Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2019

Pörssitiedotteet | 30-04-2019 07:30

Nordea Bank Oyj – Sisäpiiritieto – Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:
”Liiketoiminnan kasvusta näkyy nyt rohkaisevia merkkejä, vaikka luottomarginaaleihin kohdistuu yhä paineita ja markkinatakaustoiminta on haasteellista. Edellisillä neljänneksillä tehdyt toimenpiteet alkavat nyt tuottaa tulosta. Raportoidut tuotot pysyivät pitkälti muuttumattomina edelliseen neljännekseen verrattuna. Tuotot kasvoivat kuitenkin 4 prosenttia vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien. Raportoidut kulut kasvoivat 5 prosenttia, mutta pienenivät 7 prosenttia ensimmäisen neljänneksen vakausmaksuilla oikaistuna ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien.  

Painopistealueemme ovat selvät: kasvatamme liiketoimintaamme ja vähennämme rakenteellisia kuluja. Molemmissa on edetty oikeaan suuntaan.  

Alkuvuonna julkisuudessa on puhuttu paljon rahanpesun estämisestä. Kyseessä on erittäin monimutkainen ja laaja yhteiskunnallinen ongelma, ja suhtaudumme omaan vastuuseemme erittäin vakavasti. Kuten olemme aiemmin kertoneet, odotamme saavamme Tanskan viranomaisilta sakon, koska aiemmat rahanpesun estämiseen liittyvät prosessimme ja menettelytapamme eivät olleet riittäviä. Teemme näin ollen 95 miljoonan euron varauksen, joka liittyy rahanpesun estämistä koskeviin asioihin. Olemme investoineet yli 700 miljoonaa euroa riskienhallinnan ja compliance-toimintojemme vahvistamiseen vuosina 2016–2018. Uskommekin, että compliance-toimintomme ovat nyt entistä vahvemmat, minkä ansiosta voimme olla turvallinen ja luotettava kumppani asiakkaillemme.” 

Vertailu Q1/2019 vs. Q1/2018 (Q1/2019 vs. Q4/2018):  

 • Rahoituskate pieneni 5 % ja oli 1 056 miljoonaa euroa (8 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 4 % (7 %).
 • Liiketoiminnan tuotot supistuivat 11 % ja niitä kertyi 2 115 miljoonaa euroa (kasvoivat 0 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 10 % (kasvoivat 0 %).
 • Liiketoiminnan tuotot pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät[1] supistuivat 6 % ja niitä kertyi 2 115 miljoonaa euroa (kasvoivat 4 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 4 % (kasvoivat 4 %).
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 6 % 1 452 miljoonaan euroon (5 %). Paikallisissa valuutoissa[2] laskettuna ne kasvoivat 7 % (5 %).
 • Liiketoiminnan kulut pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pienenivät 1 % ja olivat 1 357 miljoonaa euroa (kasvoivat 9 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 0 % (10 %).
 • Tulos ennen luottotappioita supistui 34 % 663 miljoonaan euroon (10 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se supistui 33 % (9 %).
 • Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 5 % 42 miljoonaan euroon (40 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 5 % (40 %).
 • Liikevoitto pieneni 36 % 621 miljoonaan euroon (12 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 35 % (11 %).
 • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 14,6 prosentista 19,8 prosenttiin (14,6 prosentista 15,5 prosenttiin).  
 • Kulu/tuotto-suhde heikkeni 58 prosentista 69 prosenttiin (65 prosentista 69 prosenttiin).
 • Kulu/tuotto-suhde pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät[2] heikkeni 61 prosentista 64 prosenttiin (61 prosentista 64 prosenttiin).
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta pysyi ennallaan 0,07 prosentissa (nousi 0,05 prosentista 0,07 prosenttiin).
 • Oman pääoman tuotto laski 9,0 prosentista 5,5 prosenttiin (6,3 prosentista 5,5 prosenttiin).
 • Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut laski 10,5 prosentista 7,4 prosenttiin (nousi 5,8 prosentista 7,4 prosenttiin).
 • Oman pääoman tuotto pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät[1],[2] heikkeni 7,7 prosentista 6,7 prosenttiin (7,1 prosentista 6,7 prosenttiin).
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen laski 0,18 eurosta 0,10 euroon (0,13 eurosta 0,10 euroon).

Tuloslaskelmassa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4636, NOK 9,7459 ja SEK 10,4181.
[1] Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä: Euroclearin uudelleenarvostuksesta saatu 50 milj. euroa (38 milj. verojen jälkeen) ja Nordea Ejendommen myynnistä saatu 36 milj. euroa. Q1 2018: Tanskan arvostusmallin päivityksestä saatu 135 milj. euroa (105 milj. euroa verojen jälkeen).
[2] Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä: Rahanpesun estämistä koskeviin asioihin liittyvä 95 milj. euron vähennyskelvoton kulu. 
Q4 2018: Venäjään liittyvä 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus.
 

Tuloslaskelma 
Q1  Q4  Muutos, Paik.   Q1  Muutos, Paik.  
2019  2018  %  val. %  2018  %  val. % 
Milj. euroa 
Rahoituskate  1 056  1 142  -8  -7  1 116  -5  -4 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto  737  720  770  -4  -3 
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä  264  182  45  41  441  -40  -40 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  14  15  28 
Muut liiketoiminnan tuotot  44  60  -27  -25  23  91  96 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä  2 115  2 119  0  0  2 378  -11  -10 
Henkilöstökulut  -718  -744  -3  -3  -798  -10  -9 
Muut kulut  -594  -390  52  53  -503  18  20 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  -140  -250  -44  -44  -71  97  99 
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -1 452  -1 384  5  5  -1 372  6  7 
Tulos ennen luottotappioita  663  735  -10  -9  1 006  -34  -33 
Luottotappiot, netto  -42  -30  40  40  -40 
Liikevoitto  621  705  -12  -11  966  -36  -35 
Tuloverot  -178  -200  -11  -11  -229  -22  -21 
Tilikauden tulos   443  505  -12  -11  737  -40  -39 
Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot[1]
31.3.  31.12.  Muutos, Paik.   31.3.  Muutos, Paik.  
2019  2018  %  val. %  2018  %  val. % 
Mrd. euroa 
Luotot yleisölle  325,6  308,3  5,6  5,5  310,9  4,7  5,0 
Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset  300,6  291,6  3,1  3,0  287,5  4,6  4,9 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle  176,3  165,0  6,9  6,9  174,0  1,3  1,3 
Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset  166,6  160,2  4,0  4,0  161,0  3,5  3,4 
Taseen loppusumma  590,2  551,4  7,0  580,2  1,7 
Hoidossa oleva varallisuus  300,2  282,6  6,2  320,1  -6,2 
Osakkeet  30,5  32,9  -7,3  31,0  -1,6 
Tunnusluvut[2]
Q1  Q4  Muutos, Q1  Muutos,
2019  2018  %  2018  % 
Osakekohtainen tulos, laimennusvaik. jälkeen, euroa  0,10  0,13  -23  0,18  -44 
Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa  0,68  0,76  -11  0,72  -6 
Osakekurssi[1], euroa  6,80  7,30  -7  8,66  -21 
Osakkeen kokonaistuotto, %  3,3  -17,5  -3,9 
Osakekohtainen oma pääoma[1], euroa  7,55  8,15  -7  7,63  -1 
Liikkeessä olevat potentiaaliset osakkeet[1], miljoonaa  4 050  4 050  4 050 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksen jälkeen, milj.laimennusvaikutuksen jälkeen, milj.  4 033  4 037  4 038 
Oman pääoman tuotto, %  5,5  6,3  9,0 
Aineellisen pääoman tuotto, %  6,4  7,2  10,2 
Riskipainotettujen erien tuotto, %  1,1  1,3  2,4 
Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %  7,0  5,9  10,2 
Kulu/tuotto-suhde, %  69  65  58 
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %  61  67  52 
Luottotappiotaso, pistettä[4] 40 
Ydinvakavaraisuussuhde[1],[4],[5], %  14,6  15,5  19,8 
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma[1],[4],[5], %  17,1  17,3  22,2 
Vakavaraisuussuhde[1],[4],[5], %  19,5  19,9  25,2 
Ensisijainen pääoma[1],[4], mrd. euroa  27,8  27,0  27,3 
Riskipainotetut erät[4], mrd. euroa  163  156  123  33 
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)[1] 29 284  28 990  30 082  -3 
Taloudellinen pääoma[1], mrd. euroa  28,2  26,6  26,2 
[1] Kauden lopussa.
[2] Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista, katso www.nordea.com/en/investor-relations/.
[3] Mukaan lukien myytävänä olevina omaisuuserinä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä raportoidut luotot yleisölle.
[4] Mukaan lukien tilikauden tulos.
[5] Muutokset sovellettavaan pääomavaatimuksia koskevaan sääntelyyn (lisätietoja kohdassa ”Other information”).

 
Näkymät
 

Näkymiin vaikuttavat keskeiset tekijät
Liiketoimintaa pyritään kasvattamaan kaikkialla Nordeassa, ja kullakin liiketoiminta-alueella on käynnistetty useita hankkeita, joilla luodaan arvoa asiakkaille ja kasvatetaan tuottoja. Esimerkkeinä voidaan mainita investoinnit Private Banking -toimintaan Norjassa ja Ruotsissa, Gjensidige Bankin osto, varallisuudenhoidon ja suurasiakkaiden uudet palveluverkostot sekä asuntolainavolyymien uuteen nousuun tähtäävät toimenpiteet, joiden tulokset alkavat jo näkyä.

Rakenteellinen kustannustehokkuus perustuu ennen kaikkea automaation ja robotiikan lisäämiseen, Puolan ja Viron toimintojen kasvattamiseen sekä suurtietokoneidemme toiminnan ulkoistamiseen IBM:lle. Yksinkertaistamme toimintaamme myös siten, että teemme tuotteista ja palveluista entistä yhtenäisempiä ja hyödynnämme mittakaavaetuja yhdistämällä konsernin yhteisiä yksikköjä, kuten kansainvälisiä toimintoja ja palveluja.

Kulut
Vuonna 2021 odotamme kulujen jäävän noin 3 prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2018[1] pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän jopa 10 prosenttia valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.  

Vuonna 2019 odotamme kulujen jäävän vuoden 2018 kuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuosina 2018 ja 2019[2] pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän noin 5–10 prosenttia valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna. 

[1] 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä
[2] Oikaistu 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksella vuonna 2018, 90 miljoonan euron tapahtumakuluilla vuonna 2019, aiempaa suuremmalla vakausmaksulla vuonna 2019 ja 95 miljoonan euron varauksella vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 

Luottojen laatu
Odotamme, että nettomääräiset luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla. 

Pääomatavoitteet
Kun otetaan huomioon EKP:n kanssa sovitut siirtymätoimenpiteet, jotka liittyvät Nordean kotipaikan siirtoon pankkiunionin jäsenmaahan, ja tavoite pitää pääomapuskurin nimellisarvo ennallaan, pääoman määrää koskevaa tavoitetta on muutettu. Aiempi pääomapuskuria koskeva tavoite oli vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,50–1,50 prosenttiyksiköllä. Uusi tavoite puolestaan on vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,40–1,20 prosenttiyksiköllä. Kyseessä on lähinnä tekninen muutos, joten pääomapuskurin nimellisarvo pysyy euromääräisesti suurin piirtein ennallaan. Pääomapuskuri on tällä hetkellä noin 2,2 miljardia euroa (1,30 prosenttiyksikköä). Nordean tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain ja samalla pitää pääomarakenne vahvana konsernin pääomatavoitteiden mukaisesti.

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme:
Nordea Group Q1 2019 Report 

Lisätietoja: 

Casper von Koskull, konsernijohtaja, +358 50 382 1391 Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377  
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15 Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006  
Viimeisin neljännesvuositulos

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 30. huhtikuuta 2019 kello 7.30 Suomen aikaa.  

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


Documents