Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean aluebarometri: Yritysten kasvuodotukset aiempaa maltillisemmat, Lapissa näkymät maan parhaat

Lehdistötiedote | 12-03-2019 08:00

Nordean aluebarometrin mukaan yleisnäkymä pk-yritysten rahoituksen kysynnästä seuraavan puolen vuoden aikana on positiivinen. Odotukset kasvusta ovat tasoittuneet viime vuodesta mutta vain harva uskoo rahoituskysynnän vähenevän.

Nordea kysyi nyt ensimmäistä kertaa julkaistavassa aluebarometrissa yli sadalta pk-yritysten kanssa työskentelevältä asiakasvastuulliseltaan ympäri Suomen odotuksia yritysten näkymistä ja yritysrahoituksen kysynnästä.

- Odotukset yritysten kasvusta ja rahoituksen kysynnästä ovat viime vuoteen verrattuna nyt hieman maltillisemmat, mutta yhteyshenkilömme näkevät pk-yritysten yleisvireen edelleen hyvänä. Alueellisessa vertailussa Lapin yritysten näkymät ovat maan parhaat, kertoo Nordean yrityspankeista Suomessa vastaava johtaja Aleksi Lehtonen.

Viime syksyyn verrattaessa 60 % kyselyn vastaajista näki alueensa yritysten liikevaihdon parantuneen ja noin puolet koki kannattavuuden ja henkilökunnan määrän kasvaneen. Kuluneen puolen vuoden aikana suhdanne on barometrin mukaan parantunut eniten Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Vaikka yritysten yleinen tilanne nähdään nyt parempana kuin vielä kuusi kuukautta sitten, ovat odotukset puolen vuoden päähän katsottuna maltillistuneet. Pk-yritysten kannattavuuden paranemista odottaa enää alle kolmannes, kun puoli vuotta sitten kannattavuuden kasvua odotti lähes puolet vastaajista. Tulevaisuuteen peilatessa alueellisen kehityksen osalta Lapin ja Varsinais-Suomen tilanne nähdään edelleen valoisimpana.

Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi tuoreita tuloksia seuraavasti:

- Aluebarometrin tulokset olivat linjassa muiden indikaattoreiden kanssa ja tukivat näkemystämme siitä, että vaikka talouskasvu on hidastumassa, ei taantumaa tarvitse lähiaikoina pelätä. On myös tärkeä muistaa erot alueiden, toimialojen ja yritysten välillä. Vaikka koko Suomen tasolla suhdanne heikkeneekin, ovat kasvualojen investointinäkymät vielä positiiviset.

Osaavan työvoiman saatavuudesta tullut haaste yritysten kasvulle

Kolmasosa vastaajista kokee rahoituskysynnän kasvaneen viimeisen puolen vuoden aikana ja joka viides odottaa kysynnän edelleen kasvavan tulevan puolen vuoden aikana. Vain harva uskoo rahoituskysynnän vähenevän seuraavan puolen vuoden aikana.

- Positiivisimpina vastaajat pitivät odotuksia yritysten liikevaihdon kasvun suhteen. Sen sijaan joka kolmas uskoo rakentamisen vähenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Yhtenä selkeänä haasteena yritysten kasvulle kyselyssä nousi esille osaavan työvoiman saatavuus, Aleksi Lehtonen toteaa.

Lisätietoja:

Aleksi Lehtonen, liiketoimintajohtaja, p. 040 826 2163

Olli Kärkkäinen, ekonomisti p. 040 7356 0330

Nordean konserniviestintä, p. 09 4245 1006

Liite: Lisätietoja Nordean aluebarometrista maaliskuu 2019

Documents