI)

24-01-2018 11:24

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 158 uutta warranttisarjaa 25.1.2018. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany), Nokia Oyj, Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus DAX Index (Germany), Nokia Oyj, Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com, www.nokia.com, www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX8B13500NDS FI4000296801 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8B14100NDS FI4000296819 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8N13200NDS FI4000296827 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8N12900NDS FI4000296835 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13500NDS FI4000296843 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C14100NDS FI4000296850 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O13200NDS FI4000296868 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12900NDS FI4000296876 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8D13800NDS FI4000296884 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8D14100NDS FI4000296892 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8D14400NDS FI4000296900 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8P12900NDS FI4000296918 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8P12600NDS FI4000296926 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E14100NDS FI4000296934 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E14700NDS FI4000296942 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E15300NDS FI4000296959 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8Q12900NDS FI4000296967 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8Q12300NDS FI4000296975 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F14100NDS FI4000296983 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F14700NDS FI4000296991 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F15900NDS FI4000297007 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12900NDS FI4000297015 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I14700NDS FI4000297023 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I15300NDS FI4000297031 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I15900NDS FI4000297049 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8U12300NDS FI4000297056 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8U11700NDS FI4000297064 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L14700NDS FI4000297072 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L15300NDS FI4000297080 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L15900NDS FI4000297098 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X12300NDS FI4000297106 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X11700NDS FI4000297114 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F15300NDS FI4000297122 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F15900NDS FI4000297130 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F16500NDS FI4000297148 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9R12300NDS FI4000297155 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9R11100NDS FI4000297163 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9L15300NDS FI4000297171 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9L15900NDS FI4000297189 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9L16500NDS FI4000297197 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9X12300NDS FI4000297205 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9X11100NDS FI4000297213 DAX Index (Germany) DE0008469008
NOK8B   4NDS FI4000297221 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8N  38NDS FI4000297239 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C   4NDS FI4000297247 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  38NDS FI4000297254 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8D  42NDS FI4000297262 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8D  44NDS FI4000297270 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8D  46NDS FI4000297288 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8P  36NDS FI4000297296 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8P  34NDS FI4000297304 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8E  44NDS FI4000297312 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8E  48NDS FI4000297320 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8E  52NDS FI4000297338 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8Q  36NDS FI4000297346 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8Q  32NDS FI4000297353 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F  48NDS FI4000297361 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R  28NDS FI4000297379 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8I  48NDS FI4000297387 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8I  52NDS FI4000297395 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8I  56NDS FI4000297403 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8U  32NDS FI4000297411 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8U  28NDS FI4000297429 Nokia Oyj FI0009000681
FUM8B  18NDS FI4000297437 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8B 185NDS FI4000297445 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8B  19NDS FI4000297452 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8N 175NDS FI4000297460 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8N  17NDS FI4000297478 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C  18NDS FI4000297486 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 175NDS FI4000297494 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8D 185NDS FI4000297502 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8D  19NDS FI4000297510 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8D 195NDS FI4000297528 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8P  17NDS FI4000297536 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8P 165NDS FI4000297544 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8E  19NDS FI4000297551 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8E  20NDS FI4000297569 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8E  21NDS FI4000297577 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8Q  17NDS FI4000297585 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8Q  16NDS FI4000297593 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F  22NDS FI4000297601 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R  15NDS FI4000297619 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I  20NDS FI4000297627 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I  21NDS FI4000297635 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I  22NDS FI4000297643 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8U  16NDS FI4000297650 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8U  15NDS FI4000297668 Fortum Oyj FI0009007132
KNE8B  48NDS FI4000297676 Kone Oyj FI0009013403
KNE8B  50NDS FI4000297684 Kone Oyj FI0009013403
KNE8N  44NDS FI4000297692 Kone Oyj FI0009013403
KNE8C  48NDS FI4000297700 Kone Oyj FI0009013403
KNE8C  50NDS FI4000297718 Kone Oyj FI0009013403
KNE8O  44NDS FI4000297726 Kone Oyj FI0009013403
KNE8D  48NDS FI4000297734 Kone Oyj FI0009013403
KNE8D  50NDS FI4000297742 Kone Oyj FI0009013403
KNE8D  52NDS FI4000297759 Kone Oyj FI0009013403
KNE8P  42NDS FI4000301593 Kone Oyj FI0009013403
KNE8P  40NDS FI4000301601 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E  50NDS FI4000301619 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E  54NDS FI4000301627 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E  58NDS FI4000301635 Kone Oyj FI0009013403
KNE8Q  42NDS FI4000301643 Kone Oyj FI0009013403
KNE8Q  38NDS FI4000301650 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F  50NDS FI4000301668 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F  54NDS FI4000301676 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F  62NDS FI4000301684 Kone Oyj FI0009013403
KNE8R  42NDS FI4000301692 Kone Oyj FI0009013403
KNE8R  34NDS FI4000301700 Kone Oyj FI0009013403
MEO8B  29NDS FI4000301718 Metso Oyj FI0009007835
MEO8B  30NDS FI4000301726 Metso Oyj FI0009007835
MEO8N  28NDS FI4000301734 Metso Oyj FI0009007835
MEO8C  29NDS FI4000301742 Metso Oyj FI0009007835
MEO8C  30NDS FI4000301759 Metso Oyj FI0009007835
MEO8O  28NDS FI4000301767 Metso Oyj FI0009007835
MEO8D  30NDS FI4000301775 Metso Oyj FI0009007835
MEO8D  31NDS FI4000301783 Metso Oyj FI0009007835
MEO8D  32NDS FI4000301791 Metso Oyj FI0009007835
MEO8P  27NDS FI4000301809 Metso Oyj FI0009007835
MEO8P  26NDS FI4000301817 Metso Oyj FI0009007835
MEO8E  31NDS FI4000301825 Metso Oyj FI0009007835
MEO8E  33NDS FI4000301833 Metso Oyj FI0009007835
MEO8E  35NDS FI4000301841 Metso Oyj FI0009007835
MEO8Q  27NDS FI4000301858 Metso Oyj FI0009007835
MEO8Q  25NDS FI4000301866 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F  31NDS FI4000301874 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F  37NDS FI4000301882 Metso Oyj FI0009007835
MEO8R  27NDS FI4000301890 Metso Oyj FI0009007835
MEO8R  23NDS FI4000301908 Metso Oyj FI0009007835
NES8B  58NDS FI4000301916 Neste Oyj FI0009013296
NES8B  60NDS FI4000301924 Neste Oyj FI0009013296
NES8B  62NDS FI4000301932 Neste Oyj FI0009013296
NES8N  56NDS FI4000301940 Neste Oyj FI0009013296
NES8N  54NDS FI4000301957 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  58NDS FI4000301965 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  60NDS FI4000301973 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  62NDS FI4000301981 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  56NDS FI4000301999 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  54NDS FI4000302005 Neste Oyj FI0009013296
NES8D  60NDS FI4000302013 Neste Oyj FI0009013296
NES8D  62NDS FI4000302021 Neste Oyj FI0009013296
NES8D  64NDS FI4000302039 Neste Oyj FI0009013296
NES8P  54NDS FI4000302047 Neste Oyj FI0009013296
NES8P  52NDS FI4000302054 Neste Oyj FI0009013296
NES8E  62NDS FI4000302062 Neste Oyj FI0009013296
NES8E  66NDS FI4000302070 Neste Oyj FI0009013296
NES8E  70NDS FI4000302088 Neste Oyj FI0009013296
NES8Q  54NDS FI4000302096 Neste Oyj FI0009013296
NES8Q  50NDS FI4000302104 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  62NDS FI4000302112 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  66NDS FI4000302120 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  74NDS FI4000302138 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  54NDS FI4000302146 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  46NDS FI4000302153 Neste Oyj FI0009013296
NES8I  66NDS FI4000302161 Neste Oyj FI0009013296
NES8I  70NDS FI4000302179 Neste Oyj FI0009013296
NES8I  74NDS FI4000302187 Neste Oyj FI0009013296
NES8U  50NDS FI4000302195 Neste Oyj FI0009013296
NES8U  46NDS FI4000302203 Neste Oyj FI0009013296

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
DAX8B13500NDS 13,500.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
DAX8B14100NDS 14,100.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
DAX8N13200NDS 13,200.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
DAX8N12900NDS 12,900.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
DAX8C13500NDS 13,500.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
DAX8C14100NDS 14,100.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
DAX8O13200NDS 13,200.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
DAX8O12900NDS 12,900.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
DAX8D13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
DAX8D14100NDS 14,100.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
DAX8D14400NDS 14,400.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
DAX8P12900NDS 12,900.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
DAX8P12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
DAX8E14100NDS 14,100.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
DAX8E14700NDS 14,700.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
DAX8E15300NDS 15,300.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
DAX8Q12900NDS 12,900.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
DAX8Q12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
DAX8F14100NDS 14,100.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
DAX8F14700NDS 14,700.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
DAX8F15900NDS 15,900.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
DAX8R12900NDS 12,900.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
DAX8I14700NDS 14,700.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
DAX8I15300NDS 15,300.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
DAX8I15900NDS 15,900.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
DAX8U12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
DAX8U11700NDS 11,700.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
DAX8L14700NDS 14,700.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.12.2018
DAX8L15300NDS 15,300.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.12.2018
DAX8L15900NDS 15,900.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.12.2018
DAX8X12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.12.2018
DAX8X11700NDS 11,700.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 21.12.2018
DAX9F15300NDS 15,300.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.6.2019
DAX9F15900NDS 15,900.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.6.2019
DAX9F16500NDS 16,500.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.6.2019
DAX9R12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.6.2019
DAX9R11100NDS 11,100.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.6.2019
DAX9L15300NDS 15,300.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.12.2019
DAX9L15900NDS 15,900.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.12.2019
DAX9L16500NDS 16,500.00 C 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.12.2019
DAX9X12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.12.2019
DAX9X11100NDS 11,100.00 P 1/150 3,000,000 25.1.2018 20.12.2019
NOK8B   4NDS 4.00 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NOK8N  38NDS 3.80 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NOK8C   4NDS 4.00 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NOK8O  38NDS 3.80 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NOK8D  42NDS 4.20 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NOK8D  44NDS 4.40 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NOK8D  46NDS 4.60 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NOK8P  36NDS 3.60 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NOK8P  34NDS 3.40 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NOK8E  44NDS 4.40 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NOK8E  48NDS 4.80 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NOK8E  52NDS 5.20 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NOK8Q  36NDS 3.60 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NOK8Q  32NDS 3.20 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NOK8F  48NDS 4.80 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NOK8R  28NDS 2.80 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NOK8I  48NDS 4.80 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NOK8I  52NDS 5.20 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NOK8I  56NDS 5.60 C 0.20 10,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NOK8U  32NDS 3.20 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NOK8U  28NDS 2.80 P 0.20 10,000,000 25.1.2018 21.9.2018
FUM8B  18NDS 18.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
FUM8B 185NDS 18.50 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
FUM8B  19NDS 19.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
FUM8N 175NDS 17.50 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
FUM8N  17NDS 17.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
FUM8C  18NDS 18.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
FUM8O 175NDS 17.50 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
FUM8D 185NDS 18.50 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
FUM8D  19NDS 19.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
FUM8D 195NDS 19.50 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
FUM8P  17NDS 17.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
FUM8P 165NDS 16.50 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
FUM8E  19NDS 19.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
FUM8E  20NDS 20.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
FUM8E  21NDS 21.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
FUM8Q  17NDS 17.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
FUM8Q  16NDS 16.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
FUM8F  22NDS 22.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
FUM8R  15NDS 15.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
FUM8I  20NDS 20.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 21.9.2018
FUM8I  21NDS 21.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 21.9.2018
FUM8I  22NDS 22.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 21.9.2018
FUM8U  16NDS 16.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 21.9.2018
FUM8U  15NDS 15.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 21.9.2018
KNE8B  48NDS 48.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
KNE8B  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
KNE8N  44NDS 44.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
KNE8C  48NDS 48.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
KNE8C  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
KNE8O  44NDS 44.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
KNE8D  48NDS 48.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
KNE8D  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
KNE8D  52NDS 52.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
KNE8P  42NDS 42.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
KNE8P  40NDS 40.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
KNE8E  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
KNE8E  54NDS 54.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
KNE8E  58NDS 58.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
KNE8Q  42NDS 42.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
KNE8Q  38NDS 38.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
KNE8F  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
KNE8F  54NDS 54.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
KNE8F  62NDS 62.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
KNE8R  42NDS 42.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
KNE8R  34NDS 34.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
MEO8B  29NDS 29.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
MEO8B  30NDS 30.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
MEO8N  28NDS 28.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.2.2018
MEO8C  29NDS 29.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
MEO8C  30NDS 30.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
MEO8O  28NDS 28.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 16.3.2018
MEO8D  30NDS 30.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
MEO8D  31NDS 31.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
MEO8D  32NDS 32.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
MEO8P  27NDS 27.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
MEO8P  26NDS 26.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 20.4.2018
MEO8E  31NDS 31.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
MEO8E  33NDS 33.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
MEO8E  35NDS 35.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
MEO8Q  27NDS 27.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
MEO8Q  25NDS 25.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 18.5.2018
MEO8F  31NDS 31.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
MEO8F  37NDS 37.00 C 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
MEO8R  27NDS 27.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
MEO8R  23NDS 23.00 P 0.20 1,500,000 25.1.2018 15.6.2018
NES8B  58NDS 58.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NES8B  60NDS 60.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NES8B  62NDS 62.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NES8N  56NDS 56.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NES8N  54NDS 54.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.2.2018
NES8C  58NDS 58.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NES8C  60NDS 60.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NES8C  62NDS 62.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NES8O  56NDS 56.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NES8O  54NDS 54.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 16.3.2018
NES8D  60NDS 60.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NES8D  62NDS 62.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NES8D  64NDS 64.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NES8P  54NDS 54.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NES8P  52NDS 52.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 20.4.2018
NES8E  62NDS 62.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NES8E  66NDS 66.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NES8E  70NDS 70.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NES8Q  54NDS 54.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NES8Q  50NDS 50.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 18.5.2018
NES8F  62NDS 62.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NES8F  66NDS 66.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NES8F  74NDS 74.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NES8R  54NDS 54.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NES8R  46NDS 46.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 15.6.2018
NES8I  66NDS 66.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NES8I  70NDS 70.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NES8I  74NDS 74.00 C 0.20 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NES8U  50NDS 50.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018
NES8U  46NDS 46.00 P 0.20 3,000,000 25.1.2018 21.9.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 24.1.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet