Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Finanssivalvonta asetti Nordealle 3 prosentin järjestelmäriskipuskurin

Lehdistötiedote | 29-06-2018 16:30

Suomen Finanssivalvonnan johtokunta päätti tänään 29. kesäkuuta järjestelmäriskipuskurin asettamisesta Suomessa. Nordea-konsernille asetettu järjestelmäpuskurivaatimus on kotipaikan siirron jälkeen 3 prosenttia ydinpääomasta 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Nyt päätetty 3 prosentin vaatimus selkiyttää pääomavaatimuksia ja vastaa Nordea-konserniin kohdistuvia pilari 1:n mukaisia vaatimuksia Ruotsissa.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti tänään järjestelmäriskipuskurin lisäksi myös maailmanlaajuisesti ja kansallisesti merkittäville pankeille asetettavista puskureista (G-SII ja O-SII). Näistä pääomapuskureista sovelletaan nykyisen lainsäädännön mukaan vain suurinta eli 3 prosentin järjestelmäriskipuskuria.

Yhteisen valvontamekanismin Nordealle asettamat pääomavaatimukset koostuvat useista eri osista. Kaikista pilari 1:n mukaisista vaatimuksista on nyt järjestelmäriskipuskurin asettamisen myötä päätetty. Valvontakollegio tekee jatkossa päätöksiä vielä riskipainotetuista eristä sekä pilari 2:ta koskevista vaatimuksista. 

Nordea on osana pankkitoimiluvan hakemista sitoutunut vapaaehtoisesti noudattamaan valvontakollegion yhteistä päätöstä (2018 Supervisory College Joint Decision) 1. lokakuuta 2018 lähtien, kunnes Euroopan keskuspankki on tehnyt päätöksen toiminnan vakautta koskevista vaatimuksista, jotka laaditaan yhteiseen valvontamekanismiin sisältyvän vuoden 2019 valvontatarkastus- ja arviointiprosessin (Supervisory Review Evaluation Process, SREP) mukaisesti.  

Nordea on sitoutunut pitämään huolta vahvasta pääomarakenteestaan jatkossakin ja pyrkii säilyttämään AA-luokituksen myös kotipaikan siirron jälkeen. Nordea ei aio muuttaa pääomatavoitteitaan eikä osingonjakoa koskevia periaatteitaan.

Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Documents