Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2019

Pörssitiedotteet | 07-02-2019 09:40

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Björn Wahlroos on ilmoittanut nimitystoimikunnalle aikovansa jäädä pois Nordea Bank Oyj:n hallituksesta. Hänen seuraajakseen hallituksen puheenjohtajan tehtävään ehdotetaan Torbjörn Magnussonia.

Nordea Bank Oyj:n nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 28. maaliskuuta 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nordea Bank Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2019. 

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta 

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 

- että varsinainen yhtiökokous valitsee 10 hallituksen jäsentä 
- että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Maria Varsellona, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther ja Pernille Erenbjerg 
- että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Kari Jordan, Petra van Hoeken ja John Maltby  
- että Torbjörn Magnusson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.  

Lisäksi Nordea Bank Oyj:n hallitukseen kuuluu kolme henkilöstön nimittämää jäsentä ja yksi varajäsen. 

Björn Wahlroosin lisäksi Lars G. Nordström ja Silvija Seres eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. 

Kari Jordania, Petra van Hoekenia ja John Maltbya ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi ja Torbjörn Magnussonia hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 

Ekonomi Kari Jordan on syntynyt vuonna 1956, ja hän on Suomen kansalainen. Hänellä on pitkä kokemus pankkialalta ja teollisuudesta. Kari Jordan jätti hiljattain tehtävänsä Metsä Groupin pääjohtajana (2006–2018), ja hänellä on noin 25 vuoden kokemus eri tehtävistä pankkialalla, myös Nordea-konsernissa ja Merita Pankki Oyj:ssä. Kari Jordan on Outokumpu Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen jäsen. Lisäksi hänellä on useita luottamustoimia organisaatioissa, joilla ei ole kaupallisia tavoitteita. Hän on riippumaton Nordea Bank Oyj:stä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. 

Kari Jordan omistaa 100 000 Nordea Bank Oyj:n osaketta. 

Petra van Hoekenilla on siviilioikeuden maisterin tutkinto, ja hän on syntynyt vuonna 1961. Hän on Alankomaiden kansalainen. Hän on kokenut pankkialan ammattilainen, joka hiljattain jätti tehtävänsä Coöperatieve Rabobank U.A.:n riskijohtajana. Petra van Hoeken on työskennellyt aiemmin johtotehtävissä ABN Amrossa (1986–2007), Royal Bank of Scotland Plc:ssä (2007–2012) ja NIBC Bank NV:ssä (2012–2016). Hän on tällä hetkellä Nederlandse Waterschapsbank NV:n, De Lage Landenin (DLL) ja Utrecht-America Holdings, Inc:n hallitusten jäsen. Hän on riippumaton Nordea Bank Oyj:stä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.  

Petra van Hoeken ei omista Nordea Bank Oyj:n osakkeita. 

John Maltbylla on insinöörin koulutus, ja hän on syntynyt vuonna 1962. Hän on Britannian kansalainen. John Maltby on finanssipalvelualan kokenut hallitusammattilainen, joka on toiminut muun muassa Bluestep Bank AS:ssä ja Tandem Bankissa. Hänellä on myös kokemusta pankkialan johtotehtävistä. John Maltby on tällä hetkellä Good Energy Group Plc:n hallituksen puheenjohtaja sekä Simplyhealth Groupin, Pepper Moneyn ja Bank of Ireland UK:n hallitusten jäsen. Hän on riippumaton Nordea Bank Oyj:stä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. 

John Maltby ei omista Nordea Bank Oyj:n osakkeita. 

Kaikki ehdotetut uudet jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäseniksi ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.  

Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Torbjörn Magnusson soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.  

Hakemukset tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi on tehty kaikkien ehdokkaiden osalta.  

Riippumattomuus Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaan 

Kaikkia uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Torbjörn Magnussonia, joka ei ole riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Torbjörn Magnusson on Sampo-konsernin palveluksessa, ja Sampo Oyj on Nordea Bank Oyj:n suurin osakkeenomistaja noin 20 prosentin omistusosuudella. Lisäksi henkilöstön nimittämät hallituksen jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.  

Hallituksen jäsenten palkkiot  

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:  

Tehtävä  2019, ehdotus
(EUR)
 
2018 (EUR)  Korotus (%) 
Puheenjohtaja  300 000   294 600  1,8 
Varapuheenjohtaja  145 000   141 300  2,6 
Muut hallituksen jäsenet  95 000   91 950  3,3 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti: 

Tehtävä  2019, ehdotus
(EUR)
 
2018 (EUR)  Korotus (%) 
Hallituksen palkkiovaliokunnan
puheenjohtaja  
42 000   36 050  16,5 
Hallituksen palkkiovaliokunnan jäsenet  26 000   25 750  1,0 
Muiden valiokuntien puheenjohtajat  60 000   48 650  23,3 
Muiden valiokuntien jäsenet  30 000   29 600  1,3 

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.  

Lisäksi ehdotetaan, että Nordea Bank Oyj maksaa tai hyvittää hallitusten jäsenten kaikki hallituksen työskentelyyn liittyvät suorat kulut, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut.  

Nimitystoimikunta toteaa, että sääntelyn aiheuttamat vaatimukset kasvavat jatkuvasti, että Nordean hallituksen kokouksiin valmistautuminen ja niihin osallistuminen vaatii entistä enemmän aikaa ja että hallitustyöskentely edellyttää entistä kattavampaa valmistelua valiokunnilta, etenkin valiokuntien puheenjohtajilta. Hallituksen jäsenten palkkioiden korottaminen on kaikkien näiden tekijöiden valossa perusteltua. Ehdotetut palkkiot vastaavat markkinoiden yleistä tasoa, kun otetaan huomioon Nordea toiminta ja markkina-arvo.  

Pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle myös pysyvän nimitystoimikunnan perustamista ja sen työjärjestyksen hyväksymistä. Nimitystoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja niiden neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat, jotka haluavat osallistua toimikunnan työskentelyyn. Nimitystoimikunnan tehtävänä on esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat ehdotukset sekä hallituksen jäsenten palkkioita ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen vuotuista tarkistusta koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunnalla on myös muita luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyjä tehtäviä. 

Vuoden 2018 nimitystoimikunnan jäseniä ovat Sampo Oyj:n konsernijohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Stadigh, Nordea-fondenin nimittämä Mogens Hugo, Alectan varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Hans Sterte, Varman toimitusjohtaja Risto Murto, Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja Cevian Capital AB:n toimitusjohtaja ja toinen yhtiön perustajista Christer Gardell (Christer Gardell liittyi nimitystoimikuntaan 10. tammikuuta 2019).

Lisätietoja Nordean nimitystoimikunnasta: 
Kari Stadigh, 010 516 0004 

Lisätietoja Nordeasta: 
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

Nordea Bank Oyj:n on julkistettava tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 7. helmikuuta 2019 kello 9.40 Suomen aikaa.


Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


Documents