Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 58 uutta turbowarranttisarjaa 12.7.2018 (sarjat 2018: C15 FI ja 2018: P15 FI)

11-07-2018 12:27

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 58 uutta turbowarranttisarjaa 12.7.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FORTUM), Metso Oyj:n (METSO), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YIT), Sampo Oyj:n (SAMPO) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 14.6.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FORTUM), Metso Oyj:n (METSO), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YIT), Sampo Oyj:n (SAMPO) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com, www.sampo.fi, www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TDAX8U13100NDS1 FI4000332770 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U13000NDS1 FI4000332788 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U12900NDS1 FI4000332796 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U12800NDS FI4000332804 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U12700NDS FI4000332812 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I11900NDS FI4000332820 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12000NDS FI4000332838 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12100NDS FI4000332846 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12200NDS1 FI4000332853 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12300NDS1 FI4000332861 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12400NDS1 FI4000332879 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFOR8U   24NDS FI4000332887 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8U 235NDS FI4000332895 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8U   23NDS FI4000332903 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8I   21NDS FI4000332911 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8I 215NDS FI4000332929 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8I   22NDS FI4000332937 Fortum Oyj FI0009007132
TMET8U   31NDS1 FI4000332945 Metso Oyj FI0009007835
TMET8U   30NDS FI4000332952 Metso Oyj FI0009007835
TMET8I   26NDS FI4000332960 Metso Oyj FI0009007835
TMET8I   28NDS1 FI4000332978 Metso Oyj FI0009007835
TNES8U   72NDS1 FI4000332986 Neste Oyj FI0009013296
TNES8U   70NDS FI4000332994 Neste Oyj FI0009013296
TNES8I   62NDS FI4000333000 Neste Oyj FI0009013296
TNES8I   66NDS1 FI4000333018 Neste Oyj FI0009013296
TNOK8U   57NDS FI4000333026 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   53NDS1 FI4000333034 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   52NDS1 FI4000333042 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   48NDS1 FI4000333059 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   49NDS1 FI4000333067 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I     5NDS FI4000333075 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE8U   38NDS FI4000333083 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8I   33NDS1 FI4000333091 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8I   34NDS FI4000333109 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE8U   72NDS FI4000333117 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8U     7NDS FI4000333125 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8U   68NDS FI4000333133 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8I     6NDS FI4000333141 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8I   62NDS FI4000333158 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8I   64NDS FI4000333166 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM8I   42NDS1 FI4000333174 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE8U   18NDS1 FI4000333182 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8U 175NDS FI4000333190 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8I 155NDS FI4000333208 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8I 165NDS1 FI4000333216 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM8U   32NDS FI4000333224 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8I   30NDS1 FI4000333232 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL8U   18NDS FI4000333240 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8I   16NDS FI4000333257 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT8T 185NDS FI4000333265 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8T   18NDS FI4000333273 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8T 175NDS FI4000333281 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8H 155NDS FI4000333299 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8H   16NDS FI4000333307 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8H 165NDS FI4000333315 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYIT8U   52NDS FI4000333323 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8I   44NDS FI4000333331 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8I   48NDS1 FI4000333349 YIT Oyj FI0009800643

Taulukko 2

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta Rajataso C/P * Kerroin Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
TDAX8U13100NDS1 13,100.00 13,100.00 P 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8U13000NDS1 13,000.00 13,000.00 P 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8U12900NDS1 12,900.00 12,900.00 P 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8U12800NDS 12,800.00 12,800.00 P 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8U12700NDS 12,700.00 12,700.00 P 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8I11900NDS 11,900.00 11,900.00 C 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8I12000NDS 12,000.00 12,000.00 C 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8I12100NDS 12,100.00 12,100.00 C 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8I12200NDS1 12,200.00 12,200.00 C 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8I12300NDS1 12,300.00 12,300.00 C 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TDAX8I12400NDS1 12,400.00 12,400.00 C 1/150 12.7.2018 21.9.2018
TFOR8U   24NDS 24.00 24.00 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TFOR8U 235NDS 23.50 23.50 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TFOR8U   23NDS 23.00 23.00 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TFOR8I   21NDS 21.00 21.00 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TFOR8I 215NDS 21.50 21.50 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TFOR8I   22NDS 22.00 22.00 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TMET8U   31NDS1 31.00 31.00 P 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TMET8U   30NDS 30.00 30.00 P 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TMET8I   26NDS 26.00 26.00 C 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TMET8I   28NDS1 28.00 28.00 C 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TNES8U   72NDS1 72.00 72.00 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TNES8U   70NDS 70.00 70.00 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TNES8I   62NDS 62.00 62.00 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TNES8I   66NDS1 66.00 66.00 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TNOK8U   57NDS 5.70 5.70 P 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TNOK8U   53NDS1 5.30 5.30 P 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TNOK8U   52NDS1 5.20 5.20 P 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TNOK8I 48NDS1 4.80 4.80 C 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TNOK8I   49NDS1 4.90 4.90 C 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TNOK8I     5NDS 5.00 5.00 C 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TNRE8U   38NDS 38.00 38.00 P 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TNRE8I   33NDS1 33.00 33.00 C 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TNRE8I   34NDS 34.00 34.00 C 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TOTE8U   72NDS 7.20 7.20 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TOTE8U     7NDS 7.00 7.00 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TOTE8U   68NDS 6.80 6.80 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TOTE8I     6NDS 6.00 6.00 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TOTE8I   62NDS 6.20 6.20 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TOTE8I   64NDS 6.40 6.40 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TSAM8I   42NDS1 42.00 42.00 C 1/5 12.7.2018 21.9.2018
TSTE8U   18NDS1 18.00 18.00 P 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TSTE8U 175NDS 17.50 17.50 P 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TSTE8I 155NDS 15.50 15.50 C 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TSTE8I 165NDS1 16.50 16.50 C 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TUPM8U   32NDS 32.00 32.00 P 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TUPM8I   30NDS1 30.00 30.00 C 1/1 12.7.2018 21.9.2018
TVAL8U   18NDS 18.00 18.00 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TVAL8I   16NDS 16.00 16.00 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TWRT8T 185NDS 18.50 18.50 P 1/2 12.7.2018 17.8.2018
TWRT8T   18NDS 18.00 18.00 P 1/2 12.7.2018 17.8.2018
TWRT8T 175NDS 17.50 17.50 P 1/2 12.7.2018 17.8.2018
TWRT8H 155NDS 15.50 15.50 C 1/2 12.7.2018 17.8.2018
TWRT8H   16NDS 16.00 16.00 C 1/2 12.7.2018 17.8.2018
TWRT8H 165NDS 16.50 16.50 C 1/2 12.7.2018 17.8.2018
TYIT8U   52NDS 5.20 5.20 P 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TYIT8I   44NDS 4.40 4.40 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018
TYIT8I   48NDS1 4.80 4.80 C 1/2 12.7.2018 21.9.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.7.2018

Nordea Bank AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet