Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordealta tasa-arvoon sijoittava rahasto

Lehdistötiedote | 07-03-2019 10:00

Nordea tuo markkinoille Global Gender Diversity -rahaston, joka keskittyy sijoittamaan sukupuolten välistä tasapainoa edistäviin, eri puolilla maailmaa toimiviin yrityksiin. Rahasto avautuu suomalaisille asiakkaille kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta.

Tasa-arvorahasto sijoittaa sukupuolten välistä tasapainoa ja naisten mahdollisuuksia työelämässä edistäviin yrityksiin. Useiden tutkimusten, muun muassa konsulttiyhtiö McKinseyn mukaan* yritysten monimuotoisuuden ja tuloksentekokyvyn välillä on vahva yhteys. McKinseyn mukaan naisten määrän ylittäessä johtopaikoilla 30 prosentin rajan yrityksen oman pääoman tuottoaste, liiketulos ja osakekurssi kehittyvät huomattavasti paremmin kuin vähemmän tasa-arvoisilla kilpailijoilla. Yritykset, joissa työskentelee esimerkiksi yhtä paljon miehiä ja naisia, houkuttelevat myös alan parhaita ammattilaisia.

”Monimuotoisuus on eduksi yrityksille ja heijastuu sekä yritysten tuloksiin, että laajemmin koko yhteiskuntaan. Yhtiöiden on tietenkin täytettävä myös sijoituskohteille asettamamme taloudelliset vaatimukset. Tavoitteenamme on tarjota sijoittajille parempaa tuottoa kuin maailman osakemarkkinat keskimäärin, mikä saadaan aikaan sijoittamalla tasa-arvoa tukeviin yhtiöihin. Meitä siis kiinnostavat monimuotoiset ja taloudellisesti houkuttelevat yhtiöt, jotka tuottavat arvoa sijoittajille”, kertoo Nordea Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Henrika Vikman.

Yritysten monimuotoisuudessa on valtava potentiaali 

Salkkuun valitaan yhtiöt useiden tekijöiden perusteella. Niitä ovat muun muassa naisten osuus hallituksessa, johdossa ja yhtiön muissa yksiköissä. Lisäksi tarkastellaan samapalkkaisuutta, vanhempainvapaita ja naisten mentorointia. Yksi Global Gender Diversity -rahaston nyrkkisäännöistä on, että naisten osuus ylimmästä johdosta on oltava vähintään 30 prosenttia. Samat kriteerit koskevat tietenkin myös miehiä, mikäli he ovat vähemmistönä.

Global Gender Diversity -rahastossa on enintään 100 yhtiötä, jotka on jaettu alueittain – Amerikka, Eurooppa, kehittyvät markkinat ja Tyynenmeren alue. Rahaston sijoituksissa ei painoteta tiettyjä alueita tai toimialoja, sillä sukupuolten tasapainon merkitys tulee parhaiten esille osakevalintaprosessissa. Prosessissa käytetään Nordean omia ESG-työkaluja, joissa kiinnitetään huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Joillakin aloilla ja alueilla varsin harvat yritykset täyttävät rahaston sukupuolen välistä tasa-arvoa koskevat vaatimukset. Esimerkiksi vain harvat japanilaisyhtiöt sopivat salkkuun, sillä Japanissa naisille on tyypillistä jättäytyä työelämästä pois lasten syntymän jälkeen. Vastaava tilanne on energiasektorilla, jolla työskentelee koko maailmassa hyvin vähän naisia. 

”Yritykset voivat tehdä paljon tasa-arvon lisäämiseksi yhteiskunnassa. Odotamme monimuotoisuuden vaikuttavan yrityksiin useiden vuosien ajan, sillä potentiaalia on erittäin paljon. Kansainvälisesti naiset ovat edelleen vahvasti aliedustettuina erityisesti johtotasoilla. Vaikka tähän kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ei asetelma muutu valitettavasti muutamassa vuodessa", Vikman päättää.

Lisätietoja:

Henrika Vikman, toimitusjohtaja, Nordea Rahastoyhtiö, p. 050 410 7647
Nordea, viestintä, media [at] nordea.fi (media[at]nordea[dot]fi), p. 09 4245 1006

*McKinseyn raportti: Woman Matter – Gender diversity, a corporate performance driver.

Documents