Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea tutki: Kotitalouksilla jää rahaa säästöön asuntolainan ohella

Lehdistötiedote | 26-11-2020 10:38

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten varautumista tulevaisuuteen. Nordean teettämän tutkimuksen mukaan peräti 84 prosenttia suomalaisista asuntovelallisista säästääkin myös lainanlyhennyksen ohella säännöllisesti tai epäsäännöllisesti.

Suomalaiset ovat viettäneet pandemian aikana paljon aikaa kotona, jonka myötä kulutus on selvästi vähentynyt ja rahaa jäänyt myös säästöön. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste kasvoi huhti-kesäkuussa lähes kuudella prosenttiyksiköllä 9,7 prosenttiin. Nordean tutkimuksesta selviää, että kun asumismenoista selvitään nyt paremmin kuin keväällä pandemian alkaessa, jää rahaa sivuun laitettavaksi myös lainanlyhennysten ohella.

”Säästämisen kohdistuminen omaan asuntoon tai sijoitusasuntoon on edelleen hyvä tapa kerryttää varallisuutta, varsinkin jos koti sijaitsee kasvukeskuksessa tai sen liepeillä. Kannustamme kuitenkin asiakkaitamme kerryttämään lainanmaksun ohella muutakin varallisuutta, ja pohtimaan omaa varallisuuttaan ja tulevaisuuttaan hieman laajemmin. Asunto ei ole ainoa varallisuuden muoto, johon tavallisella palkansaajalla on mahdollisuus säästää”, muistuttaa Nordean asuntolainoista vastaava johtaja Jussi Pajala.

Nyt varaudutaan pandemian jälkeiseen aikaan

Suurin osa asuntovelallisista, 56 prosenttia, säästää säästötilille. Toiseksi yleisin säästämisen muoto on  rahastot – miesten keskuudessa korostuvat lisäksi osakesäästäminen sekä säästäminen kiinteään omaisuuteen.

”Suomalaisten säästötileillä makaa yli 100 miljardia euroa varoja inflaation syötävänä, joille ei kerry tuottoa. Yritämme rohkaista myös asuntolainasiakkaitamme säännölliseen kuukausisijoittamiseen. Näemme, että esimerkiksi Ruotsissa rahastosäästäminen on asuntolainan ohella on valtavan paljon Suomea suositumpaa. Myös asuntosijoittamisella voi yhä saada mukavaa tuottoa, kun kohteen valitsee oikein”, Pajala kertoo.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ilmoittaa säästävänsä varautuakseen tulevaisuuteen (59 %) sekä yllättäviin tai kalliisiin hankintoihin (48 %). Yleisin säästettävä summa on 100-149 euroa kuukaudessa. Miehet säästävät keskimäärin naisia suurempia summia.

”Näyttää siltä, että korona on säästämisen lisäksi kannustanut suomalaisia toteuttamaan unelmiaan kodeissansa. Kerroimme aiemmin syksyllä, että lähes puolet suomalaisista on koronapandemian aikana remontoinut, ehostanut tai sisustanut kotia, pihaa tai vapaa-ajan asuntoaan. Myös uusia asuntolainoja on myönnetty ennätyspaljon, ja kiinnostus asuntosijoittamiseen on säilynyt vahvana. Säästämällä tulevaisuuden varalle, voi unelmia toteuttaa myös pandemian jälkeen”, Pajala päättää.

Lisätietoja:

Jussi Pajala, asuntolainoista vastaava johtaja, 040 545 3859
Nordea, viestintä, 09 4245 1006

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina Kantar TNS 11.9.-18.9. välisenä aikana ja siihen vastasi 1083 18–79-vuotiasta suomalaista. 

Documents