Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 05.01.2022

05-01-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
05.01.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 05.01.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

352 874

11,13

3 926 230,37

XHEL

252 008

11,12

2 803 236,19

CEUX

318 565

11,12

3 543 727,08

AQEU

42 708

11,12

474 952,26

TQEX

10 144

11,12

112 829,65

XCSE

43 952

11,13

489 011,13

Yhteensä

1 020 251

11,12

11 349 986,68

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,2636 ja DKK/EUR 7,4381
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 27 539 252 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents