Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 11.6.2018

08-06-2018 12:31

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 11.6.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on OMX Helsinki 25 -indeksin futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus OMX Helsinki 25 -indeksin futuuri
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Vertailulähde EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa verkkosivuilta, www.eurexchange.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus
BULL OMXH X15 NF FI4000316625 OMX Helsinki 25® index futures contract
BULL OMXH X12 NF FI4000316633 OMX Helsinki 25® index futures contract
BULL OMXH X10 NF FI4000316641 OMX Helsinki 25® index futures contract
BULL OMXH X8 NF FI4000316658 OMX Helsinki 25® index futures contract
BULL OMXH X5 NF FI4000316666 OMX Helsinki 25® index futures contract
BULL OMXH X3 NF FI4000316674 OMX Helsinki 25® index futures contract
BULL OMXH X2 NF1 FI4000316682 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X1 NF1 FI4000316690 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X2 NF1 FI4000316708 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X3 NF FI4000316716 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X5 NF FI4000316724 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X8 NF FI4000316732 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X10 NF FI4000316740 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X12 NF FI4000316757 OMX Helsinki 25® index futures contract
BEAR OMXH X15 NF FI4000316765 OMX Helsinki 25® index futures contract

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL OMXH X15 NF 10 15 0.49 % 93.33 % 21.50 %
BULL OMXH X12 NF 10 12 0.49 % 91.67 % 17.00 %
BULL OMXH X10 NF 10 10 0.49 % 90.00 % 14.00 %
BULL OMXH X8 NF 10 8 0.49 % 87.50 % 11.00 %
BULL OMXH X5 NF 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL OMXH X3 NF 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL OMXH X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR OMXH X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR OMXH X2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR OMXH X3 NF 10 -3 0.49 % 133.33 % 2.50 %
BEAR OMXH X5 NF 10 -5 0.49 % 120.00 % 5.50 %
BEAR OMXH X8 NF 10 -8 0.49 % 112.50 % 11.00 %
BEAR OMXH X10 NF 10 -10 0.49 % 110.00 % 14.00 %
BEAR OMXH X12 NF 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %
BEAR OMXH X15 NF 10 -15 0.49 % 106.67 % 21.50 %

Tukholmassa 8.6.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet