Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean kotipaikka on siirtynyt

Pörssitiedotteet | 01-10-2018 08:30

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordean kotipaikka on tänään 1. lokakuuta 2018 siirtynyt Suomeen, joka on Euroopan pankkiunionin jäsen. Kotipaikan siirto toteutettiin rajat ylittävänä käänteisenä sulautumisena, jossa Nordea Bank AB (publ) sulautui Nordea Bank Oyj:hin. Sulautumisen täytäntöönpanon myötä aiempi emoyhtiö Nordea Bank AB (publ) on purkautunut, ja kaikki sen varat ja velat ovat siirtyneet Nordea Bank Oyj:lle. Lisäksi aiemmille Nordea Bank AB:n (publ) osakkeenomistajille annettiin sulautumisvastikkeena 4 037 460 272 osaketta ja Nordea Bank Oyj:lle itselleen annettiin maksuttomassa osakeannissa 12 491 647 osaketta, jotta omien osakkeiden omistus pysyi vastaavana kuin Nordea Bank AB:llä (publ) juuri ennen kotipaikan siirtoa. Pankkitoimintaa harjoittavat Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa Nordea Bank Oyj:n sivuliikkeet. Kotipaikan siirrolla ei ole vaikutusta asiakkaiden päivittäiseen pankkiasiointiin.

- Nordea on yksi Euroopan suurimmista ja vahvimmista pankeista. Muutto pankkiunionin jäsenmaahan on merkittävä strateginen askel konsernin muutoksessa. Sillä varmistetaan pankille oikeudenmukainen, vakaa ja ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö, jossa olemme samalla viivalla eurooppalaisten kilpailijoidemme kanssa. Tämä edistää asiakkaittemme, osakkeenomistajiemme ja henkilöstömme etua ja mahdollistaa meille parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa ja kehittää palvelujamme asiakasvisiomme pohjalta: tavoitteenamme on, että asiointi kanssamme on helppoa ja mutkatonta, palvelu asiantuntevaa ja osaavaa, missä ja milloin tahansa. Henkilökohtaiset ja digitaaliset asiakaskokemukset tekevät Nordeasta turvallisen ja luotettavan kumppanin, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo. 

Ei muutoksia päivittäiseen pankkiasiointiin
Nordea on edelleen asiakkaittensa luotettu kumppani, joka haluaa tarjota markkinoiden parhaita palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Kotipaikan siirto ei vaikuta siihen, miten ja missä yksittäisiä asiakkaita koskevat päätökset tehdään. 

- Tuotamme jatkossakin lisäarvoa kaikille asiakkaillemme ja toimimme pohjoismaisen liiketoimintamallimme mukaisesti, kuten tähänkin asti. Olemme aivan yhtä lähellä asiakkaitamme kuin olemme aina olleet. Osallistumme myös jatkossa aktiivisesti pohjoismaisten yhteiskuntien kehittämiseen ja pyrimme vaikuttamaan niihin positiivisesti, Casper von Koskull sanoo.  

Nordea tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa myös kotipaikan siirron jälkeen ja on sitoutunut vapaaehtoisesti noudattamaan Ruotsin Finanssivalvonnan valvontakollegion yhteistä päätöstä (2018 Supervisory College Joint Decision) toiminnan vakautta koskevista vaatimuksista 1. lokakuuta 2018 lähtien, kunnes Euroopan keskuspankki on tehnyt päätöksen toiminnan vakautta koskevista vaatimuksista, jotka laaditaan vuoden 2019 valvontatarkastus- ja arviointiprosessin (Supervisory Review Evaluation Process, SREP) mukaisesti arviolta vuoden 2019 loppupuolella. Nordea aikoo ilmoittaa lopulliset pääomavaatimukset 1. lokakuuta 2018 jälkeen Ruotsin Finanssivalvonnan vuoden 2018 päätöksen mukaisesti. 

Tietoa Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Bank Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanosta, sulautumisvastikkeena annetuista osakkeista ja omien osakkeiden antamisesta
Rajat ylittävä käänteinen sulautuminen, jolla Nordea-konsernin emoyhtiön kotipaikan siirto Suomeen toteutettiin, on saatu päätökseen tänään, kun rajat ylittävän sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin Suomen kaupparekisteriin.  

Rajat ylittävän sulautumisen täytäntöönpanon myötä Nordea Bank AB (publ) on purkautunut ja kaikki Nordea Bank AB:n (publ) varat ja velat ovat siirtyneet Nordea Bank Oyj:lle. Jatkossa pankkitoimintaa harjoittavat Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa Nordea Bank Oyj:n sivuliikkeet. Lisäksi aiemmille Nordea Bank AB:n (publ) osakkeenomistajille on annettu sulautumisvastikkeena 4 037 460 272 uutta Nordea Bank Oyj:n osaketta (”Vastikeosakkeet”), jotka on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 1. lokakuuta 2018 sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.  

Jotta Nordea Bank Oyj omistaa yhtä paljon omia osakkeita kuin Nordea Bank AB (publ) omisti viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kotipaikan siirtoa (28. syyskuuta 2018), Nordea Bank Oyj:n hallituksen 5. syyskuuta 2018 päättämä yhtiölle itselleen suunnattu maksuton osakeanti on myös toteutettu ja rekisteröity tänään Suomen kaupparekisteriin. Suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden lukumäärä ja siten myös Nordea Bank Oyj:n tällä hetkellä omistamien omien osakkeiden kokonaismäärä on 12 491 647 osaketta (”Omat osakkeet”).

Vastikeosakkeiden ja Omien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Nordea Bank Oyj:n osakepääoma on 4 049 951 919 euroa ja osakkeiden lukumäärä 4 049 951 919 kpl. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Aiempien tiedotteiden mukaisesti Nordea Bank Oyj:n osakkeet on tänään otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan säännellyillä markkinapaikoilla, ja kaupankäynti alkaa tänään. Nordea Bank AB:n (publ) osakkeet puolestaan poistetaan Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan pörssilistoilta rajat ylittävän sulautumisen täytäntöönpanon ja Nordea Bank AB:n (publ) purkautumisen myötä.

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 

Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 1. lokakuuta 2018 kello 8.30 Suomen aikaa. 

Documents