Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Pörssitiedotteet | 20-10-2021 18:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
20. lokakuuta 2021 klo 18.30 Suomen aikaa

 

Nordea ilmoitti 16. syyskuuta 2021 saaneensa Euroopan keskuspankilta (EKP) luvan omien osakkeiden takaisinostoihin. Saadun luvan perusteella Nordea Bank Oyj:n hallitus on nyt päättänyt enintään 2,0 miljardin euron suuruisesta omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, joka käynnistyy 22. lokakuuta 2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 

Hallituksen tänään hyväksymällä omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla tavoitellaan tehokasta pääomarakennetta sekä vakaata tuottoa osakkeenomistajille alentamalla Nordea Bank Oyj:n (”Nordea” tai ”yhtiö”) pääomaa. Takaisinosto-ohjelma alkaa 22. lokakuuta 2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen ja päättyy viimeistään 30. huhtikuuta 2022. Ohjelma toteutetaan vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. 

Nordea on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan takaisinosto-ohjelman. Välittäjä päättää osakkeiden takaisinostoista peruuttamattomien ohjeiden perusteella täysin itsenäisesti ja soveltuvien hinta- ja volyymirajojen sekä ohjelman ehtojen mukaisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta. 

Takaisinosto-ohjelman keskeiset ehdot:

  • Ohjelmassa hankittavat osakkeet hankitaan muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen) julkisessa kaupankäynnissä tai sen ulkopuolella.
  • Osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 12,35:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja niiden hankintaan käytettävä kokonaissumma voi olla enintään 2,0 miljardia euroa. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
  • Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti osakkeesta takaisinosto-ohjelmassa maksettava korkein hankintahinta ei saa olla enemmän kuin korkeampi seuraavista: (i) yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta hankintapäivänä tai vaihtoehtoisesti (ii) osakkeen keskihinta (osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi) viideltä hankintaa tai omien osakkeiden hankintatarjousta edeltävältä kaupankäyntipäivältä, ja osakkeen alin hankintahinta on hinta, joka on 20 prosenttia alempi kuin alempi seuraavista: (i) yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta hankintapäivänä tai vaihtoehtoisesti (ii) osakkeen keskihinta (osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi) viideltä hankintaa tai omien osakkeiden hankintatarjousta edeltävältä kaupankäyntipäivältä. 
  • Osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 niin sanotun turvasatamasääntelyn mukaisesti, mukaan lukien päiväkohtaiset hinta- ja volyymirajat, Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan säännellyillä markkinapaikoilla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.
  • Julkisessa kaupankäynnissä hankittujen osakkeiden lisäksi välittäjä voi tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia osakkeita nopeutettujen tarjousmenettelyjen kautta, jos sellaisia järjestetään.
  • Omia osakkeita ei hankita Yhdysvalloissa eikä Nordean American Depositary Receipt ‑talletustodistuksina.
  • Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa, ja hankinnat kirjataan vähennyksinä kertyneistä voittovaroista.
  • Nordea voi keskeyttää tai päättää ohjelman ennen sen suunniteltua päättymisajankohtaa. Jos näin tapahtuu, Nordea julkaisee asiasta pörssitiedotteen.
  • Takaisin ostetut osakkeet mitätöidään kuukausittain. 

Kuten 16. syyskuuta 2021 kerrottiin, Nordea on aloittanut keskustelut EKP:n kanssa myös takaisinosto-ohjelman mahdollisesta jatkosta, joka edellyttää erillistä lupaa EKP:ltä. Nordea suunnittelee tekevänsä virallisen hakemuksen toisesta ohjelmasta vuoden 2022 alussa varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Ennen takaisinosto-ohjelman aloittamista Nordealla on hallussaan palkkiotarkoituksessa 7 112 244 omaa osakettaan.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)


Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 20. lokakuuta 2021 kello 18.30 Suomen aikaa.


Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Sijoittajasuhteet