Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Työelämään voi tutustua myös etänä – Nordean TET:iläiset innostuivat talous- ja raha-asioista

Lehdistötiedote | 17-09-2020 11:00

Nordeassa on jo vuosia tarjottu koululaisille työelämään tutustumisen (TET) mahdollisuus tiimeinä. Koronapandemian vuoksi Nordea ja Talous ja Nuoret TAT toteuttivat Tiimi TET-jakson tänä syksynä etäyhteyksien välityksellä. TET-jakso opettaa nuorille tärkeitä työelämätaitoja. Tänä vuonna jakson teemana oli suomalaisten talousosaamisen kehittäminen.

Nordea ja Talous ja Nuoret TAT järjestivät TET-jakson tänä syksynä etäyhteyksien välityksellä. TET-jaksolle osallistui kahdeksan nuorta kolmesta eri yläkoulusta. Jakso toteutettiin tiimissä ja osallistujille annettiin tehtäväksi tutustua talouslukutaidon tilaan Suomessa ja ideoida keinoja suomalaisten talousosaamisen kasvattamiseksi. Malli peilaa vahvasti oikeaa työelämää, jossa projektityötä usein tehdään tiimeissä ja nyt koronapandemian aikana tiimejä myös johdetaan etänä.

”TET-jaksojen aikana nuoret saavat tutustua työelämään Nordeassa ja samalla vaikuttaa tekemäämme työhön nuorten taloustaitojen parissa. Joka vuosi olemme saaneet TET:iläisiltä arvokkaita ideoita ja vahvan panoksen siihen, miten toteutamme hankkeitamme, joiden tavoitteena on nimenomaan tavoittaa nuoria pohtimaan enemmän omaa talouttaan”, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela kertoo.

Tämän vuoden TET-jakson aikana osallistujat tutustuivat taloudellisen lukutaidon tilaan Suomessa ja tekivät aiheeseen liittyviä ryhmätöitä. Viikon aikana harjoiteltiin erityisesti palautteen antoa ryhmätovereille, oman työn arviointia ja tiimijohtamista. Kaikki osallistujat eivät olleet toisilleen tuttuja, joten yksi tärkeä jaksolta jäänyt oppi olikin uusien ja erilaisten ihmisten kanssa yhdessä työskenteleminen ja tulosten saavuttaminen. Myös Nordea työpaikkana herätti nuorissa positiivisia kokemuksia.

”Kyllä kiinnostaa työpaikkana, koska oli monipuolista ja voi hyödyntää monia taitoja. Sai olla luova ja tehdä niitä asioita, joissa eniten itse oli hyvä. Ryhmätöissä kaikkien taidot yhdistettiin”, Erika Korpi Vartiokylän yläasteelta kertoo kokemuksistaan.

Koronapandemia on tuonut paljon uusia toimintatapoja työelämään, joten siihen tutustuminen nimenomaan etänä houkutteli myös nuoria ja monet kertoivatkin valinneensa Nordean TET-jakson työnantajaksi nimenomaan toteutustavan vuoksi. Lopulta myös talous- ja raha-asiat koettiin mielenkiintoisiksi ja innostaviksi.

”EtäTET kiinnosti erityisesti. Hieman jännitti, miten saadaan koneet toimimaan, mutta alkoi sujumaan helposti ja Teams-palaverit olivat kivoja. Talousasiat eivät myöskään ole oikeasti niin tylsiä kuin kuulostaa”, Erika ja myös Vartiokylän yläasteelta jaksolle osallistunut Sofia Honkanen kertaavat odotuksia ja kokemuksiaan TET-jaksolta.

Lisätietoja:

Pirjo Kuusela, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja, p. 040 826 2032
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

Documents