Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 33 uutta sertifikaattisarjaa 23.5.2018

22-05-2018 13:05

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 33 uutta sertifikaattisarjaa 23.5.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on Cargotec Oyj:n, Fortum Oyj:n, Konecranes Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Neste Oyj:n, Nokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n osake. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Cargotec Oyj:n, Fortum Oyj:n, Konecranes Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Neste Oyj:n, Nokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n osake
Vipukerroin Välillä -3 ja 3. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 300 000–1 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.cargotec.com, www.fortum.com, www.konecranes.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokiantyres.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULLCGCX3NF1 FI4000318464 Cargotec FI0009013429
BULLCGCX2NF FI4000318472 Cargotec FI0009013429
BEARCGCX1NF1 FI4000318480 Cargotec FI0009013429
BEARCGCX2NF FI4000318498 Cargotec FI0009013429
BULLFUMX3NF1 FI4000318506 Fortum Oyj FI0009007132
BULLFUMX2NF1 FI4000318514 Fortum Oyj FI0009007132
BEARFUMX1NF1 FI4000318522 Fortum Oyj FI0009007132
BEARFUMX3NF2 FI4000318530 Fortum Oyj FI0009007132
BULLKCRX3NF1 FI4000318548 Konecranes Oyj FI0009005870
BULLKCRX2NF FI4000318555 Konecranes Oyj FI0009005870
BEARKCRX1NF FI4000318563 Konecranes Oyj FI0009005870
BEARKCRX2NF FI4000318571 Konecranes Oyj FI0009005870
BEARKCRX3NF FI4000318589 Konecranes Oyj FI0009005870
BULLKNEX3NF1 FI4000318597 Kone Oyj FI0009013403
BULLKNEX2NF1 FI4000318605 Kone Oyj FI0009013403
BEARKNEX2NF2 FI4000318613 Kone Oyj FI0009013403
BULLMEOX3NF FI4000318621 Metso Oyj FI0009007835
BULLMEOX2NF FI4000318639 Metso Oyj FI0009007835
BEARMEOX1NF FI4000318647 Metso Oyj FI0009007835
BEARMEOX2NF FI4000318654 Metso Oyj FI0009007835
BEARMEOX3NF FI4000318662 Metso Oyj FI0009007835
BULLNESX3NF1 FI4000318670 Neste Oyj FI0009013296
BULLNESX2NF FI4000318688 Neste Oyj FI0009013296
BEARNESX1NF2 FI4000318696 Neste Oyj FI0009013296
BEARNESX2NF FI4000318704 Neste Oyj FI0009013296
BEARNESX3NF3 FI4000318712 Neste Oyj FI0009013296
BULLNOKX3NF2 FI4000318720 Nokia Oyj FI0009000681
BEARNOKX1NF2 FI4000318738 Nokia Oyj FI0009000681
BEARNOKX2NF3 FI4000318746 Nokia Oyj FI0009000681
BEARNOKX3NF3 FI4000318753 Nokia Oyj FI0009000681
BULLNREX3NF1 FI4000318761 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BULLNREX2NF1 FI4000318779 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BEARNREX1NF1 FI4000318787 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLCGCX3NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLCGCX2NF 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARCGCX1NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEARCGCX2NF 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BULLFUMX3NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLFUMX2NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARFUMX1NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEARFUMX3NF2 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULLKCRX3NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLKCRX2NF 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARKCRX1NF 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEARKCRX2NF 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BEARKCRX3NF 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULLKNEX3NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLKNEX2NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARKNEX2NF2 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BULLMEOX3NF 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLMEOX2NF 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARMEOX1NF 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEARMEOX2NF 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BEARMEOX3NF 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULLNESX3NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLNESX2NF 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARNESX1NF2 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEARNESX2NF 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BEARNESX3NF3 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULLNOKX3NF2 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BEARNOKX1NF2 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEARNOKX2NF3 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BEARNOKX3NF3 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULLNREX3NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULLNREX2NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEARNREX1NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %

Tukholmassa 22.5.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet