Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea esittelee pääomamarkkinapäivässä strategisen suuntansa vuosille 2022–2025

Lehdistötiedote | 17-02-2022 11:30

Nordea esittelee tänään päivitetyn liiketoimintasuunnitelmansa, strategisen suuntansa ja taloudellisen tavoitteensa virtuaalisessa pääomamarkkinapäivässään. Tapahtumassa esitellään myös liiketoiminta-alueiden uudet tavoitteet ja vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025.

Webcast-lähetys alkaa kello 12.00 Suomen aikaa.

Pääomamarkkinapäivässä nähdään konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin, konsernin talousjohtaja Ian Smithin ja Nordean neljän liiketoiminta-alueen johtajien esitykset.

”Tässä Nordean kehityksen seuraavassa vaiheessa haluamme tarjota alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen, tavoitella yhä parempaa taloudellista tulosta ja luoda entistä enemmän arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja koko yhteiskunnalle. Pääsemme tavoitteisiimme vastuullisella tavalla – ja kehitämme pankkia tulevaisuutta silmällä pitäen”, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.

Nordean painopistealueet uudella strategiakaudella:

 • tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen
 • keskitymme kannattavaan kasvuun
 • tehostamme toimintaa ja pääoman käyttöä.

Nordea tarjoaa erinomaisia monikanavaisia asiakaskokemuksia sekä digitaalisissa että henkilökohtaisissa palvelukanavissa asiantuntevaa neuvontaa ja asiakkaiden tukemista painottaen. Investoinneissa keskitytään orgaaniseen kasvuun ja pankin keskeiseen osaamiseen esimerkiksi digitalisaatioon, dataan sekä myyntiin ja palveluun liittyvillä osa-alueilla. Nordea jatkaa liiketoimintansa optimointia ja pääomansa tehokasta hallintaa tavoitteenaan erinomainen pääomarakenne.

”Keskittymällä näihin painopistealueisiin toteutamme visiomme: olemme ensisijainen kumppani asiakkaille, jotka tarvitsevat laajan valikoiman rahoituspalveluja. Suuntamme pankkina ei muutu. Pyrimme toiminnallamme luomaan arvoa tulevaisuutta silmällä pitäen – kaikille sidosryhmillemme”, Vang-Jensen sanoo.

Erinomainen pääomarakenne

Nordean pääomarakenne on yksi Euroopan vahvimmista. Ydinvakavaraisuussuhde on 17,0 prosenttia. Myös pankin kyky kasvattaa pääomaa on ollut vahva: pääoma on lisääntynyt 12 prosenttia vuodessa aina vuodesta 2011 lähtien. Nordea on näin ollen pystynyt vuodesta 2019 lähtien maksamaan/ehdottamaan osakkeenomistajille osinkoja kaiken kaikkiaan 8,7 miljardia euroa ja ilmoittamaan osakkeiden takaisinostoista 3,0 miljardilla eurolla.

”Pääoman palauttaminen hyödyttää sekä osakkeenomistajiamme että koko yhteiskuntaa ja tukee selvästi Pohjoismaiden talouksia. Toimintamme vaikutus näkyy tässä merkittävästi. Nordean osakkeita omistaa yli 500 000 yksityishenkilöä eri Pohjoismaissa, ja monet eläkeyhtiöt edustavat vielä suurempaa joukkoa yksityishenkilöitä”, Frank Vang-Jensen sanoo.

Nordean tavoitteena on kerryttää pääomaa vahvasti myös vuosina 2022–2025 entistä paremman taloudellisen tuloksen ja erinomaisen pääomarakenteen tuella. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan volyymien kasvun, mahdolliset strategiaa tukevat yritysostot ja ylimääräisen pääoman jakamisen osakkeenomistajille.

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025 ja avaintekijät

Nordean taloudellinen tavoite on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitetta tukee 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde. Nordea odottaa, että oman pääoman tuotto on vuonna 2022 yli 11 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde 49–50 prosenttia.

”Taloudellinen tavoitteemme vuodelle 2025 on selvä – ja olemme sitoutuneet saavuttamaan sen. Strategiamme toteutusta tukee kaksi avaintekijää: olemme vertailuryhmässämme johtavassa asemassa digipalvelujen tarjoajana ja vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintaamme”, Frank Vang-Jensen sanoo.

Digitaalinen asiointi on lisääntynyt Nordeassa lähes 40 prosenttia kahden viime vuoden aikana, mikä on kasvattanut digitaalista liiketoimintaa huomattavasti.

Frank Vang-Jensen jatkaa: ”Jatkamme panostusta digipalveluihin. Tavoitteemme vuodelle 2025 on kasvattaa digiasiakkaiden määrää vähintään 25 prosenttia.* Luomme itsepalvelutyökaluja kaikkien päivittäisten pankkiasioiden hoitoa varten ja aiomme kaksinkertaistaa digitaalisten tuotteidemme ja palvelujemme määrän vuoteen 2025 mennessä. Laajennamme myös yritysasiakkaille suunnattua digitaalista tarjontaamme.”

Vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025

Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen edellyttää koko yhteiskunnalta vahvaa sitoutumista ja vahvoja toimia. Nordeassa vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea liiketoimintaa, kuten tuotevalikoimaa, neuvontaa, sijoitus- ja rahoituspäätöksiä sekä riskienhallintaa.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Nordea on sitoutunut siihen, että se on nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Keskipitkän aikavälin konkreettiseksi tavoitteeksi on asetettu luotto- ja sijoitussalkkujen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40–50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Vastuullisuus on strategiamme keskiössä. Meillä on tärkeä vastuu tukea asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Vastuullisuus on kiinteä osa asiakaslupaustamme, pankin liiketoimintaa, sisäisen toimintamme organisointia ja tapaamme hallita riskejä”, Frank Vang-Jensen toteaa.

Pankin uudet vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025:

 • järjestämme yli 200 miljardia euroa kestävää rahoitusta
 • kaksinkertaistamme hoidossamme olevasta varallisuudesta sen osuuden, jossa on sitouduttu nettonollapäästöihin
 • varmistamme, että ilmastoherkillä sektoreilla toimivat suuret yritysasiakkaamme ovat tehneet siirtymäsuunnitelmat, jotka kattavat 90 prosenttia näihin yrityksiin liittyvistä vastuistamme
 • varmistamme, että 80 prosenttia 200 suuripäästöisimmästä yhtiöstä Nordea Asset Managementin sijoitussalkuissa joko noudattaa Pariisin ilmastosopimusta tai on aktiivisen, ilmastosopimuksen noudattamiseen tähtäävän vaikuttamistyön kohteena
 • varmistamme, että molempia sukupuolia on kaiken kaikkiaan vähintään 40 prosenttia kolmella ylimmällä johtotasolla.

”Ryhdymme määrätietoisiin toimiin ja jatkamme muutoksen toteuttamista vaiheittain. Hyödynnämme lähivuosina kestäviä kasvumahdollisuuksia samalla kun varmistamme, että kasvatamme liiketoimintaamme tavoitteitamme vastaavalla tavalla”, Frank Vang-Jensen sanoo.

Nordea on myös kytkenyt vastuullisuustavoitteet konsernin johtoryhmän ja muiden ylimmissä johtotehtävissä toimivien palkkioihin. Nämä tavoitteet liittyvät vihreään rahoitukseen, vastuullisuustyöhön ja sukupuolten väliseen tasapainoon.

Keskeiset taloudelliset tiedot analyytikoille ja sijoittajille

Nordea esittelee pääomamarkkinapäivässä esimerkiksi nämä yksityiskohtaiset tiedot Nordea-konsernin taloudellisesta tavoitteesta vuodelle 2025:

 • luottovolyymien kasvu noin 4 prosenttia (vuotuinen kasvu, CAGR 2021–2025), markkinaosuuksien kasvu ja keskittyminen kannattavaan kasvuun
 • säästämisen kasvu 4–6 prosenttia (CAGR 2021–2025), tukena digitaalisen tarjonnan tehostaminen ja markkinoiden paras varallisuudenhoito
 • kulujen kasvu 1–2 prosenttia (CAGR 2021–2025), perustuu liiketoiminnan kasvuun, kustannusinflaatioon ja investointeihin, joita kompensoivat osittain toiminnan jatkuva tehostaminen ja rakenteelliset kustannussäästöt
 • tuottojen kasvu ylittää kulujen kasvun noin 2 prosenttiyksiköllä (CAGR 2021–2025).

Kaikki liiketoiminta-alueet tukevat vuodelle 2025 asetetun konsernin taloudellisen tavoitteen saavuttamista:

 • Personal Banking -liiketoiminta-alueen tavoitteena on noin 18 prosentin taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ja noin 45 prosentin kulu/tuotto-suhde
 • Business Banking -liiketoiminta alue: taloudellisen pääoman tuotto noin 16 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde noin 40 prosenttia
 • Large Corporates & Institutions -liiketoiminta alue: taloudellisen pääoman tuotto noin 16 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde noin 40 prosenttia
 • Asset & Wealth Management -liiketoiminta alue: taloudellisen pääoman tuotto noin 38 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde noin 40 prosenttia.

Webcast ja muu materiaali

Pääomamarkkinapäivän webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa nordea.com/cmd. Esitykset julkaistaan samassa osoitteessa päivän aikana. Webcast-lähetyksestä julkaistaan tallenne tapahtuman jälkeen.

Lisätietoja vuodelle 2025 asetetuista vastuullisuustavoitteista on osoitteessa https://www.nordea.com/en/sustainability/our-sustainability-targets (englanniksi).

*Päivitetty luku, aiemmin 20 prosenttia

Lisätietoja:

Ulrika Romantschuk, konsernin brändi, viestintä ja markkinointi, 010 416 8023
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011

Vastuuvapauslauseke ja tulevaisuutta koskevat lausunnot

Nordeaan ja sen liiketoimintaan kohdistuu erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tähän tiedotteeseen ja muihin vuoden 2022 pääomamarkkinapäivän (”CMD22”) materiaaleihin sisältyy tiettyjä lausuntoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, mukaan lukien rajoituksetta lausunnot, jotka koskevat muun muassa liiketoiminnan tuloksiin, pankin taloudelliseen tilanteeseen, likviditeettiin, näkymiin, kasvuun ja strategioihin liittyviä odotuksia, sekä lausunnot, joita edeltävät ilmaisut ”uskoo”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”ennustaa” tai muut vastaavat ilmaisut. Nämä ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka perustuvat tiettyjä tulevia tapahtumia ja potentiaalista taloudellista kehitystä koskeviin johdon tämänhetkisiin näkemyksiin ja arvioihin. Vaikka Nordea uskoo, että tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa ilmaistut odotukset ovat kohtuudella todennäköisiä, niiden toteutumisesta ei voida olla varmoja. Tulokset saattavat siten monesta eri syystä olla huomattavasti erilaisia kuin mitä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa odotetaan. Olennaisia seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia eroavaisuuksia Nordean kehityksessä, ovat muun muassa (i) makrotalouden kehitys, (ii) kilpailutilanteen muutos, (iii) säännösten muutos ja viranomaisten muut toimet sekä (iv) korkotason ja valuuttakurssien muutos. Tämä tiedote ja muut CMD22-materiaalit eivät tarkoita, että Nordea ja sen johtajat aikoisivat julkisesti päivittää tai muuttaa näitä tulevaisuutta koskevia lausuntoja muutoin kuin lain ja pörssisäännösten vaatimalla tavalla, jos olosuhteet muuttuvat siten, että muutokset ovat tarpeen.Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Capital Markets Day
Lehdistötiedotteet