Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2022 sisältävät kolme uutta hallituksen jäsentä Pohjoismaista

Varsinainen yhtiökokous | 10-02-2022 09:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
10. helmikuuta 2022 klo 9.30 Suomen aikaa

 

Nordea Bank Oyj:n nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 24. maaliskuuta 2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2022. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kolme uutta jäsentä Pohjoismaista: Lene Skole, Arja Talma ja Kjersti Wiklund. Lisäksi aiemmin on ilmoitettu Stephen Hesterin olevan ehdolla uudeksi hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen hallituksen jäsentä. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen ja Jonas Synnergren ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma ja Kjersti Wiklund. Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood ja Sarah Russell eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Kuten 13. tammikuuta 2022 kerrottiin, Torbjörn Magnussonin ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana 30. syyskuuta 2022 asti. Stephen Hesteriä ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen. Hallituksen odotetaan nimittävän Stephen Hesterin varapuheenjohtajaksi 24. maaliskuuta 2022 lähtien 30. syyskuuta 2022 asti ja Torbjörn Magnussonin varapuheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ricard Wennerklint sanoo: ”Nimitystoimikunta on tehnyt suuren työn paneutuessaan hallituksen jäsenten valintaan työjärjestyksensä mukaisesti ja kiinnittänyt erityistä huomiota monimuotoisuuteen, sukupuolten edustukseen ja ehdotuksen laatimiseen sopivasta ja pätevästä hallituksesta, jolla on vahvat siteet Pohjoismaihin. Olen ylpeä esitellessäni ehdotuksemme. Ehdotetuilla uusilla jäsenillä on laaja kokemus Pohjoismaiden markkinoista, minkä lisäksi he tuovat paljon kokemusta pankki- ja vakuutustoiminnasta sekä vahvistavat hallituksen talous- ja teknologiaosaamista. Haluan myös kiittää nimitystoimikunnan ja Nordean puolesta Kari Jordania, Claudia Dilliä, Nigel Hinshelwoodia ja Sarah Russellia heidän sitoutuneesta panoksestaan hallituskausiensa aikana.”

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että ehdotetulla hallituksella on kokonaisuutena Nordean kannalta parasta mahdollista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta ja että hallituksen kokoonpano täyttää luottolaitoksiin sovellettavat säännökset ja suositukset sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa esitetyt suositukset. Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että niin Torbjörn Magnusson kuin Stephen Hester soveltuvat hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Nimitystoimikunta ehdottaakin, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta selvittää edellytyksiä valita hallituksen jäsenet jatkossa erikseen.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten eri tehtävistä maksettavia palkkioita korotetaan. Ehdotus on nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan tasapainossa ja linjassa pohjoismaisen ja eurooppalaisen markkinakäytännön kanssa. Nimitystoimikunta painottaa, että Nordean on jatkossakin tärkeää olla kiinnostava vaihtoehto päteville, sääntelyn asettamat vaatimukset täyttäville hallituksen jäsenille.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Seuraavat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2022.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

-          että varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen hallituksen jäsentä

-          että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen ja Jonas Synnergren

-          että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma ja Kjersti Wiklund

-          että Torbjörn Magnusson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hester valitaan hallituksen puheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Lene Skole (62) on toiminut vuodesta 2014 lähtien toimitusjohtajana Lundbeck-säätiössä, joka on yksi Tanskan suurimmista kaupallisista säätiöistä. Hänellä on laajaa kokemusta vakuutusalalta toimittuaan Tryg A/S:n ja Tryg Forsikringin hallitusten jäsenenä 12 viime vuoden ajan. Hänellä on paljon kokemusta hallituksen jäsenenä myös useilta muilta toimialoilta, kuten terveydenhuollosta ja uusiutuvan energian alalta. Lene Skole on Tanskan kansalainen.

Arja Talmalla (59) on mittavaa kokemusta hallitustehtävistä ja tarkastusvaliokuntien tehtävistä niin säännellyillä aloilla toimivissa kuin muissa pörssiyhtiöissä, kuten Metso Outotec, Verkkokauppa.com, Glaston ja Aktia Pankki Oyj. Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävä korvaisi hänen tämänhetkisistä hallitustehtävistään Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät. Arja Talma on Suomen kansalainen.

Kjersti Wiklund (59) on toiminut useiden teknologiayhtiöiden hallitusten jäsenenä yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä sekä tarkastus- ja riskivaliokuntien jäsenenä teknologiapainotteisissa Babcock International Group PLC:ssä, Trainline PLC:ssä ja Spectris PLC:ssä. Kjersti Wiklund on Norjan kansalainen.

Stephen Hester (62) on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu yritysjohtaja. Hänellä on Nordealle olennaista syvällistä kokemusta useista kansainvälisistä ja pohjoismaisista johtotehtävistä finanssialalta. Hester toimi 17 vuotta toimitusjohtajana kolmessa FTSE100 -yhtiössä, muun muassa Royal Bank of Scotlandissa (2008–13) ja RSA Insurancessa (2014–21), joka on ruotsalaisen Trygg Hansan sekä Tanskassa ja Norjassa toimivan Codanin omistaja. Hän työskenteli tätä ennen 22 vuotta finanssialalla Credit Suissessa ja Abbey Nationalissa. Hänen johtajakokemukseensa sisältyy tehtäviä niin vähittäispankki- kuin yritys- ja investointipankkitoiminnassa maailmanlaajuisesti sekä myös vakuutusalalta ja varallisuudenhoidosta. Hester on Ison-Britannian kansalainen. Päätettyään mittavan toimitusjohtajauransa vuonna 2021 hän keskittyy nyt kansainvälisiin hallitustehtäviin muun muassa eurooppalaisen lentoyhtiö easyJet plc:n hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hester 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Ehdotettujen uusien jäsenten osalta odotetaan vielä tarvittavaa viranomaishyväksyntää.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että niin Torbjörn Magnusson kuin Stephen Hester soveltuvat hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Nordean merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön nimittämiä jäseniä, myös riippumattomina yhtiöstä. Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa https://www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/board-of-directors/members-of-the-board.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t tulevat tänään saataville osoitteeseen www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä

2022, ehdotus (EUR)

2021 (EUR)

Korotus (%)

Puheenjohtaja

340 000

312 000

9,0

Varapuheenjohtaja

160 000

150 800

6,1

Muut hallituksen jäsenet

102 000

98 800

3,2

 

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota suhteessa siihen aikaan, jonka he toimisivat näissä tehtävissä hallituskauden aikana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä

2022, ehdotus (EUR)

2021 (EUR)

Korotus (%)

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

48 000

43 700

9,8

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet

28 000

27 000

3,7

Muiden valiokuntien puheenjohtajat

65 000

62 400

4,2

Muiden valiokuntien jäsenet

32 500

31 200

4,2

 

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi ehdotetaan, että Nordea maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi hallituksen jäseniin kohdistuviin vaateisiin liittyvät tarvittavat puolustuskulut tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakisääteinen velvoite arvioida ylimmän johdon valintakriteereitä ja -prosessia siirretään osakkeenomistajien nimitystoimikunnalta hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnalle. Muutettu työjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä ja tulee tänään saataville osoitteeseen www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuonna 2021 järjestäytyneen nimitystoimikunnan jäsenet ovat Sampo Oyj:n strategiajohtaja Ricard Wennerklint, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan hallituksen jäsen Ann Grevelius, Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson. Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Lisätietoja Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta:

Puheenjohtaja Ricard Wennerklint, +46 8 792 8022

Lisätietoja Nordeasta:

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 10. helmikuuta 2022 kello 9.30 Suomen aikaa.
  

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents

Sijoittajasuhteet
Tietoa meistä