Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea on asettanut toimialakohtaisia päästövähennystavoitteita

Lehdistötiedote | 19-12-2022 09:00

Nordea on asettanut uudet päästövähennystavoitteet neljälle toimialalle eli shipping-toiminnalle, asuinkiinteistöille, öljylle ja maakaasulle sekä kaivostoiminnalle. Nämä tavoitteet auttavat Nordeaa saavuttamaan kokonaistavoitteensa vähentää luotto- ja sijoitussalkkujensa hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nordea julkisti kokonaistavoitteensa vuonna 2021 ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina.

Vastuullisuudella on tärkeä rooli Nordean strategian toteuttamisessa. Toimialakohtaiset tavoitteet ohjaavat Nordean työtä, jolla se tukee asiakkaittensa päästövähennyspyrkimyksiä ja kiihdyttää talouden siirtymää.

”Pankkina meillä on tärkeä tehtävä tukea asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa siirtymään kohti entistä vastuullisempaa taloutta. Nämä toimialakohtaiset tavoitteet jatkavat konkreettisia toimiamme vuodelle 2030 asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden avulla saavutamme myös lopulta tavoitteemme olla nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä”, Group Sustainability -yksikön johtaja Anja Lidgren Hannerz sanoo.

Nordean uudet toimialakohtaiset tavoitteet:

  • Shipping (alukset): Vähennämme shipping-salkkumme fyysistä päästöintensiteettiä 30 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
  • Asuinkiinteistöt: Vähennämme asuinkiinteistösalkkumme fyysistä päästöintensiteettiä 40–50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
  • Öljy ja maakaasu: Vähennämme absoluuttisia rahoitettuja scope 1:n, 2:n ja 3:n mukaisia öljyn ja maakaasun etsinnästä ja tuotannosta syntyviä päästöjä 55 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
  • Energiaturve: Nordea luopuu energiaturpeen kaivamisen rahoittamisesta vuoteen 2025 mennessä.

Päästöintensiteettitavoitteet liittyvät yleisesti toiminnan tehostamiseen koko toimialalla. Esimerkiksi asuinkiinteistöjä koskeva päästöintensiteettitavoite on sitoumus tukea myös jatkossa Nordean asiakkaiden siirtymää entistä energiatehokkaampaan asumiseen. Tämä tehdään rahoittamalla remontteja ja asentamalla uusiutuvia tai entistä energiatehokkaampia energianlähteitä. Tavoitetta tukee suurelta osin myös yhteiskunnan siirtymä kohti entistä kestävämpää asuntorakentamista ja vihreämpää energiantuotantoa.

Nordea on vähentänyt öljy-, maakaasu- ja offshore-yhtiöille antamaansa rahoitusta koko toimialan tasolla yli 70 prosenttia sitten loppuvuoden 2019. Olemme jo aiemmin kertoneet tavoitteestamme lopettaa offshore-yhtiöiden rahoittaminen vuoteen 2025 mennessä.

Nordea liittyi Net Zero Banking Alliance -liittoumaan lokakuussa 2021 ja sitoutui samalla asettamaan toimialakohtaiset tavoitteet. Nyt julkaistut tavoitteet ovat työn ensimmäinen vaihe. Nordea jatkaa toimialakohtaisten tavoitteiden asettamista hiili-intensiivisille toimialoille sen mukaan, miten haavoittuvia ne ovat ilmastonmuutokselle ja miten niihin liittyvää tietoaineistoa on saatavilla.

Työn edistymisestä ja toimialakohtaisista tavoitteista kerrotaan tarkemmin Nordean vuosikertomuksessa.

 

Kaikki Nordean toimialakohtaiset tavoitteet:

Toimiala
Alasektori
Päästö-luokka (scope)
Mittari
Viitearvo
Lähtö-taso
Tavoite-vuosi
Tavoite
Shipping

Alukset

1

AER, gCO2/dwt-nm

Poseidon Principles (IMO 2050)

2019

2030

-30 %

Asuin-kiinteistöt

Yksityishenkilöt ja taloyhtiöt

1, 2

kgCO2e/m2

Utility sector NDC1, CRREM

2019

2030

-40–50 %

Öljy ja maakaasu

Etsintä ja tuotanto

1, 2, 3

tCO2e3

IEA NZE2

2019

2030

-55 %

Offshore

Porauslautat ja offshore-tukialukset öljy- ja maakaasusektorilla tai shipping-alalla

-

Milj. euroa

-

2019

2025

-100 %

Kaivos-toiminta

Energiaturpeen kaivaminen

-

Milj. euroa

IEA NZE2

2022

2025

-100 %

Lämpöhiilen louhinta

-

Milj. euroa

IEA NZE2

Rajoittavat periaatteet. Luovuttu kokonaan vuonna 2021.

 
1 Yhteenlaskettuna kansallisesti määritellyt panokset (NDC) sekä hiilestä irtautuminen remonteissa ja rakentamisessa (konservatiiviset arviot).

2 Kansainvälisen energiajärjestön määrittelemä skenaario, joka osoittaa kansainväliselle energiasektorille keinot saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja joka rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen (50 prosentin todennäköisyydellä) hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportissaan (Special Report on Global Warming of 1.5 °C) tekemien vähennysarvioiden mukaisesti.

3 Mukaan lukien metaanipäästöt hiilidioksidiekvivalentteina (scope 1 ja 2).

 

Lisätietoja:

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com
 

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Lehdistötiedotteet