Nordean kyselytutkimus: Pk-yritykset kärsineet valuuttakurssien heilahteluista koronavuonna – suojauksessa puutteita

Lehdistötiedote | 21-12-2020 11:35

Kaksi kolmasosaa suomalaisista pk-yrityksistä arvioi, että valuuttakurssimuutoksilla on ollut yrityksen taloudelle koronavuonna negatiivisia vaikutuksia. Yli 40 prosenttia pk-yrityksistä ei ole lainkaan suojautunut valuuttakurssien heilahteluilta. Lisäksi, yli puolet suomalaisista pk-yrityksistä on huolissaan lähikuukausien maksuvalmiudestaan, ilmenee Nordean pk-yrityksille teettämästä kyselytutkimuksesta. 

Koronapandemian puhkeamisen seurauksena tapahtuneet valuuttakurssien muutokset ovat olleet paikoin jopa jyrkempiä kuin esimerkiksi finanssikriisin aikana vuonna 2008. Euro on vahvistunut tänä vuonna 9 prosenttia dollaria vastaan, mitä voidaan pitää merkittävänä.

”Lisäksi odotamme euron vahvistuvan ensi vuonna noin 5 prosenttia dollaria vastaan, eikä suurempiakaan liikkeitä voida poissulkea. Heiluntaa voidaan nähdä siis myös päävaluutoissa, puhumattakaan kehittyvien maiden valuutoista”, toteaa valuuttamarkkinoihin erikoistunut analyytikko Kristian Nummelin.  

Koronavuoden valuuttaheilahtelut ovat heikentäneet suomalaisten pk-yritysten tilannetta, käy ilmi Nordean pk-yrityksille teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kyselyn mukaan 66 prosenttia yrityksistä katsoo, että valuuttakurssimuutoksilla on ollut yrityksen taloudelle kielteisiä vaikutuksia. Kahdeksalle prosentille vaikutukset ovat olleet jopa huomattavia. Lähes puolelle (44 %) niistä, joille valuuttakurssimuutoksista oli aiheutunut kielteisiä vaikutuksia, valuuttakurssitappiot olivat tulleet yllätyksenä. Kolmannes (29 %) kaikista vastanneista sanoo, ettei ole analysoinut valuuttariskejä. Vain harva (17 %) on aktiivisesti suojautunut yrityksensä valuuttariskien varalta. Näin siitä huolimatta, että epävarmuus on poikkeuksellisen suurta.

”Pidän näitä tuloksia jossain määrin huolestuttavina. Olisi tärkeää, että tuontia ja vientiä harjoittavat pk-yritykset ymmärtäisivät valuuttakurssien vaikutuksen oman katteensa ja tuloksensa muodostumiseen sekä ryhtyisivät tarvittaviin toimenpiteisiin liiketoiminnan ennustettavuuden lisäämiseksi”, sanoo yrityspankeista Suomessa vastaava johtaja Aleksi Lehtonen.

”Tutkikaa riskit ja suojautukaa”

Kyselyn mukaan yli puolet (55 %) pk-yrityksistä on erittäin tai jokseenkin huolissaan maksuvalmiudestaan seuraavien kolmen kuukauden aikana. 

”Moni pk-yritys on jo ottanut koronavuonna iskuja vastaan. Vahva kehotukseni pk-yritysten suuntaan on nyt tutkia kaikki mahdolliset riskit ja ryhtyä toimenpiteisiin suojautuakseen niitä vastaan”, Aleksi Lehtonen toteaa. 

”Olemme huomanneet – ja kyselystäkin käy ilmi – että moni yritys kokee ajan ja osaamisen puutteen esteeksi valuuttariskien ehkäisemisessä. Tämä on kuitenkin osa-alue, jossa me haluamme auttaa yrityksiä helpoilla ja
yksinkertaisilla ratkaisuilla. Näin tehden asiakkaamme pystyvät keskittymään täysillä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Keinovalikoima on nykypäivänä laaja ja moderni, monimutkaisuutta ei pidä pelätä”, hän jatkaa.

Lehtosen mukaan yritysten toimintaa helpottavat joustavat ja automaattiset suojausratkaisut, jotka mahdollistavat maksut ennalta lukitulla valuuttakurssilla. 

Koronapandemian alkaessa alkuvuonna, Nordea alkoi nopeasti tarjota pk-yritysasiakkailleen lainojen lyhennysvapaita. Tästä oli apua asiakkaiden akuutteihin likviditeettiongelmiin. 

Lehtosen mukaan lyhennysvapaiden kysyntä tyrehtyi merkittävästi jo heinäkuun alkuun mennessä. 

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti YouGov 14.10.–24.11.2020 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 121 yritystä. Kyselytutkimus kohdistettiin pk-yrityksiin, joilla on yli 2 MEUR liikevaihto ja vähintään kerran vuodessa valuuttamääräisiä maksuja.

Lisätietoja:
Aleksi Lehtonen, p. 09 4245 1006
Kristian Nummelin, p. 0400 545425
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006