Nordean lapsiperhekysely: Lapsen syntymällä on vaikutuksia perheiden talouteen – joka neljäs asuntovelallinen otti lyhennysvapaata lapsen syntymän takia

Lehdistötiedote | 22-03-2019 10:00

Nordean lapsiperhekyselyn mukaan lapsen syntymällä on vaikutuksia perheiden taloustilanteeseen ja asumismenoista suoriutumiseen. Puolet pienten lasten vanhemmista ilmoitti, että lapsen syntymä heikensi perheen taloustilannetta ainakin hieman. Joka kymmenennellä lapsen syntymä heikensi taloustilannetta paljon.

- Lapsen syntymä on merkittävä muutos, jolla on myös taloudellisia vaikutuksia. Lapsen syntymä samanaikaisesti kasvattaa perheiden menoja ja pienentää tuloja. Onneksi nämä muutokset ovat ennakoitavissa, mikä näkyi myös kyselyssämme. Suurimmalla osalla taloustilanteen muutos lapsen syntymän myötä vastasi ennakko-odotuksia ja vain joka kuudennella taloustilanne heikkeni odotuksia enemmän, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi.

Lapsen syntymällä on vaikutuksia myös asumismenoista suoriutumiseen. Joka kolmas pienen lapsen vanhempi koki, että lapsen syntymän myötä asumismenoista selviytymisestä tuli hieman vaikeampaa. Vain harva (7 %) koki, että asumismenoista selviytymisestä tuli lapsen syntymän myötä paljon vaikeampaa. Vuokra-asunnossa asuvilla lapsen syntymän vaikutus asumismenoista selviytymiseen oli suurempi kuin omistusasunnossa asuvilla.

- Ero omistusasujien ja vuokra-asujien asumismenovaikutusten välillä ei selity pelkästään erilaisilla tulotasoilla. Uskon, että erot johtuvat myös siitä, että omistusasujilla on vuokra-asujia helpompaa sopeuttaa asumismenojaan. Joka neljäs asuntovelallinen ilmoittikin kyselyssä ottaneensa asuntolainaansa lyhennysvapaata lapsen syntymän takia, Olli Kärkkäinen kertoo.

- Lyhennysvapailla Suomessa helpotetaan taloutta elämänmuutostilanteissa, niin iloisissa kuin vaikeissakin. Lapsen syntymä, avioero, opintovapaa ja työttömyys lienevät pääsyyt. Lyhennysvapaa on myös pankin yksi työväline, kun autamme maksuvaikeuksissa olevaa asiakasta vaikean tilanteen yli. Se on kuitenkin huomattavasti harvinaisempaa, sanoo Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller.

Noin kolmannes varautui lapsen syntymään säästämällä ennakkoon

Lyhennysvapaan lisäksi lapsen syntymän taloudellisia vaikutuksia ennakoitiin ja niihin reagoitiin mm. säästämällä rahaa ennakkoon (29 %) ja pyrkimällä säästämään jokapäiväisissä menoissa (23 %). Oman varautumisen lisäksi lapsiperheet saavat tukea myös sukulaisilta ja ystäviltä. Puolet pienten lasten vanhemmista ilmoitti saaneensa sukulaisiltaan ja ystäviltään lastenvaatteita tai lastenhoitotarvikkeita lapsen syntymän takia. Tämän lisäksi 40 % vastaajista ilmoitti saaneensa sukulaisiltaan ja ystäviltään taloudellista apua lapsen syntymän yhteydessä.

- Koska lapsen syntymän vaikutus perheen talouteen on ennakoitavissa, voi siihen myös varautua esimerkiksi säästämällä. Itse kutsun tätä hyvän päivän varalle säästämiseksi. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia säästää. Kyselyssämme tämä näkyi siten, että suuremmilla tulotasoilla ennakkosäästäminen oli yleisempää, kun taas matalammilla tulotasoilla lapsen syntymän aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin reagoitiin säästämällä jokapäiväisissä menoissa.

- Positiivista oli huomata, että ne perheet, joiden taloustilanne heikkeni lapsen syntymän takia eniten, saivat muita useammin sukulaisiltaan ja ystäviltään taloudellista ja muuta tukea. Lähipiirin tuki ja turvaverkot ovatkin hyvin tärkeitä lapsiperheille, Olli Kärkkäinen muistuttaa.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, p. 040 7356 030 (klo 12 alkaen)
Tom Miller, toimitusjohtaja, Nordea Kiinnitysluottopankki, p. 040 864 4554 (klo 12 alkaen)
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti Kantar TNS. Kysely toteutettiin internetpaneelina helmikuussa 2019 ja siihen vastasi 502 suomalaista, jonka kotitaloudessa asuu alle 6-vuotiaita lapsia. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. 

Documents