Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 198 uutta warranttisarjaa 1.3.2018 (sarja(t) 2018: C5 FI, 2018: P5 FI, 2018: P4 FI, 2018: C4 FI)

28-02-2018 12:36

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 198 uutta warranttisarjaa 1.3.2018. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany), Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus DAX Index (Germany), Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX8C12600NDS FI4000306345 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8D12600NDS FI4000306352 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8D12900NDS FI4000306360 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8D13200NDS FI4000306378 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8P12300NDS FI4000306386 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8P12000NDS FI4000306394 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E12900NDS FI4000306402 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E13200NDS FI4000306410 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E13500NDS FI4000306428 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8Q12000NDS FI4000306436 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8Q11700NDS FI4000306444 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13200NDS FI4000306451 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F14400NDS FI4000306469 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R11400NDS FI4000306477 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I13200NDS FI4000306485 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I13800NDS FI4000306493 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I15000NDS FI4000306501 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8U12000NDS FI4000306519 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8U10800NDS FI4000306527 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L14400NDS FI4000306535 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L15000NDS FI4000306543 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X10800NDS FI4000306550 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F14400NDS FI4000306568 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F15000NDS FI4000306576 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F15600NDS FI4000306584 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9R11400NDS FI4000307046 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9R10200NDS FI4000307053 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9L14400NDS FI4000307061 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9L15000NDS FI4000307079 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9L15600NDS FI4000307087 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9X11400NDS FI4000307095 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9X10200NDS FI4000307103 DAX Index (Germany) DE0008469008
FUM8O  18NDS FI4000307111 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8P  18NDS FI4000307129 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8P 175NDS FI4000307137 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8E 195NDS FI4000307145 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8Q 175NDS FI4000307152 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 195NDS FI4000307160 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 205NDS FI4000307178 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 215NDS FI4000307186 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 175NDS FI4000307194 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I 195NDS FI4000307202 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I 205NDS FI4000307210 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I 225NDS FI4000307228 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8U 175NDS FI4000307236 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8U 155NDS FI4000307244 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8L 205NDS FI4000307251 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8L 215NDS FI4000307269 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8L 225NDS FI4000307277 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8X 165NDS FI4000307285 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8X 155NDS FI4000307293 Fortum Oyj FI0009007132
KNE8C  42NDS FI4000307301 Kone Oyj FI0009013403
KNE8C  44NDS FI4000307319 Kone Oyj FI0009013403
KNE8O  40NDS FI4000307327 Kone Oyj FI0009013403
KNE8O  38NDS FI4000307335 Kone Oyj FI0009013403
KNE8D  42NDS FI4000307343 Kone Oyj FI0009013403
KNE8D  44NDS FI4000307350 Kone Oyj FI0009013403
KNE8D  46NDS FI4000307368 Kone Oyj FI0009013403
KNE8P  38NDS FI4000307376 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E  44NDS FI4000307384 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E  46NDS FI4000307392 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E  48NDS FI4000307400 Kone Oyj FI0009013403
KNE8Q  36NDS FI4000307418 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F  46NDS FI4000307426 Kone Oyj FI0009013403
KNE8R  38NDS FI4000307434 Kone Oyj FI0009013403
MEO8C  27NDS FI4000307442 Metso Oyj FI0009007835
MEO8C  28NDS FI4000307459 Metso Oyj FI0009007835
MEO8O  25NDS FI4000307467 Metso Oyj FI0009007835
MEO8D  27NDS FI4000307475 Metso Oyj FI0009007835
MEO8D  28NDS FI4000307483 Metso Oyj FI0009007835
MEO8D  29NDS FI4000307491 Metso Oyj FI0009007835
MEO8P  25NDS FI4000307509 Metso Oyj FI0009007835
MEO8E  28NDS FI4000307517 Metso Oyj FI0009007835
MEO8E  29NDS FI4000307525 Metso Oyj FI0009007835
MEO8E  30NDS FI4000307533 Metso Oyj FI0009007835
MEO8Q  24NDS FI4000307541 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F  29NDS FI4000307558 Metso Oyj FI0009007835
NES8C  64NDS FI4000307566 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  58NDS FI4000307574 Neste Oyj FI0009013296
NES8P  58NDS FI4000307582 Neste Oyj FI0009013296
NES8P  56NDS FI4000307590 Neste Oyj FI0009013296
NES8E  64NDS FI4000307608 Neste Oyj FI0009013296
NES8Q  56NDS FI4000307616 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  64NDS FI4000307624 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  68NDS FI4000307632 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  72NDS FI4000307640 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  56NDS FI4000307657 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  52NDS FI4000307665 Neste Oyj FI0009013296
NES8I  64NDS FI4000307673 Neste Oyj FI0009013296
NES8I  68NDS FI4000307681 Neste Oyj FI0009013296
NES8I  76NDS FI4000307699 Neste Oyj FI0009013296
NES8U  56NDS FI4000307707 Neste Oyj FI0009013296
NES8U  48NDS FI4000307715 Neste Oyj FI0009013296
NES8L  68NDS FI4000307723 Neste Oyj FI0009013296
NES8L  72NDS FI4000307731 Neste Oyj FI0009013296
NES8L  76NDS FI4000307749 Neste Oyj FI0009013296
NES8X  52NDS FI4000307756 Neste Oyj FI0009013296
NES8X  48NDS FI4000307764 Neste Oyj FI0009013296
NOK8C  48NDS FI4000307772 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C   50NDS FI4000307780 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  44NDS FI4000307798 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8D  48NDS FI4000307806 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8D   50NDS FI4000307814 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8D  52NDS FI4000307822 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8P  46NDS FI4000307830 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8P  44NDS FI4000307848 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8E   50NDS FI4000307855 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8E  54NDS FI4000307863 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8Q  44NDS FI4000307871 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8Q  42NDS FI4000307889 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8I  64NDS FI4000307897 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8U  44NDS FI4000307905 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8U  36NDS FI4000307913 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L  64NDS FI4000307921 Nokia Oyj FI0009000681
NRE8O  37NDS FI4000307939 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8O  36NDS FI4000307947 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8D  38NDS FI4000307954 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8D  39NDS FI4000307962 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8D  40NDS FI4000307970 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8P  36NDS FI4000307988 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8E  39NDS FI4000307996 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8E  40NDS FI4000308002 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8E  41NDS FI4000308010 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8Q  35NDS FI4000308028 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8R  36NDS FI4000308036 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM8D  46NDS FI4000308044 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8D  48NDS FI4000308051 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8E  48NDS FI4000308069 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8E  50NDS FI4000308077 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8Q  42NDS FI4000308085 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F  54NDS FI4000308093 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F  58NDS FI4000308101 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8R  38NDS FI4000308119 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8I  50NDS FI4000308127 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8I  54NDS FI4000308135 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8I  62NDS FI4000308143 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8U  42NDS FI4000308150 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8U  34NDS FI4000308168 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L  54NDS FI4000308176 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L  58NDS FI4000308184 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L  62NDS FI4000308192 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8X  38NDS FI4000308200 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8X  34NDS FI4000308218 Sampo Oyj FI0009003305
STE8C  155NDS FI4000308226 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8O  14NDS FI4000308234 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8P  14NDS FI4000308242 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8P  135NDS FI4000308259 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8E  155NDS FI4000308267 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8Q  135NDS FI4000308275 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8F  155NDS FI4000308283 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8F  165NDS FI4000308291 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8F  175NDS FI4000308309 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8R  135NDS FI4000308317 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8R  125NDS FI4000308325 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8I  155NDS FI4000308333 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8I  165NDS FI4000308341 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8I  185NDS FI4000308358 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8U  135NDS FI4000308366 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8U  115NDS FI4000308374 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L  165NDS FI4000308382 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L  175NDS FI4000308390 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L  185NDS FI4000308408 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X  125NDS FI4000308416 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X  115NDS FI4000308424 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM8C  30NDS FI4000308432 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8O  27NDS FI4000308440 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8P  27NDS FI4000308457 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8P  26NDS FI4000308465 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8E  30NDS FI4000308473 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8Q  26NDS FI4000308481 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F  30NDS FI4000308499 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F  32NDS FI4000308507 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F  34NDS FI4000308515 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R  26NDS FI4000308523 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R  24NDS FI4000308531 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8I  30NDS FI4000308549 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8I  32NDS FI4000308556 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8I  36NDS FI4000308564 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8U  26NDS FI4000308572 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8U  22NDS FI4000308580 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L  32NDS FI4000308598 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L  34NDS FI4000308606 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L  36NDS FI4000308614 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8X  24NDS FI4000308622 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8X  22NDS FI4000308630 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT8C  60NDS FI4000308648 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8C  62NDS FI4000308655 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8O  56NDS FI4000308663 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8O  54NDS FI4000308671 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8D  62NDS FI4000308689 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8P  56NDS FI4000308697 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8P  54NDS FI4000308705 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8E  60NDS FI4000308713 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8E  64NDS FI4000308721 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8Q  54NDS FI4000308739 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8Q  52NDS FI4000308747 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8F  66NDS FI4000308754 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8R  54NDS FI4000308762 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
DAX8C12600NDS 12,600.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
DAX8D12600NDS 12,600.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
DAX8D12900NDS 12,900.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
DAX8D13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
DAX8P12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
DAX8P12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
DAX8E12900NDS 12,900.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
DAX8E13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
DAX8E13500NDS 13,500.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
DAX8Q12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
DAX8Q11700NDS 11,700.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
DAX8F13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
DAX8F14400NDS 14,400.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
DAX8R11400NDS 11,400.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
DAX8I13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
DAX8I13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
DAX8I15000NDS 15,000.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
DAX8U12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
DAX8U10800NDS 10,800.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
DAX8L14400NDS 14,400.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
DAX8L15000NDS 15,000.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
DAX8X10800NDS 10,800.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
DAX9F14400NDS 14,400.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.6.2019
DAX9F15000NDS 15,000.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.6.2019
DAX9F15600NDS 15,600.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.6.2019
DAX9R11400NDS 11,400.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.6.2019
DAX9R10200NDS 10,200.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.6.2019
DAX9L14400NDS 14,400.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.12.2019
DAX9L15000NDS 15,000.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.12.2019
DAX9L15600NDS 15,600.00 C 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.12.2019
DAX9X11400NDS 11,400.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.12.2019
DAX9X10200NDS 10,200.00 P 1/150 3,000,000 1.3.2018 20.12.2019
FUM8O  18NDS 18.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
FUM8P  18NDS 18.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
FUM8P 175NDS 17.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
FUM8E 195NDS 19.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
FUM8Q 175NDS 17.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
FUM8F 195NDS 19.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
FUM8F 205NDS 20.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
FUM8F 215NDS 21.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
FUM8R 175NDS 17.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
FUM8I 195NDS 19.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
FUM8I 205NDS 20.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
FUM8I 225NDS 22.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
FUM8U 175NDS 17.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
FUM8U 155NDS 15.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
FUM8L 205NDS 20.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
FUM8L 215NDS 21.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
FUM8L 225NDS 22.50 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
FUM8X 165NDS 16.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
FUM8X 155NDS 15.50 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
KNE8C  42NDS 42.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
KNE8C  44NDS 44.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
KNE8O  40NDS 40.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
KNE8O  38NDS 38.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
KNE8D  42NDS 42.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
KNE8D  44NDS 44.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
KNE8D  46NDS 46.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
KNE8P  38NDS 38.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
KNE8E  44NDS 44.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
KNE8E  46NDS 46.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
KNE8E  48NDS 48.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
KNE8Q  36NDS 36.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
KNE8F  46NDS 46.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
KNE8R  38NDS 38.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
MEO8C  27NDS 27.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
MEO8C  28NDS 28.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
MEO8O  25NDS 25.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
MEO8D  27NDS 27.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
MEO8D  28NDS 28.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
MEO8D  29NDS 29.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
MEO8P  25NDS 25.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
MEO8E  28NDS 28.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
MEO8E  29NDS 29.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
MEO8E  30NDS 30.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
MEO8Q  24NDS 24.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
MEO8F  29NDS 29.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
NES8C  64NDS 64.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NES8O  58NDS 58.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NES8P  58NDS 58.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NES8P  56NDS 56.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NES8E  64NDS 64.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NES8Q  56NDS 56.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NES8F  64NDS 64.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
NES8F  68NDS 68.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
NES8F  72NDS 72.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
NES8R  56NDS 56.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
NES8R  52NDS 52.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
NES8I  64NDS 64.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NES8I  68NDS 68.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NES8I  76NDS 76.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NES8U  56NDS 56.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NES8U  48NDS 48.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NES8L  68NDS 68.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
NES8L  72NDS 72.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
NES8L  76NDS 76.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
NES8X  52NDS 52.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
NES8X  48NDS 48.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
NOK8C  48NDS 4.80 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NOK8C   50NDS 5.00 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NOK8O  44NDS 4.40 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NOK8D  48NDS 4.80 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NOK8D   50NDS 5.00 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NOK8D  52NDS 5.20 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NOK8P  46NDS 4.60 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NOK8P  44NDS 4.40 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NOK8E   50NDS 5.00 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NOK8E  54NDS 5.40 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NOK8Q  44NDS 4.40 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NOK8Q  42NDS 4.20 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NOK8I  64NDS 6.40 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NOK8U  44NDS 4.40 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NOK8U  36NDS 3.60 P 0.20 10,000,000 1.3.2018 21.9.2018
NOK8L  64NDS 6.40 C 0.20 10,000,000 1.3.2018 21.12.2018
NRE8O  37NDS 37.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NRE8O  36NDS 36.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
NRE8D  38NDS 38.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NRE8D  39NDS 39.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NRE8D  40NDS 40.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NRE8P  36NDS 36.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
NRE8E  39NDS 39.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NRE8E  40NDS 40.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NRE8E  41NDS 41.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NRE8Q  35NDS 35.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
NRE8R  36NDS 36.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
SAM8D  46NDS 46.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
SAM8D  48NDS 48.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
SAM8E  48NDS 48.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
SAM8E  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
SAM8Q  42NDS 42.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
SAM8F  54NDS 54.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
SAM8F  58NDS 58.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
SAM8R  38NDS 38.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
SAM8I  50NDS 50.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
SAM8I  54NDS 54.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
SAM8I  62NDS 62.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
SAM8U  42NDS 42.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
SAM8U  34NDS 34.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.9.2018
SAM8L  54NDS 54.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
SAM8L  58NDS 58.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
SAM8L  62NDS 62.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
SAM8X  38NDS 38.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
SAM8X  34NDS 34.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 21.12.2018
STE8C  155NDS 15.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
STE8O  14NDS 14.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
STE8P  14NDS 14.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
STE8P  135NDS 13.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
STE8E  155NDS 15.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
STE8Q  135NDS 13.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
STE8F  155NDS 15.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
STE8F  165NDS 16.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
STE8F  175NDS 17.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
STE8R  135NDS 13.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
STE8R  125NDS 12.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
STE8I  155NDS 15.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
STE8I  165NDS 16.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
STE8I  185NDS 18.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
STE8U  135NDS 13.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
STE8U  115NDS 11.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
STE8L  165NDS 16.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
STE8L  175NDS 17.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
STE8L  185NDS 18.50 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
STE8X  125NDS 12.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
STE8X  115NDS 11.50 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
UPM8C  30NDS 30.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
UPM8O  27NDS 27.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 16.3.2018
UPM8P  27NDS 27.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
UPM8P  26NDS 26.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 20.4.2018
UPM8E  30NDS 30.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
UPM8Q  26NDS 26.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 18.5.2018
UPM8F  30NDS 30.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
UPM8F  32NDS 32.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
UPM8F  34NDS 34.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
UPM8R  26NDS 26.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
UPM8R  24NDS 24.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 15.6.2018
UPM8I  30NDS 30.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
UPM8I  32NDS 32.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
UPM8I  36NDS 36.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
UPM8U  26NDS 26.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
UPM8U  22NDS 22.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.9.2018
UPM8L  32NDS 32.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
UPM8L  34NDS 34.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
UPM8L  36NDS 36.00 C 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
UPM8X  24NDS 24.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
UPM8X  22NDS 22.00 P 0.20 3,000,000 1.3.2018 21.12.2018
WRT8C  60NDS 60.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
WRT8C  62NDS 62.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
WRT8O  56NDS 56.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
WRT8O  54NDS 54.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 16.3.2018
WRT8D  62NDS 62.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
WRT8P  56NDS 56.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
WRT8P  54NDS 54.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 20.4.2018
WRT8E  60NDS 60.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
WRT8E  64NDS 64.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
WRT8Q  54NDS 54.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
WRT8Q  52NDS 52.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 18.5.2018
WRT8F  66NDS 66.00 C 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018
WRT8R  54NDS 54.00 P 0.20 1,500,000 1.3.2018 15.6.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.2.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet