Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 25.03.2022

25-03-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
25.03.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 25.03.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

820 586

9,41

7 724 627,68

XHEL

694 034

9,41

6 529 471,87

CEUX

538 648

9,41

5 069 156,89

AQEU

82 676

9,40

777 504,77

TQEX

7 402

9,41

69 678,38

XCSE

94 234

9,40

885 856,34

Yhteensä

2 237 580

9,41

21 056 295,93

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,3436 ja DKK/EUR 7,4403
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1 002 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 6 269 326 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents