Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Kuinka yhdenvertaisuutta voidaan edistää pankkialalla? Nordea tutki sateenkaariyhteisön kokemuksia

Lehdistötiedote | 12-04-2023 09:00

Viestinnällä on iso merkitys yhdenvertaisuuden edistämisessä, mutta sen taustalla on oltava aitoja tekoja, selviää Nordean tekemästä tutkimuksesta. Sateenkaariyhteisön toive on, että pankkiala voi kohdata asiakkaansa ilman ennakko-oletuksia.

Helsinki Priden ja Nordean toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, miten ihmiset erilaisista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä kokevat pankit ja pankkitoimialan Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

“Tutkimus antaa meille ja kaikille muillekin organisaatioille arvokasta tietoa, kuinka voimme lisätä yhdenvertaisuuden kokemusta niin asiakkaan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Keskeiset havainnot koskivat erityisesti representaatiota ja aidoista teoista kertomista viestinnässä. Pankeissa on myös tarpeen lisätä ymmärrystä siitä, miten eri väestöryhmiä tulisi kohdata”, sanoo yhdenvertaisuusasiantuntija Victor Brück Nordeasta.

Moninaisuuden tulee näkyä kaikessa yritysviestinnässä mutta teot ratkaisevat

Tutkimuksesta kävi ilmi, että organisaatioiden tulisi keskittyä yhdenvertaisuustyössään  erityisesti representaatioon. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikessa yritysviestinnässä näkyisi  erilaisia ja erinäköisiä ihmisiä. Näin organisaatio voi osoittaa ymmärtävänsä ja vaalivansa moninaisuutta, ja samalla se voidaan nähdä kannanottona tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, syrjintään, rasismiin ja seksismiin.

Kaikki haastateltavat halusivat myös tietää, miten pankki tekee töitä yhdenvertaisuuden eteen.

“Kumppanuus esimerkiksi Helsinki Priden kanssa nähdään viestinä siitä, että yritys ottaa kantaa tärkeisiin arvoihin. Toisaalta pelkkä logon vaihtaminen sateenkaaren väreihin kerran vuodessa ei ole onnistunutta yhdenvertaisuuden edistämistä, jos taustalla ei ole aitoja ja konkreettisia tekoja”, Brück kertoo.

Henkilökohtaisia kohtaamisia ilman ennakko-oletuksia

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat alttiita syrjinnälle, ennakkoluuloille ja hylkäämisen tunteelle. Nämä korostuvat tilanteissa, joissa koetaan epävarmuutta ja turvattomuutta. Tällöin koetaan niin kutsuttua vähemmistöstressiä.

Haastattelujen perusteella vähemmistöstressiä koetaan erityisesti pankkikohtaamisissa, joissa esitetään henkilö- ja perhekohtaisia kysymyksiä. Kysymyksiä on esitettävä, koska pankkien on tunnettava asiakkaansa, mutta tällöin kysymysten muotoilu ja ennakko-oletusten välttäminen on tärkeää. Haastateltavien mukaan symbolit, kuten sateenkaarikaulanauha tai muu vastaavanlainen merkki, voivat auttaa luomaan turvallisemman tilanteen.

Henkilöstön kouluttaminen mainittiin haastatteluissa usein ratkaisuna vähemmistöryhmien tarpeiden ymmärtämiseen paremmin.

“Haluamme kohdata ihmiset yksilöinä ja arvostaa heitä sellaisina kuin he ovat. Olemme jo järjestäneet koulutuksia ja tulemme jatkossa korostamaan niiden merkitystä yhä enemmän. Mitä enemmän meillä on tietoisuutta, sitä paremmin voimme ymmärtää toisten lähtökohdat ja tarpeet ja lisätä yhdenvertaisuutta”, Brück toteaa.

Tutkimuksesta

Tutkimus on tehty yhteistyössä Helsinki Pride -yhteisön kanssa, jonka kumppanina Nordea Suomi on ollut vuodesta 2019 lähtien. Tutkimuksessa haastateltiin 12 henkilöä Suomesta. Haastattelut järjestettiin ja nauhoitettiin MS Teams -keskusteluina loka- ja marraskuussa 2022. Toteutustapa mahdollistaa maantieteellisen monimuotoisuuden ja henkilöiden osallistumisen nimettömänä. Tutkimustietojen käsittelyssä korostuvat turvallisuus, luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Jokaisessa keskustelussa painotettiin turvallisuuden tunnetta ja haastateltavien anonymiteettiä kunnioitetaan.

Lisätietoja:

Nordean viestintä, p. 09 4345 1006

Lehdistötiedotteet
Moninaisuus ja yhdenvertaisuus