Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Rahataitotesti paljastaa: Nuoret hallitsevat talousasiansa vanhempia huonommin – talouslukutaito kuitenkin yleisesti hyvällä tasolla

Lehdistötiedote | 18-11-2020 09:33

Nordean toukokuussa julkaiseman rahataitotestin uusimmat tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suomalaisten talouslukutaito on yleisesti hyvällä tasolla, vaikkakin parannettavaa vielä löytyy. Erityisesti nuoria tulee tukea talouden ymmärtämisessä ja Nordea tekee lujasti töitä edistääkseen suomalaisten taloustaitoja. 

Nordean rahataitotestin avulla vastaaja voi selvittää oman taloudellisen lukutaidon tason, johon kuuluu taloudellinen osaaminen, asenteet ja käyttäytyminen. Testin avulla pyritään lisäämään kansalaisten tuntemusta omista rahataidoistaan ja sen myötä lisäämään heidän taloudellista kyvykkyyttään. Rahataitotestin avulla saadaan tietoa talousopetuksen tarpeista ja se on myös yksi väline taloustaitojen opetuksen keinovalikoimassa. Rahataitotestin on tähän mennessä testin on tehnyt jo yli 2800 suomalaista. 

”Yleisesti ottaen talousasiat osataan Suomessa hyvin ja kotitalouden tuloihin vaikuttavat tekijät tunnetaan. Koronavirusepidemia on lisännyt puhetta taloudesta. On tärkeää, että talouslukutaidon harjoittelu käynnistyy jo nuorella iällä ja siksi kouluissa annettava opetus on merkittävässä roolissa. Rahataitotestin avulla kannustamme kuitenkin ihan kaiken ikäisiä pohtimaan sitä, onko oman talouden tiedot ajan tasalla”, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela kertoo. 

”Suomalaisten taloustaidot ovat kansainvälisesti verraten korkealla tasolla, kuten myös suomalaisten yläkoululaisten hyvä menestys talousosaamisen PISA-tutkimuksessa osoitti viime keväänä. Pitkittynyt pandemiatilanne aiheuttaa kuitenkin vakavia taloudellisia haasteita ja on entisestään kärjistämässä taloudellisen osaamisen eroja erityisesti nuorten aikuisten kohdalla. Jotta kaikki saavat mahdollisimman hyvät lähtökohdat itsenäiselle elämälleen, tarvitaan useiden eri toimijoiden, kuten oppilaitosten, rahoituslaitosten ja järjestöjen välistä saumatonta yhteistyötä”, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi sanoo.  

Nuoret hallitsevat talousasiansa vanhempia huonommin 

Rahataitotestissä taloudellista käyttäytymistä mitattiin viidellä eri kysymyksellä säästämisestä ja talouden hoidon suunnitelmallisuudesta. Taloudellisen käyttäytymisen pisteet olivat alle 26-vuotiailla muita ikäryhmiä alhaisemmat, kun taas yli 65-vuotiaat saivat parhaimmat taloudellisen käyttäytymisen pisteet rahan käytön suunnitelmallisuudesta ja säästäväisyydestä. Keski-ikäiset (36-45-vuotiaat) miehet kokivat hallitsevansa raha-asioiden hoidon muita vastaajia paremmin. Tässä vertailussa alle 25-vuotiaat vastaajat pärjäsivät heikoiten. 

Yrittäjyyden vastuut ja liikevaihto ovat vieraita asioita 

Liikevaihdon käsitettä koskevaan kysymykseen vain 45% vastaajista vastasi oikein ja yritysten tuotonmuodotukseen liittyvään kysymykseen oikein vastasi vain 48% vastaajista. 

”Yritykset ovat kansakuntamme moottori, joita tarvitaan hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämiseen. On tärkeää, että yrittäjyys tulee tutuksi jo nuorena. Nordea tukee nuorten yrittäjyyttä eri hankkeidensa kautta ja tarjoaa esimerkiksi Kevyesti Yrittäjäksi -työpajan yläasteikäisille oppilaille tutustuttaakseen nuoret yrittäjyyteen ja auttaakseen nuoria löytämään omat vahvuutensa”, Kuusela kertoo. 

Tulot tunnetaan menoja paremmin – sijoittaminen osalle hämärän peitossa 

Testin ensimmäisten tulosten perusteella lähes kaikki vastaajat (lähes 90%) tietävät hyvin tarkasti kuukausitulonsa ja sen milloin ne tulevat tilille ja paljonko heidän tilinsä saldo on. Uusimmat tulokset kuitenkin paljastavat, että elämisen kulut, kuten ruoka- ja asumismenot, eivät olleet tiedossa kuin 39%  vastaajista. 

Suurin osa vastaajista kertoo säästävänsä säännöllisesti, jotain tarkoitusta varten (78%). Uusimpien tuloksien mukaan sen sijaan yhä harvempi  tuntee korkoa korolle -ilmiön, jonka osuus testissä sai muihin kysymyksiin verrattuna vähemmän oikeita vastauksia (40%).  

”Rahataitotestin tuloksista nousee säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen tuttuja ilmiöitä. Tosin muutostakin on ilmassa. Nordean digitaalisen sijoitusneuvoja Noran käyttäjämäärät ovat kasvussa ja osakesäästötilejä on avattu ahkerasti. Tietämys aihepiiristä siis toivottavasti laajenee”, Kuusela pohtii. 

Nordean rahataitotestiin pääset vastaamaan osoitteessa www.rahataitotesti.fi 

Taloustaitojen ja yrittäjyyden edistäminen on jo vuosia ollut Nordean yhteiskuntavastuuhankkeiden ytimessä. Koronavirusepidemiasta huolimatta Nordea on järjestänyt koululaisille talouden oppitunteja etänä jo yli 3000 oppilaalle ja opettajalle ympäri Suomen. Rahataitotestin avulla saadaan tietoa talousopetuksen tarpeista ja se on myös yksi väline taloustaitojen opetuksen keinovalikoimassa.  

Lisätietoja: 
Pirjo Kuusela, yhteiskuntavastuujohtaja, Nordea, p. 040 826 2032 
Nordean viestinä, p. 09 4245 1006 
Panu Kalmi, taloustieteen professori, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8528