Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea ottaa käyttöön pitkäaikaisen kannustinohjelman vuosille 2022–2024

Pörssitiedotteet | 31-03-2022 18:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
31. maaliskuuta 2022 klo 18.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) hallitus on tänään päättänyt jatkaa vuosina 2020 ja 2021 käyttöön otettua osakeperusteista pitkäaikaista kannustinohjelmaa (Long Term Incentive Plan) tilikaudet 2022–2024 kattavalla uudella ansaintajaksolla. Kannustinohjelman piiriin kuuluvat Nordean konsernijohtaja, yhdeksän muuta jäsentä konsernin johtoryhmästä sekä enintään 50 muuta avainhenkilöä.

Nordea haluaa varmistaa, että johdon kannustimet ovat osakkeenomistajien etujen mukaiset. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt jatkaa osakeperusteista LTIP-ohjelmaa, joka on hyväksytty ja otettu käyttöön vuosina 2020 ja 2021. Myös vuosien 2022–2024 LTIP-ohjelma kattaa edellä määritellyt konsernin johtoryhmän jäsenet ja enintään 50 muuta avainhenkilöä, joiden työllä on suora vaikutus Nordean tulokseen, kannattavuuteen, asiakasvisioon ja pitkäaikaiseen kasvuun äskettäin järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä esiteltyjen suunnitelmien mukaisesti.

LTIP-ohjelmasta jaetaan konsernin johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille ehdollisia osakkeita vuonna 2022. Näitä ehdollisia osakkeita koskee kolmen vuoden ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2022–2024. Lisäksi ansaintajaksoa seuraa säännösten mukainen lykkäysjakso ja odotusaika.

Vuosien 2022–2024 LTIP-ohjelmasta myönnettävien palkkio-osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 750 000 Nordean osaketta konsernijohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille ja 1 000 000 Nordean osaketta valituille avainhenkilöille (enintään 50 henkilöä). Vuonna 2025 kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille myönnetään määritelty enimmäismäärä osakkeita tai prosenttiosuus siitä Nordean tuloskehityksen perusteella. Kannustinohjelmasta mahdollisesti myönnettävien osakkeiden ensimmäinen erä toimitetaan vuonna 2025. Loppujen osakkeiden toimitusta lykätään ja ne toimitetaan viidessä yhtä suuressa erässä vuosien 2026–2030 aikana. Jokaista osake-erää koskee 12 kuukauden mittainen odotusaika, eikä toimitettuja osakkeita saa sen kuluessa myydä tai muulla tavoin luovuttaa.

Vuonna 2022 konsernin johtoryhmän jäsenille ehdollisesti jaettavien osakkeiden määrä on samalla tasolla kuin vuoden 2021 ehdollisessa jaossa.

Vuodet 2022–2024 kattavan, konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatun LTIP-ohjelman yhteenlaskettu bruttoarvo on arviolta noin 6,6 miljoonaa euroa. Arvio perustuu osakkeesta Nasdaq Helsingissä eilen maksettuun keskihintaan.

LTIP-ohjelman suoritusperusteet on asetettu siten, että enimmäispalkkion saaminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää tulosta osakkeenomistajien näkökulmasta. LTIP-ohjelman ansaintajaksolta maksettavat palkkiot perustuvat seuraaviin vaatimuksiin, joilla kaikilla on yhtäläinen painoarvo:

  • suhteellinen osakkeen kokonaistuotto (rTSR), jota verrataan valittuihin pohjoismaisiin verrokkipankkeihin
  • absoluuttinen osakkeen kokonaistuotto (aTSR)
  • kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (aEPS).

Palkkioita ei makseta, jos kannustinohjelman piiriin kuuluvan henkilön työsuhde päättyy ennen kuin hallitus vahvistaa palkkion ansaintajakson päättymisen jälkeen. Osakeperusteisia palkkioita voidaan alentaa tarvittaessa riskiperusteisesti osittain tai kokonaan ja niihin voidaan tehdä vaatimusten noudattamiseen (compliance) liittyviä muutoksia.

LTIP-ohjelmaan sisältyvät osakkeet toimitetaan ohjelman piiriin kuuluville henkilöille joko Nordean omien osakkeiden luovutuksina tai laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Palkkio-osakkeiden toimituksella voi näin ollen olla vähäinen laimennusvaikutus Nordean osakkeeseen.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 31. maaliskuuta 2022 kello 18.30 Suomen aikaa.Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.