Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2018

Lehdistötiedote | 25-01-2018 08:00

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, Sampo Oyj:n nimittämänä; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämänä; Katarina Thorslund, Alectan nimittämänä; Anders Oscarsson, AMF:n ja AMF Fonder AB:n nimittämänä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa tänään ehdotuksensa 15. maaliskuuta 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa. 

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa kaikkien hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa lukuun ottamatta Kari Stadighia ja Lars Wollungia, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät he enää ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään, sekä Björn Wahlroosin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Nigel Hinshelwood ja Torbjörn Magnusson. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen ja Maria Varsellona ja että uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan Nigel Hinshelwood ja Torbjörn Magnusson. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Nigel Grant Hinshelwoodia ja Torbjörn Magnussonia ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi
Nigel Hinshelwood on syntynyt vuonna 1966. Hän on Britannian kansalainen. Hän on suorittanut Hotel and Catering International Management Association (HCIMA) -tutkinnon Oxford Brookes Universityssä ja hänellä on yli 27 vuoden kokemus finanssipalvelualalta Isossa-Britanniassa ja Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Nigel Hinshelwood on kokenut hallitusammattilainen. Hän toimi vielä äskettäin HSBC Bank plc:n varatoimitusjohtajana ja Ison-Britannian toimintojen johtajana ja vastasi HSBC:n kaikesta retail-, wealth-, commercial- ja private banking -liiketoiminnasta Isossa-Britanniassa. Hän on työskennellyt HSBC:ssä kaiken kaikkiaan 12 vuotta, viimeksi Group General Managerin tehtävässä. Lisäksi hän on toiminut erilaisissa kansainvälisissä johtotehtävissä, kuten Global Head of Operations, Chief Operating Officer for Europe, Middle East and Africa, Head of HSBC Insurance Holdings ja Head of Business Transformation. Ennen HSBC:tä Nigel Hinshelwood toimi partnerina Ernst & Youngissa (myöhemmin Capgemini Ernst & Young), jossa hänen työtehtäviään olivat muun muassa Head of Financial Services ja Chief Executive Officer of Southeast Asia. Hän on työskennellyt myös Unisysissä Group General Managerin tehtävässä, jossa hän vastasi Financial Services -toiminnoista Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

Nigel Hinshelwood on Marks & Spencer Financial Services plc:n ulkopuolinen hallituksen jäsen. Hän on ollut muun muassa The Saudi British Bankin hallituksen jäsen sekä useiden HSBC-konserniin kuuluvien pankki- ja vakuutusyhtiöiden hallitusten puheenjohtaja ja ulkopuolinen hallituksen jäsen Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Venäjällä, Saudi-Arabiassa ja Bermudassa. 

Nigel Hinshelwood ei omista Nordean osakkeita. 

Torbjörn Magnusson on syntynyt vuonna 1963. Hän on Ruotsin kansalainen. Hänellä on tekniikan lisensiaatin tutkinto Kungliga Tekniska högskolanista. Torbjörn Magnusson on toiminut If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ) toimitusjohtajana ja konsernijohtajana vuodesta 2002 lähtien. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 1999 lähtien useissa johtotehtävissä. Hän toimi yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen johtajana vuosina 2001 - 2002, yritystuotteista vastaavana johtajana 1999 - 2001, P&C Supportin johtajana vuosina 1998 - 1999 ja pääcontrollerina vuosina 1996 - 1997. Sitä ennen hän työskenteli Mercantile & General Insurancessa vuosina 1994 - 1996, Skandia Internationalissa vuosina 1990 - 1993 ja Arthur Andersen & Companyssä 1988 - 1989. 

Torbjörn Magnusson on If P&C Insurance Ltd:n (publ) ja Topdanmark A/S:n hallitusten puheenjohtaja sekä eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden etujärjestö Insurance Europen varapääjohtaja. Hän on myös If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ), Ruotsin vakuutusalan työnantajajärjestön ja Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusliiton hallitusten jäsen. 

Torbjörn Magnusson ei omista Nordean osakkeita. 

Björn Wahlroos ja Torbjörn Magnusson eivät ole osallistuneet itseään koskevien päätösten tekemiseen. 

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Torbjörn Magnussonia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Riippumattomien hallituksen jäsenten määrä ylittää siten vähimmäisvaatimuksen, eli vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, on riippumatonta myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. 

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Torbjörn Magnusson konsernin johtoryhmän jäsenenä Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä. 

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 294 600 euroa, varapuheenjohtajalle 141 300 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 91 950 euroa. Lisäksi hallituksen toiminta- ja compliance-valiokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 48 650 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 29 600 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Palkkiovaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevat ehdotukset sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevat ehdotukset tällä hetkellä voimassa olevien nimitysvaliokunnan järjestäytymistä koskevien periaatteiden mukaisesti.
  

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents

Lehdistötiedotteet