Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea mukana luomassa YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteita

Lehdistötiedote | 26-11-2018 09:00

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (Principles for Responsible Banking) julkistetaan tänään YK:n isännöimässä kokouksessa Pariisissa. Nordea on osallistunut näiden periaatteiden laatimiseen yhdessä YK:n ja 27 muun pankin kanssa. Periaatteiden tarkoituksena on ohjata rahoitusalaa noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimusta.

Nordea on mukana 28 pankin ydinryhmässä, joka on luonut vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet yhdessä YK:n ympäristöohjelman alaisen Finance Initiativen (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) kanssa. Nordea on ryhmän ainoa pohjoismainen pankki. Kaikkien mukana olevien pankkien varojen yhteismäärä on yli 17 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

Kahdentoista pankin toimitusjohtajat osallistuvat tänään julkistusseremoniaan Pariisissa. Yksi heistä on Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull. 

- Haluamme tuotteidemme ja palvelujemme kautta vauhdittaa siirtymää vähähiiliseen talouteen. Haluamme myös auttaa yhteiskuntaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet ja noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta ja YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevaa ohjeistusta. Näin vähennetään riskejä, parannetaan toimintavarmuutta ja luodaan entistä parempaa yhteiskuntaa. Olemme yhdessä matkalla kohti kestävää tulevaisuutta, Casper von Koskull sanoo. 

Periaatteet määrittelevät ja vahvistavat pankkialan tehtävät ja vastuut kestävän tulevaisuuden luomisessa ja rahoittamisessa. Ne määrittävät maailmanlaajuisen standardin vastuulliselle pankkitoiminnalle ja varmistavat, että pankit luovat arvoa sekä osakkeenomistajilleen että yhteiskunnalle.  

Seuraavaksi käynnistyy puoli vuotta kestävä julkinen lausuntokierros, jonka jälkeen pankit allekirjoittavat periaatteet YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa syyskuussa 2019. Eri puolilla maailmaa toimivia pankkeja ja sidosryhmiä pyydetään antamaan palautetta periaatteiden jatkokehittämistä varten ja osoittamaan tukensa hyväksymällä vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet. 

- Nordea ja muut vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden kehittämiseen osallistuneet pankit halusivat määritellä selvän tarkoituksen pankkialalle ja antaa sijoittajille, päättäjille, sääntelijöille, asiakkaille ja yhteiskunnalle keinot vertailla pankkeja ja varmistaa, että ne kantavat vastuunsa. Olen erittäin ylpeä siitä, että Nordea on osallistunut aktiivisesti vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden laatimiseen, Nordean vastuullisuusjohtaja Sasja Beslik sanoo. 

Vastuullisen pankkitoiminnan kuusi periaatetta lyhyesti: 

  1. Strategia (Alignment): Liiketoimintastrategiamme vastaa yksilöiden tarpeisiin ja auttaa saavuttamaan yhteiskunnan tavoitteet kestävän kehityksen tavoitteiden, Pariisin ilmastosopimuksen sekä kansallisten ja alueellisten sopimusten mukaisesti. Keskitymme toiminnassamme siihen, mihin pystymme vaikuttamaan eniten. 
  2. Vaikutus (Impact): Lisäämme jatkuvasti toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme positiivista vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön, vähennämme niiden negatiivista vaikutusta ja pidämme niihin liittyvät riskit hallinnassa.  
  3. Asiakkaat (Clients and Customers): Palvelemme asiakkaitamme vastuullisesti ja edistämme näin vastuullisia käytäntöjä ja taloudellista toimintaa, joka luo yhteistä vaurautta nykyisille ja tuleville sukupolville. 
  4. Sidosryhmät (Stakeholders): Teemme aktiivisesti ja vastuullisesti yhteistyötä olennaisten sidosryhmien kanssa, jotta yhteiskunnan tavoitteet saavutetaan. 
  5. Hallinto ja tavoitteet (Governance and Target Setting): Osoitamme sitoutumisemme näihin periaatteisiin sillä, että meillä on tehokas hallintorakenne ja vastuulliseen pankkitoimintaan kannustava kulttuuri. Osoitamme kunnianhimoa ja vastuullisuutta asettamalla julkiset tavoitteet niille asioille, joihin pyrimme eniten vaikuttamaan. 
  6. Avoimuus ja vastuullisuus (Transparency and Accountability): Arvioimme aika ajoin, miten periaatteita noudatetaan yksilötasolla ja yleisesti. Kerromme avoimesti positiivisista ja negatiivisista vaikutuksistamme sekä osuudestamme yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseen ja kannamme niistä vastuun. 

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.unepfi.org/banking/bankingprinciples (englanniksi). 

Lisätietoja: 
Sasja Beslik, vastuullisuusjohtaja, +46 733 57 73 10
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Documents