Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank Oyj – Puolivuosikatsaus 2019

Pörssitiedotteet | 18-07-2019 07:30

Nordea Bank Oyj – Sisäpiiritieto – Puolivuosikatsaus

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Nordean toimintaympäristö pysyi vakaana. Luotonannon kasvu jatkui, marginaaleihin kohdistui paineita, ja olosuhteet markkinatakaustoiminnalle olivat haasteelliset. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tekemämme työ alkaa tuottaa tulosta, ja näkyvissä on rohkaisevia merkkejä siitä, että pankki on saamassa takaisin menetettyjä markkinaosuuksia ja kuluja saadaan karsittua. Vie kuitenkin aikansa ennen kuin tämä näkyy täysimääräisesti taloudellisissa tuloksissa.  

Tulokset eivät ole tyydyttävällä tasolla, joten tarvitaan lisää toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Olen varma siitä, että säännösten noudattamiseen ja järjestelmiin tekemämme investoinnit sekä sitoutunut ja osaava henkilöstömme takaavat pankin vahvan kehityksen tulevaisuudessa. 

Nordea on viime vuosien aikana vähentänyt pankin riskejä, investoinut digitaalisuutta ja säännösten noudattamista tehostaviin järjestelmiin ja keskittänyt toimintansa Pohjoismaihin. Nyt olemme siirtyneet uuteen kehitysvaiheeseen, jossa keskitymme asiakkaisiin. Taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut, ja korot ovat pysyneet matalalla tasolla pitkään. Pankkiin sovellettavat pääomavaatimukset pankkiunionissa selkenevät pian. Tämän vuoksi tulemme käymään läpi Nordean taloudelliset tavoitteet sekä pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet. Odotamme voivamme esitellä ne vuoden kolmannen neljänneksen tuloksen julkistamisen jälkeen.  

Kuten ilmoitimme 30. kesäkuuta 2019, olen päättänyt jäädä Nordeasta eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Seuraajan hakuprosessi on käynnistetty. Tarkka aikataulu tehtävien siirrosta julkistetaan, kun se on tiedossa.” 

Vertailu Q2/2019 vs. Q2/2018 (Q2/2019 vs. Q1/2019)  

 • Rahoituskate pieneni 4 % ja oli 1 071 miljoonaa euroa (kasvoi 1 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 1 % (kasvoi 2 %). 
 • Liiketoiminnan tuotot supistuivat 17 % ja niitä kertyi 2 141 miljoonaa euroa (kasvoivat 1 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 16 % (kasvoivat 2 %).  
 • Liiketoiminnan tuotot[1] supistuivat 4 % ja niitä kertyi 2 141 miljoonaa euroa (kasvoivat 1 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 3 % (kasvoivat 2 %).  
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 2 % ja niitä kertyi 1 180 miljoonaa euroa (pienivät 19 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 3 % (pienenivät 18 %). 
 • Liiketoiminnan kulut[2] kasvoivat 2 % ja niitä kertyi 1 180 miljoonaa euroa (pienivät 13 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 3 % (pienenivät 12 %). 
 • Tulos ennen luottotappioita supistui 33 % 961 miljoonaan euroon (kasvoi 45 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se supistui 32 % (kasvoi 45 %). 
 • Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 3 % 61 miljoonaan euroon (45 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 5 % (48 %). 
 • Liikevoitto pieneni 34 % 900 miljoonaan euroon (kasvoi 45 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 33 % (kasvoi 45 %). 
 • Ydinvakavaraisuussuhde[3],[4] laski 19,9 prosentista 14,8 prosenttiin (nousi 14,6 prosentista 14,8 prosenttiin). 
 • Kulu/tuotto-suhde heikkeni 45 prosentista 55 prosenttiin (parani 69 prosentista 55 prosenttiin).  
 • Kulu/tuotto-suhde[1],[2] heikkeni 52 prosentista 55 prosenttiin (parani 64 prosentista 55 prosenttiin).  
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta pysyi ennallaan 0,10 prosentissa (nousi 0,07 prosentista 0,10 prosenttiin). 
 • Oman pääoman tuotto laski 14,3 prosentista 9,1 prosenttiin (nousi 5,5 prosentista 9,1 prosenttiin). 
 • Oman pääoman tuotto[1],[2] laski 9,8 prosentista 9,1 prosenttiin (nousi 6,7 prosentista 9,1 prosenttiin). 
 • Oman pääoman tuotto[1],[2],[5] laski 9,4 prosentista 8,5 prosenttiin (nousi 8,1 prosentista 8,5 prosenttiin). 
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen heikkeni 0,28 eurosta 0,17 euroon (parani 0,10 eurosta 0,17 euroon). 

Tuloslaskelmassa vuoden 2019 toisella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4651, NOK 9,7314 ja SEK 10,5170.
[1] Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä: Euroclearin uudelleenarvostuksesta saatu 50 milj. euroa (38 milj. verojen jälkeen) ja Nordea Ejendommen myynnistä saatu 36 milj. euroa. Q1/2018: Tanskan arvostusmallin päivityksestä saatu 135 milj. euroa (105 milj. euroa verojen jälkeen). 
[2] Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä: Käynnissä oleviin rahanpesun estämistä koskeviin asioihin liittyvä 95 milj. euron vähennyskelvoton kulu. Q4 2018: Venäjään liittyvä 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus. 
[3] Mukaan lukien tilikauden tulos oikaistuna kertyneillä osingoilla. 
[4] Vuoden 2018 vakavaraisuuslukuja ei ole oikaistu vakausmaksujen kirjaamisen ja esitystavan muutosten mukaisesti (lisätietoja puolivuosikatsauksen liitteessä 1). 
[5] Oikaistu vakausmaksuilla verojen jälkeen: Q2/2019: -40 milj. euroa, Q1/2019: 118 milj. euroa ja Q2 2018: -32 milj. euroa. 

Tuloslaskelma 
Q2  Q1  Muutos, Paik.   Q1  Muutos, Paik.   1–6  1–6  Muutos, Paik.  
2019  2019  %  val. %  2018  %  val. %  2019  2018  %  val. %  
Milj. euroa 
Rahoituskate  1 071  1 056  1 110  -4  -1  2 127  2 226  -4  -3 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto  743  737  800  -7  -6  1 480  1 570  -6  -5 
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä  283  264  260  547  701  -22  -22 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  24  14  71  71  33  -27  -35  38  61  -38  -42 
Muut liiketoiminnan tuotot  20  44  -55  -56  375  -95  -95  64  398  -84  -84 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä  2 141  2 115  1  2  2 578  -17  -16  4 256  4 956  -14  -13 
Henkilöstökulut  -727  -718  -730  -1 445  -1 528  -5  -4 
Muut kulut  -304  -594  -49  -48  -350  -13  -12  -898  -853 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  -149  -140  -74  101  104  -289  -145  99  101 
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -1 180  -1 452  -19  -18  -1 154  2  3  -2 632  -2 526  4  6 
Tulos ennen luottotappioita  961  663  45  45  1 424  -33  -32  1 624  2 430  -33  -32 
Luottotappiot, netto  -61  -42  45  48  -59  -103  -99 
Liikevoitto  900  621  45  45  1 365  -34  -33  1 521  2 331  -35  -34 
Tuloverot  -219  -178  23  23  -250  -12  -12  -397  -479  -17  -16 
Tilikauden tulos   681  443  54  53  1 115  -39  -38  1 124  1 852  -39  -39 
 
Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot[1] 
30.6.  31.3.  Muutos,  Paik.   30.6.  Muutos,  Paik.  
2019  2019  %  val. %   2018  %  val. %  
Mrd. euroa 
Luotot yleisölle  323,8  325,6  -1  314,8 
Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset  300,2  300,6  292,4 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle  176,5  176,3  176,5 
Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset  167,0  166,6  166,3 
Taseen loppusumma  582,9  590,2  -1  570,1 
Hoidossa oleva varallisuus  306,5  300,2  307,0 
Oma pääoma  31,1  30,5  31,9  -3 
 
Tunnusluvut[2] 
Q2  Q1  Muutos, Q2  Muutos 1–6  1–6  Muutos, 
2019  2019  %  2018             %  2019  2018  % 
Osakekohtainen tulos, laimennusvaik. jälkeen, euroa  0,17  0,10  70  0,28  -39  0,27  0,46  -41 
Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa  0,58  0,68  -15  0,82  -29  0,58  0,82  -29 
Osakekurssi[1], euroa  6,39  6,80  -6  8,26  -23  6,39  8,26  -23 
Osakkeen kokonaistuotto, %  4,0  3,3    3,7    -1,5  -7,0   
Osakekohtainen oman pääoma, euroa  7,69  7,55  7,90  -3  7,69  7,90  -3 
Liikkeessä olevien osakkeiden enimmäismäärä[1], milj.  4 050  4 050  4 050  4 050  4 050 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   
laimennusvaikutuksen jälkeen, milj. 4 032 4 033 0 4 037 0 4 032 4 037 0
Oman pääoman tuotto, %  9,1  5,5    14,3    7,2  11,7   
Aineellisen pääoman tuotto, %  10,6  6,4    16,5    8,4  13,4 
Riskipainotettujen erien tuotto, %  1,7  1,1    3,6    1,4  3,0 
Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %  8,5  7,0    13,9    7,7  12,1 
Kulu/tuotto-suhde, %  55  69    45    62  51   
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %  58  61    46    59  49 
Luottotappiotaso, pistettä[3]  10  43  10  13 
Ydinvakavaraisuussuhde[1],[4],[5],[6],[7], %  14,8  14,6     19,9     14,8  19,9    
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma[1],[4],[5],[7], %  17,3  17,1     22,2     17,3  22,2    
Vakavaraisuussuhde[1],[4],[5],[7], %  19,8  19,5     25,4     19,8  25,4    
Ensisijainen pääoma[1],[4],[7], mrd. euroa  27,6  27,8  -1  27,2  27,6  27,2 
Riskipainotetut erät[4], mrd. euroa  160  163  -2  123  30  160  123  30 
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)[1]  29 550  29 284  29 271  29 550  29 271 
Taloudellinen pääoma[1],[7], mrd. euroa  27,8  28,2  -1  26,5  27,8  26,5 
[1] Kauden lopussa. 
[2] Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista, katso www.nordea.com/en/investor-relations/. 
[3] Mukaan lukien myytävänä olevina omaisuuserinä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä raportoidut luotot yleisölle. 
[4] Mukaan lukien tilikauden tulos. 
[5] Muutokset sovellettavaan pääomavaatimuksia koskevaan sääntelyyn (lisätietoja puolivuosikatsauksen kohdassa ”Other information”).
[6] Mukaan lukien tilikauden tulos oikaistuna kertyneillä osingoilla. 
[7] Vuoden 2018 vakavaraisuuslukuja ei ole oikaistu vakausmaksujen kirjaamisen ja esitystavan muutosten mukaisesti (lisätietoja osavuosikatsauksen liitteessä 1). 

  
Näkymät

Näkymiin vaikuttavat keskeiset tekijät
Liiketoimintaa pyritään kasvattamaan kaikkialla Nordeassa, ja kullakin liiketoiminta-alueella on käynnistetty useita hankkeita, joilla luodaan arvoa asiakkaille ja kasvatetaan tuottoja. Esimerkkeinä voidaan mainita investoinnit Private Banking -toimintaan Norjassa ja Ruotsissa, Gjensidige Bankin yhdistäminen konserniin, varallisuudenhoidon ja suurasiakkaiden uudet palveluverkostot sekä asuntolainavolyymien kasvattaminen. Näiden tulokset alkavat jo näkyä.  

Kustannustehokkuus perustuu ennen kaikkea automaation ja robotiikan lisäämiseen, Puolan ja Viron toimintojen kasvattamiseen sekä ulkoistamiseen ja kumppanuuksiin, joista esimerkkinä on hiljattain sovittu yhteistyö John Hancockin kanssa vakaan tuoton rahastojen myynnistä Yhdysvalloissa. Yksinkertaistamme toimintaamme myös siten, että teemme tuotteista ja palveluista entistä yhtenäisempiä ja hyödynnämme mittakaavaetuja yhdistämällä konsernin yhteisiä yksikköjä, kuten kansainvälisiä toimintoja ja palveluja.

Nordea on viime vuosien aikana vähentänyt pankin riskejä, investoinut digitaalisuutta ja säännösten noudattamista tehostaviin järjestelmiin ja keskittänyt toimintansa Pohjoismaihin. Nyt olemme siirtyneet uuteen kehitysvaiheeseen, jossa keskitymme asiakkaisiin. Taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut, ja korot ovat pysyneet matalalla tasolla pitkään. Pankkiin sovellettavat pääomavaatimukset pankkiunionissa selkenevät pian. Tämän vuoksi tulemme käymään läpi Nordean taloudelliset tavoitteet sekä pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet. Odotamme voivamme esitellä ne vuoden kolmannen neljänneksen tuloksen julkistamisen jälkeen.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee 18. heinäkuuta 2019 Nordeaa koskevan kattavan arviointinsa sekä EKP:n stressitestin tulokset. Arviointiin sisältyi saamisten laadun arviointi. Tulokset vahvistavat, että Nordean pääomarakenne on vahva ja ylittää kaikki EKP:n määrittelemät raja-arvot. Saamisten laadun arvioinnissa esitellään varovainen arvio tämänhetkisistä varauksista. Nordea on tutustunut arvioinnin tuloksiin ja on tyytyväinen varausten nykyiseen tasoon. Odotamme, että arvioinnin tuloksia tarkastellaan ja niistä keskustellaan valvontaviranomaisten kanssa vuoden jälkipuoliskolla.

Kulut
Vuonna 2021 odotamme kulujen jäävän noin 3 prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2018[1] pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän jopa 10 prosenttia valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.  

Vuonna 2019 odotamme kulujen jäävän vuoden 2018 kuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuosina 2018 ja 2019[2] pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna. 

[1] 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. 
[2] Oikaistu 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksella vuonna 2018, 90 miljoonan euron tapahtumakuluilla vuonna 2019, aiempaa suuremmalla vakausmaksulla vuonna 2019 ja 95 miljoonan euron varauksella vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Luottojen laatu
Odotamme, että nettomääräiset luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla. 

Pääomaa koskevat periaatteett
Kun otetaan huomioon EKP:n kanssa sovitut siirtymätoimenpiteet, jotka liittyvät Nordean kotipaikan siirtoon pankkiunionin jäsenmaahan, ja tavoite pitää pääomapuskurin nimellisarvo ennallaan, pääoman määrää koskevaa tavoitetta on muutettu. Aiempi pääomapuskuria koskeva tavoite oli vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,50–1,50 prosenttiyksiköllä. Uusi tavoite puolestaan on vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,40–1,20 prosenttiyksiköllä. Kyseessä on lähinnä tekninen muutos, joten pääomapuskurin nimellisarvo pysyy euromääräisesti suurin piirtein ennallaan. Pääomapuskuri on tällä hetkellä noin 2,0 miljardia euroa (1,20 prosenttiyksikköä). Nordean tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain ja samalla pitää pääomarakenne vahvana konsernin pääomatavoitteiden mukaisesti.

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme:
Nordea Group Q2 2019 Report
 

Lisätietoja:

Casper von Koskull, konsernijohtaja, 050 3821 391     Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377 
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15  Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 


Nordea Bank Oyj:n on julkistettava tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 18. heinäkuuta 2019 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents