Nordean tilinpäätöstiedote 2021

Pörssitiedotteet | 03-02-2022 07:30

Nordea Bank Oyj
Tilinpäätöstiedote
3. helmikuuta 2022 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto viimeisestä neljänneksestä

Asiakastoiminnan volyymit olivat ennätyksellisen suuret. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta, ja markkinaosuudet kasvoivat Pohjoismaissa kautta linjan. Luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille kasvoi 6 prosenttia ja hoidossa oleva varallisuus 17 prosenttia. Asuntoluottoja, pienille ja keskisuurille yrityksille annettuja luottoja sekä hoidossa olevaa varallisuutta on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin Nordean historiassa.

Liikevoitto parani reippaasti, kun tuotot kasvoivat 10 prosenttia ja kulut pidettiin tiukasti hallinnassa. Viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 32 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 1 281 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 10 prosenttia, kun korkokate kasvoi 7 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 16 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 14 prosenttia. Kulut olivat edellisneljänneksen tasolla mutta pienenivät 10 prosenttia vuoden takaisesta, koska vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kirjattiin poikkeuksellisia kulueriä.

Luottosalkun laatu oli edelleen vahva. Nettomääräisiä luottotappioita ja muita vastaavia eriä oli viimeisellä neljänneksellä 56 miljoonaa euroa, eli luottotappiotaso oli 0,07 prosenttia. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä luottotappiotaso oli 0,03 prosenttia. Toteutuneiden luottotappioiden nettomäärä pysyi edellisten neljännesten tapaan vähäisenä. Viimeisen neljänneksen kirjauksiin sisältyi aiemmin tehtyjen varausten korotuksia, jotka koskivat pientä määrää tiettyjä eriä. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan 610 miljoonassa eurossa.

Kulu/tuotto-suhde parani 47 prosenttiin ja oman pääoman tuotto oli 11,3 prosenttia. Nordean kulu/tuotto-suhde parani vuoden 2020 viimeisen neljänneksen 57 prosentista 47 prosenttiin, kun tuotot kasvoivat ja kulut pidettiin edelleen tiukasti hallinnassa. Oman pääoman tuotto (RoE) oli 11,3 prosenttia. Osakekohtainen tulos parani 44 prosenttia 0,18 eurosta 0,26 euroon.

Tilikaudelta 2021 maksettavaksi osingoksi ehdotetaan noin 0,69 euroa* osakkeelta – ydinvakavaraisuussuhde oli 17,0 prosenttia. Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa noin 0,69 euroa* osakkeelta. Osinkoa maksettaisiin tällöin 77 prosenttia enemmän kuin tilikaudelta 2020, jolloin osinkoa maksettiin 0,39 euroa osakkeelta. Ehdotetun kokonaisosingon osuus tuloksesta on 70 prosenttia eli se vastaa Nordean osingonmaksuperiaatteita. Ydinvakavaraisuussuhde parani edellisneljänneksen 16,9 prosentista 17,0 prosenttiin, eli se ylitti viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 6,8 prosenttiyksiköllä. Nordea on sitoutunut tavoittelemaan tehokasta pääomarakennetta ja käynnisti 22. lokakuuta 2021 yhteensä 2 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Vuoden 2021 loppuun mennessä takaisin oli ostettu yhteensä 109 miljoonaa osaketta ja takaisinostoihin oli käytetty yhteensä 1 160 miljoonaa euroa. Nordea teki tammikuussa 2022 EKP:lle virallisen hakemuksen osakkeiden takaisinosto-ohjelman mahdollisesta jatkosta.

Uusi taloudellinen tavoite vuodelle 2025. Vuonna 2021 Nordean oman pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde 48 prosenttia. Nordea saavutti näin ollen vuodelle 2022 asettamansa taloudelliset tavoitteet vuoden etuajassa. Nordean uusi taloudellinen tavoite on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto vuonna 2025. Tavoitetta tukee 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde. Nordea odottaa, että vuoden 2022 oman pääoman tuotto on yli 11 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde 49–50 prosenttia kasvuun tehtävistä investoinneista ja sääntelyyn liittyvien kustannusten (mukaan lukien Ruotsin pankkivero) noususta huolimatta. Nordea järjestää 17. helmikuuta pääomamarkkinapäivän, jossa taloudellisesta tavoitteesta ja uutta strategiakautta koskevista suunnitelmista kerrotaan tarkemmin.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivuilla 2 ja 3. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 53.)

* Osingon arvioitu määrä perustuu liikkeessä olevien osakkeiden arvioituun määrään päivänä, jolloin osinkopäätös arviolta tehdään.

 

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut, Q4/2021

 

Q4/2021

Q4/2020

Muutos, %

Q3/2021

Muutos, %

1-12 2021

1-12 2020

Muutos, %

Milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkokate

1 255

1 169

7

1 226

2

4 925

4 515

9

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

920

792

16

870

6

3 495

2 959

18

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

247

217

14

224

10

1 119

900

24

Muut tuotot

16

41

-61

24

-33

81

92

-12

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 438

2 219

10

2 344

4

9 620

8 466

14

Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. vakausmaksut

-1 101

-1 218

-10

-1 098

0

-4 425

-4 441

0

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 101

-1 218

-10

-1 098

0

-4 649

-4 643

0

Tulos ennen luottotappioita

1 337

1 001

34

1 246

7

4 971

3 823

30

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-56

-28

 

22

 

-35

-860

 

Liikevoitto

1 281

973

32

1 268

1

4 936

2 963

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

47

57

 

49

 

48

55

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

11,3

8,4

 

10,8

 

11,2

7,1

 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,26

0,18

 

0,25

 

0,95

0,55

 

 

Konsernijohtajan kommentti

Toivoimme kaikki, että koronalle olisi voitu heittää hyvästit vuoden 2021 aikana, mutta valitettavasti pandemia ja siihen liittyvä epävarmuus jatkuivat. Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli kuitenkin rohkaiseva, ja sekä taloudessa että yhteiskunnassa nähtiin runsaasti myönteisiä merkkejä. Vaikka uudet virusmuunnokset saattavat aiheuttaa takaiskuja myös jatkossa, olemme aiempaa kokeneempia ja hallitsemme muuttuvat olosuhteet entistä paremmin.

Nordealle vuosi 2021 oli menestyksekäs. Olen ylpeä siitä, miten olemme kehittyneet pankkina – yhdessä asiakkaittemme kanssa. Liiketoimintamme volyymit kasvoivat, ja kasvatimme markkinaosuuksiamme Pohjoismaissa kautta linjan. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia, samoin luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 17 prosenttia. Kaikki nämä kolme ovat nyt ennätystasoilla. Samaan aikaan jatkoimme entistä parempien asiakaskokemusten luomista. Asiakastyytyväisyys parani ja asiakasvalitusten määrä väheni 9 prosenttia. Asiakasvalituksia tehdään nyt 41 prosenttia vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

Liiketoimintamallimme osoitti vahvuutensa vuonna 2021. Asiakastoiminta vilkastui sekä digitaalisissa että henkilökohtaisissa palvelukanavissa, kun kehitimme monikanavaista toimintamalliamme edelleen. Esimerkiksi digipalveluissamme kirjautumisten kuukausittainen määrä kasvoi 22 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Asiakkaat olivat edelleen erittäin tyytyväisiä digipalveluihimme: Nordean mobiilipankkisovellukselle annetut arviot olivat huippuluokkaa kaikissa neljässä Pohjoismaassa.

Vastuullisuus on strategiamme keskiössä. Se on keskeinen osa kaikkea liiketoimintaamme aina tuotevalikoimasta sijoituspäätöksiin ja omaan toimintaamme. Vuonna 2021 jatkoimme tuote- ja palveluvalikoimamme kehittämistä rahoitustoiminnassa ja varallisuudenhoidossa. Vihreän luotonannon kokonaismäärä kasvoi 9,7 miljardiin euroon, sijoittajien kiinnostus vastuullisuutta painottaviin (ESG) säästämisen tuotteisiin oli suurta ja olimme edelleen johtava pankki pohjoismaisissa vastuullisissa joukkolainoissa. Lisäksi sijoituimme jälleen maailman 100 vastuullisimman yhtiön joukkoon Corporate Knightsin listauksessa – ainoana pohjoismaisena pankkina.

Kaiken edellä mainitun ansiosta koko vuoden taloudellinen tulos oli vahva. Vuoden 2021 liikevoitto oli yli 4,9 miljardia euroa eli 67 prosenttia parempi kuin vuonna 2020. Oman pääoman tuotto puolestaan kasvoi viime vuoden 7,1 prosentista 11,2 prosenttiin.

Kehityksemme oli vakaata myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvatimme liike- ja asiakastoimintaamme samaan tahtiin kuin edellisneljänneksillä ja saavutimme 11,3 prosentin oman pääoman tuoton. Keskitymme edelleenkin siihen, että tuotot kasvavat nopeammin kuin kulut. Kulu/tuotto-suhteemme parani viimeisellä neljänneksellä 47 prosenttiin edellisvuoden vastaavan ajanjakson 57 prosentista.

Luottosalkkumme laatu on yhä vahva. Luottotappiotaso oli viimeisellä neljänneksellä 7 korkopistettä. Koko vuoden luottotappiotaso oli vain 1 korkopiste, kun se vuonna 2020 oli 35 korkopistettä. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin 610 miljoonassa eurossa, koska pandemian vaikutukset Nordean asiakkaisiin ovat yhä epävarmat.

Olemme edelleen vakaasti sitoutuneita tavoittelemaan tehokasta pääomarakennetta. Pääomarakenteemme on yksi Euroopan vahvimmista. Ydinvakavaraisuussuhteemme oli 17,0 prosenttia, eli se ylitti viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 6,8 prosenttiyksiköllä. Tämä tarkoittaa, että voimme jatkaa asiakkaittemme tukemista, osinkojen maksamista ja ylimääräisen pääoman hyödyntämistä – sekä osakkeenomistajiemme että koko yhteiskunnan hyväksi.

Erittäin vahvan taloudellisen tuloksen ja pääomarakenteen perusteella Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa noin 0,69 euroa* osakkeelta. Tämä olisi merkittävästi enemmän kuin tilikaudelta 2020 maksettu 0,39 euron osakekohtainen osinko. Ehdotetun kokonaisosingon osuus tuloksesta on 70 prosenttia, eli se vastaa Nordean osingonmaksuperiaatteita.

Myös omien osakkeittemme takaisinosto-ohjelma jatkuu. Olemme tähän mennessä käyttäneet 75 prosenttia suunnitellusta 2 miljardista eurosta ja ostaneet osakkeenomistajilta takaisin 141 miljoonaa osaketta. Osakkeiden takaisinostot ovat mielestämme keskeinen osa Nordean pääomarakenteen hallintaa, ja teimme tammikuussa 2022 EKP:lle virallisen hakemuksen takaisinosto-ohjelman mahdollisesta jatkosta.

Odotamme, että oman pääoman tuottomme on vuonna 2022 yli 11 prosenttia ja että kannattava kasvu jatkuu. Kulu/tuotto-suhteen odotamme olevan 49–50 prosenttia. Vuonna 2021 kulu/tuotto-suhde hyötyi rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellisen hyvistä tuotoista. Lisäksi aiomme investoida kasvun jatkumiseen ja odotamme sääntelyyn liittyvien kustannusten (mukaan lukien Ruotsin pankkivero) nousevan vuonna 2022. Toimintamme tehokkuus paranee edelleen ja odotamme kulu/tuotto-suhteen kohentuvan myös lähivuosina.

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet saavutettiin jo vuonna 2021 – uusi tavoite vuodelle 2025

Esittelimme lokakuussa 2019 Nordean uuden strategisen suunnan. Asetimme kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ja päivitimme liiketoimintasuunnitelmamme. Tavoitteenamme oli voittaa takaisin menetettyjä markkinaosuuksia ja parantaa taloudellista tulostamme. Päätimme keskittyä kolmeen painopistealueeseen eli erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen, tuottojen kasvattamiseen ja toiminnan tehokkuuden optimointiin.

Tavoitteiden saavuttaminen ja painopistealueet ovat olleet toiminnassamme etusijalla. Olen iloinen, että saavutimme vuodelle 2022 asettamamme taloudelliset tavoitteet vuoden etuajassa ja että kaikki liiketoiminta-alueemme ovat saavuttaneet omat tavoitteensa.

Kuvailisin nykyistä tilannettamme tärkeäksi virstanpylvääksi, josta on hyvä jatkaa eteenpäin: haluamme tarjota alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen, tavoitella yhä parempaa taloudellista tulosta ja luoda entistä enemmän arvoa osakkeenomistajillemme. Haluamme olla ensisijainen kumppani pohjoismaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat laajan valikoiman rahoituspalveluja.

Julkistimme tänään uuden taloudellisen tavoitteemme vuodelle 2025. Se on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Tavoittelemme yli 13 prosentin oman pääoman tuottoa. Tätä tavoitetta tukee 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde. Lisäksi oletuksena on 15–16 prosentin CET1-ydinvakavaraisuussuhde sisältäen johdon määrittelemän pääomapuskurin. Olen varma, että tavoite on mahdollista saavuttaa kovalla työllä – aivan kuten aiemmatkin tavoitteet.

Järjestämme 17. helmikuuta pääomamarkkinapäivän, jossa kerromme tarkemmin vuodelle 2025 asetetusta taloudellisesta tavoitteesta, liiketoiminta-alueiden tavoitteista ja päivitetyistä painopistealueista sekä uutta strategiakautta koskevista suunnitelmista.

Emme olisi pystyneet saavuttamaan näitä tuloksia ilman osaavaa, innostunutta ja erittäin sitoutunutta henkilöstöämme, ja haluan kiittää kaikkia erinomaisesta työstä. Haluan kiittää myös kaikkia asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme erittäin hyvästä yhteistyöstä viime vuosien aikana.

Vaikka meillä on nyt uusi tavoite, suuntamme pankkina ei muutu. Olemme tukeneet asiakkaitamme ja olleet mukana kehittämässä pohjoismaisia yhteiskuntia jo yli 200 vuoden ajan ja niin teemme myös jatkossa.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

* Osingon arvioitu määrä perustuu liikkeessä olevien osakkeiden arvioituun määrään päivänä, jolloin osinkopäätös arviolta tehdään.

 

Tuloslaskelma

 

Q4/2021

Q4/2020

Muutos, %

Q3/2021

Muutos, %

1-12 2021

1-12 2020

Muutos, %

Milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkokate

1 255

1 169

7

1 226

2

4 925

4 515

9

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

920

792

16

870

6

3 495

2 959

18

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

247

217

14

224

10

1 119

900

24

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-4

5

 

9

 

-6

-1

 

Muut liiketoiminnan tuotot

20

36

-44

15

33

87

93

-6

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 438

2 219

10

2 344

4

9 620

8 466

14

Henkilöstökulut

-670

-722

-7

-702

-5

-2 759

-2 752

0

Muut kulut

-241

-319

-24

-237

2

-1 226

-1 286

-5

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-190

-177

7

-159

19

-664

-605

10

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 101

-1 218

-10

-1 098

0

-4 649

-4 643

0

Tulos ennen luottotappioita

1 337

1 001

34

1 246

7

4 971

3 823

30

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-56

-28

100

22

 

-35

-860

-96

Liikevoitto

1 281

973

32

1 268

1

4 936

2 963

67

Tuloverot

-264

-248

6

-267

-1

-1 105

-698

58

Tilikauden tulos

1 017

725

40

1 001

2

3 831

2 265

69

 

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

 

31.12. 2021

31.12. 2020

Muutos, %

30.9. 2021

Muutos, %

Mrd. euroa

 

 

 

 

 

Luotot yleisölle

345,0

329,8

5

342,6

1

Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi ottaminen

328,3

313,3

5

319,5

3

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle

205,8

183,4

12

210,8

-2

Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi antaminen

203,2

181,0

12

202,1

1

Taseen loppusumma

570,4

552,2

3

614,5

-7

Hoidossa oleva varallisuus

411,3

351,4

17

392,9

5

Oma pääoma

33,5

33,7

-1

36,6

-8

 

Tunnusluvut2

 

Q4/2021

Q4/2020

Muutos, %

Q3/2021

Muutos, %

1-12 2021

1-12 2020

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,26

0,18

44

0,25

4

0,95

0,55

73

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

0,95

0,55

73

0,87

9

0,95

0,55

73

Osakkeen päätöskurssi1, euroa

10,79

6,67

62

11,24

-4

10,79

6,67

62

Ehdotettu/toteutunut osinko, euroa osakkeelta

 

 

 

 

 

0,694

0,39

77

Oma pääoma / osake1, euroa

8,51

8,35

2

9,06

-6

8,51

8,35

2

Osakkeiden enimmäismäärä1, milj.

3 966

4 050

-2

4 050

-2

3 966

4 050

-2

Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj.

3 978

4 039

-2

4 042

-2

4 025

4 039

0

Oman pääoman tuotto, %

11,8

8,9

 

11,3

 

11,2

7,1

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

13,2

10,0

 

12,6

 

12,6

8,1

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

2,7

1,9

 

2,6

 

2,5

1,4

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

11,3

8,4

 

10,8

 

11,2

7,1

 

Kulu/tuotto-suhde, %

45

55

 

47

 

48

55

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

47

57

 

49

 

48

55

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, korkopistettä

7

3

 

-3

 

1

26

 

Ydinvakavaraisuussuhde1,3, %

17,0

17,1

 

16,9

 

17,0

17,1

 

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma1,3, %

19,1

18,7

 

18,9

 

19,1

18,7

 

Vakavaraisuussuhde1,3, %

21,2

20,5

 

21,0

 

21,2

20,5

 

Ensisijainen pääoma1,3, mrd. euroa

29,0

29,1

0

28,8

1

29,0

29,1

0

Riskipainotetut erät1, mrd. euroa

151,9

155,4

-2

152,6

0

151,9

155,4

-2

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

17,3

12,1

 

17,2

 

16,5

9,2

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

16,6

11,5

 

16,4

 

16,5

9,2

 

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)1

26 894

28 051

-4

27 126

-1

26 894

28 051

-4

Taloudellinen pääoma1, mrd. euroa

23,2

23,5

-1

23,1

0

23,2

23,5

-1

1. Kauden lopussa.
2. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista. 
3. Mukaan lukien tilikauden tulos.
4. Osingon arvioitu määrä perustuu liikkeessä olevien osakkeiden arvioituun määrään päivänä, jolloin osinkopäätös arviolta tehdään.

Näkymät (uusi)

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2022

Nordea odottaa, että oman pääoman tuotto on vuonna 2022 yli 11 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde 49–50 prosenttia.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Näkymät (vanha)

Painopistealueet, joiden avulla saavutamme vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet

Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) toiminnan tehokkuuden optimointiin, 2) tuottojen kasvattamiseen ja 3) erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022

Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

  • oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
  • kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut (liiketoiminnan kulut)

Koko vuoden 2021 kulujen odotetaan olevan noin 4,6 miljardia euroa.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2021 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2021 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Luottosalkun laatu

Nettomääräisten luottotappioiden odotetaan jäävän vuonna 2021 selvästi alle vuoden 2020 tason.

Tilikaudelta 2021 maksettava osinko

Nordea Bank Oyj:n jakokelpoiset voittovarat 31. joulukuuta 2021, mukaan lukien tilikauden tulos, olivat 18 878 miljoonaa euroa ja muu vapaa oma pääoma oli 4 602 miljoonaa euroa.

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että 24. maaliskuuta 2022 pidettävä varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 682 miljoonan euron* osingon maksamisesta. Kokonaisosingon osuus on 70 prosenttia tilikauden tuloksesta eli Nordean osingonmaksuperiaatteiden ylärajalla. Tarkoituksena on, että hallitus päättää osingon maksamisesta yhdessä erässä varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti heti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat Nordean hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Heti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tehtävällä päätöksellä maksettavaksi tulevan täysimääräisen osingon odotetaan olevan noin 0,69 euroa** osakkeelta.

* Enintään 2 681 667 380 euroa. ** Osingon arvioitu määrä perustuu liikkeessä olevien osakkeiden arvioituun määrään päivänä, jolloin osinkopäätös arviolta tehdään.

 

Sääntelyä koskevat muutokset

Nordea sai valvojan arviointiprosessin (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) päätöksen 2. helmikuuta 2022. Siinä nykyinen pilari 2:n mukainen pääomavaatimus säilyy ennallaan 1,75 prosentissa (josta vähintään 0,98 prosenttia on oltava ydinpääomaa).

Julkaisut vuodelta 2021

Nordean vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinta- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin, julkaistaan viikolla 9 pörssitiedotteena ja osoitteessa www.nordea.com.

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Nordean vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2021 tulosta käsittelevästä raportista. Englanninkielinen tulosraportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy myös verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q4 2021 Report

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 3. helmikuuta 2022 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents

Osavuosikatsaus