Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2023

Pörssitiedotteet | 27-04-2023 07:30

Nordea Bank Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)
27. huhtikuuta 2023 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto ensimmäisestä neljänneksestä

Vahva kannattavuus, vaikka markkinat hidastuivat. Korkojen nousu ja taloudellisen aktiviteetin heikentyminen jatkuivat ensimmäisellä neljänneksellä. Nordean tuottokasvu vaikutti kuitenkin edelleen positiivisesti liikevoittoon, joka kasvoi vuoden takaisesta 34 prosenttia 1 480 miljoonaan euroon Ruotsin ja Norjan kruunujen merkittävästä heikentymisestä huolimatta. Tuotot yhteensä kasvoivat 19 prosenttia pääasiassa korkokatteen nousun ansiosta. Nettomääräiset korkomarginaalit paranivat talletuksista saatujen tuottojen tukemana. Nettomääräiset palkkiotuotot vähenivät 8 prosenttia lähinnä pääomamarkkinoiden vaisun aktiviteetin ja säästämisen tuotteisiin liittyvien palkkiotuottojen supistumisen vuoksi. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 27 prosenttia ja vakuutustoiminnan nettotulos 31 prosenttia. Kulut yhteensä kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Kulukehitys oli suunnitelmien mukaista.

Yritysluotot vetivät liiketoiminnan volyymikasvua. Asuntoluottojen volyymikasvu hidastui neljänneksen aikana kaikissa maissa mutta pysyi positiivisena. Luotonanto yrityksille kasvoi 5 prosenttia. Nordea kasvatti edelleen markkinaosuuttaan talletuksissa – etenkin suurten yritysasiakkaiden segmentissä. Hoidossa oleva varallisuus pieneni 7 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi 1 prosentin edelliseen neljännekseen verrattuna. Pankin sisäisten kanavien kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli edelleen positiivinen, vaikka yleisesti lunastusten määrä oli kausiluonteisesti suurempi kuin hoitoon saadun uuden varallisuuden määrä.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettomääräisiä luottotappioita oli vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 19 miljoonaa euroa (2 korkopistettä). Pohjoismaiden talouksien hidastumisesta huolimatta saamiskohtaisten luottotappioiden nettomäärä pysyi matalana ja oli 15 miljoonaa euroa (2 korkopistettä). Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan 585 miljoonassa eurossa.

Oman pääoman tuotto oli 17,1 prosenttia – osakekohtainen tulos kasvoi 48 prosenttia. Nordean oman pääoman tuotto kasvoi vuoden takaisesta 12,6 prosentista 17,1 prosenttiin vahvan tuottokasvun tukemana. Kulu/tuotto-suhde parani 45 prosentista 40 prosenttiin, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Osakekohtainen tulos kasvoi 48 prosenttia 0,31 euroon.

Vahva pääoma-asema mahdollistaa korkeat osingot ja omien osakkeiden takaisinostojen jatkamisen. Nordean ydinvakavaraisuussuhde pieneni 16,4 prosentista 15,7 prosenttiin viimeisimpiin omien osakkeiden takaisinostoihin liittyvän pääomarakenteen optimoinnin vuoksi. Ydinvakavaraisuussuhde ylitti neljänneksen lopussa viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4 prosenttiyksiköllä. Nordean 23. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi 0,80 euron osakekohtaisen osingon tilikaudelta 2022. Työ tehokkaan pääomarakenteen eteen jatkuu: hallitus päätti käynnistää uuden EKP:n hyväksymän 1 miljardin euron suuruisen takaisinosto-ohjelman, joka alkaa 28. huhtikuuta tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Näkymät ennallaan: oman pääoman tuotto yli 13 prosenttia. Nordean liiketoimintamalli on vahva ja luottosalkku hyvin hajautettu sekä maa- että toimialajakaumalla mitattuna. Tämän ansiosta pankki pystyy kestämään makrotalouden epävarmuuden ja rahoitusmarkkinoiden heilahtelut. Nordea pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja odottaa oman pääoman tuoton olevan vuonna 2023 yli 13 prosenttia.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulta 2 alkaen. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 58.)
 

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut

Milj. euroa

Q1/2023

Q1/20221

Muutos, %

Q4/2022

Muutos, %

Korkokate

1 765

1 308

35

1 641

8

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

765

829

-8

785

-3

Vakuutustoiminnan nettotulos

46

35

31

47

-2

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

345

272

27

396

-13

Muut tuotot

0

17

 

28

 

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 921

2 461

19

2 897

1

Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. viranomaismaksut

-1 167

-1 098

6

-1 196

-2

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 422

-1 370

4

-1 212

17

Tulos ennen luottotappioita

1 499

1 091

37

1 685

-11

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-19

12

 

-59

 

Liikevoitto

1 480

1 103

34

1 626

-9

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,9

44,6

 

41,3

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,7

47,9

 

44,0

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

17,1

12,6

 

16,3

 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,31

0,21

48

0,35

-11

1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Lisätietoa englanninkielisen tulosraportin sivulla 5.
 

Konsernijohtajan kommentti

Vuoden ensimmäistä neljännestä hallitsivat rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja hyvin epävarmana jatkunut makrotaloustilanne. Viimeaikaiset tapahtumat, mukaan lukien muutamien muissa maissa toimivien pankkien ongelmat, ovat muistuttaneet meitä kaikkia turvallisen ja luotettavan pankkisektorin tärkeydestä.

Nordea on yksi Euroopan vakaimmista ja kannattavimmista pankeista. Meillä on vahva ja hajautettu liiketoimintamalli, taloudelliset riskimme ovat hallinnassa, taseemme on vahva ja kannattavuutemme korkealla tasolla. Tämä tekee meistä vahvan ja turvallisen kumppanin asiakkaille, henkilöstölle, osakkeenomistajille ja koko yhteiskunnalle.

Vaikka taloudellinen toimintaympäristö oli aiempaa heikompi, olemme tyytyväisiä voidessamme jälleen kerran julkistaa vahvan tuloksen ensimmäiseltä neljännekseltä. Liiketoiminta kehittyi jälleen vakaasti vahvan taloudellisen asemamme tukemana. Liikevoittomme kasvoi 34 prosenttia vuoden takaisesta, ja oman pääoman tuottomme parani 12,6 prosentista 17,1 prosenttiin.

Vahvasta asemastamme kertoo luottamus, jota pohjoismaiset asiakkaamme osoittavat meitä kohtaan. Tämä näkyy parantuneina asiakasarvioina, markkinaosuuksien kasvuna priorisoiduissa segmenteissä ja etenkin talletusvolyymien kasvuna: talletusvolyymit kasvoivat neljänneksen aikana 5 prosenttia vuoden takaisesta. Vaimentuneesta taloudellisesta aktiviteetista huolimatta luottovolyymimme kehittyivät edelleen positiivisesti. Yritysluottojen volyymit kasvoivat 5 prosenttia ja asuntoluottojen volyymit 1 prosentin. Myös proaktiivinen asiakaspalvelumme sai tunnustusta, esimerkiksi ruotsalaiset yritykset nimesivät Nordean ensimmäistä kertaa parhaaksi pankiksi vuotuisessa Prospera-tutkimuksessa sekä pienten että keskisuurten yritysten kategorioissa.

Tuotot kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme kuluja nopeammin, ja tavoitteenamme on pitää kehitys samalla uralla myös jatkossa. Tuotot yhteensä kasvoivat 19 prosenttia. Kulu/tuotto-suhteemme parani vuoden takaisesta 45 prosentista 40 prosenttiin, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon.

Kiihtynyt inflaatio vaikuttaa paitsi asiakkaisiimme ja koko yhteiskuntaan myös meihin ja kasvattaa liiketoimintaamme kohdistuvia kulupaineita. Jatkamme lisäksi investointeja valikoituihin strategisiin osa-alueisiin, jotka liittyvät pääosin digitalisaatioon, muuhun teknologiaan ja riskienhallintaan. Näiden investointien tarkoituksena on parantaa toimintavarmuuttamme ja vetovoimaisuuttamme entisestään. Kulut kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Kulukehitys oli vuotta 2023 koskevan suunnitelmamme mukaista.

Riskiasemamme on vakaa ja luottosalkkumme laatu vahva. Luottosalkkumme on hyvin hajautettu sekä maa- että toimialajakaumalla mitattuna. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli ensimmäisellä neljänneksellä 19 miljoonaa euroa (2 korkopistettä). Pidimme johdon harkintaan perustuvan luottotappiovarauspuskurin ennallaan 585 miljoonassa eurossa, koska epävarmuus markkinoilla jatkuu.

Pohjoismaiset taloudet ovat vahvoja, ja niillä on hyvät edellytykset kestää haasteelliset olosuhteet. Asiakkaamme ovat yleisesti ottaen taloudellisesti hyvässä kunnossa, ja heidän taloudellinen asemansa on vakaa. Makrotaloudellinen epävarmuus on kuitenkin edelleen suurta, ja odotamme olosuhteiden pysyvän haasteellisina myös tulevina neljänneksinä, kun kasvu ja kulutus hidastuvat, rahoitusolosuhteet kiristyvät, inflaatio jatkuu nopeana ja korot säilyvät korkealla tasolla.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden kehitys jatkui vakaana ensimmäisellä neljänneksellä. Personal Bankingin luottovolyymit kasvoivat 1 prosentin ja talletusvolyymit 2 prosenttia. Ohjauskorkojen nousu tuki korkokatteen kehitystä. Jatkoimme asiakkaittemme aktiivista tukemista. Esimerkiksi digikanavissa asiakkaille kohdennettuihin viesteihin reagointi kasvoi 32 prosenttia vuoden takaisesta.

Business Bankingin luottovolyymit kasvoivat 4 prosenttia ja talletusvolyymit 3 prosenttia. Erityisen vahvaa kasvu oli määräaikaistalletuksissa. Jatkoimme digipalvelujemme kehittämistä, ja asiakkaiden verkko- ja mobiilipankille antamat arvosanat paranivat.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueen luottovolyymit kasvoivat 1 prosentin vuoden takaisesta. Paikallisissa valuutoissa laskettuna luottovolyymit kasvoivat 8 prosenttia. Tuimme edelleen pohjoismaisia asiakkaitamme vastaamalla heidän rahoitus- ja riskienhallintatarpeisiinsa epävakailla markkinoilla. Asiakkaiden luottamusta osoitti talletusvolyymien 4 prosentin kasvu neljänneksen aikana. Osakemarkkinoilla aktiviteetti oli edelleen vaisua, kun taas velkapääomamarkkinoilla aktiviteetti pysyi vakaana.

Asset & Wealth Management sai hoidettavakseen uutta varallisuutta sisäisten kanaviemme kautta nettomääräisesti 1,3 miljardia euroa. Myös private banking -toiminnan vire säilyi vahvana. Saimme lisää uusia asiakkaita eri puolilta Pohjoismaita. Luottovolyymit kasvoivat 4 prosenttia ja talletusvolyymit 11 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 1 prosentin edellisneljänneksestä ja oli 362 miljardia euroa.

Pääomarakenteemme on Euroopan parhaita. Neljänneksen lopussa ydinvakavaraisuussuhteemme oli 15,7 prosenttia, eli se ylitti viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4 prosenttiyksiköllä. Saimme maaliskuun alussa viranomaishyväksynnän neljännen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistämiselle. Hallituksemme päätti käynnistää 1 miljardin euron suuruisen ohjelman, joka alkaa 28. huhtikuuta tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Varsinainen yhtiökokouksemme hyväksyi maaliskuussa 2,9 miljardin euron osingon tilikaudelta 2022 (0,80 euroa osakkeelta). Tämä oli 16 prosenttia enemmän kuin tilikaudelta 2021. Kykymme tarjota markkinoiden johtavaa tuottoa osakkeenomistajille on tulosta strategiamme onnistuneesta toteutuksesta. On ilo nähdä, miten kaikille 560 000 osakkeenomistajallemme maksamamme osingot lisäävät taloudellista aktiviteettia, edistävät kasvua ja ohjaavat rahoitusta innovaatioihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin yhteiskuntaa tukeviin toimintoihin.

Olemme sitoutuneet saavuttamaan vuodelle 2025 asettamamme taloudellisen tavoitteen – myös epävarmassa makrotaloudellisessa ympäristössä. Pyrimme edelleen parantamaan kannattavuuttamme ja odotamme oman pääoman tuottomme olevan vuonna 2023 yli 13 prosenttia. Tämä on jo vuodelle 2025 asettamamme taloudellisen tavoitteen tasolla. Tarkoituksenamme on päivittää tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä, kun talousnäkymät ovat toivottavasti nykyistä selkeämmät.

Taloudellisen tavoitteemme saavuttaminen edellyttää, että keskitymme kolmeen painopistealueeseemme. Niiden mukaisesti pyrimme luomaan alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen, keskittymään kannattavaan kasvuun sekä tehostamaan toimintaa ja pääoman käyttöä.

Epävarmassa ympäristössä turvallisuutta ja luotettavuutta odotetaan monelta yritykseltä – ei vähiten pankeilta. Nordean kaltainen vahva ja kannattava pankki edistää vakautta ja pystyy tarjoamaan houkuttelevia palveluita palvellakseen ja tukeakseen asiakkaita ja yhteiskuntaa niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

Näkymät (ennallaan)

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2023

Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan yli 13 prosenttia.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.
 

Tuloslaskelma pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

Milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos, %

Q4/2022

Muutos, %

Korkokate

1 765

1 308

35

1 641

8

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

765

829

-8

785

-3

Vakuutustoiminnan nettotulos

46

35

31

47

-2

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

345

272

27

396

-13

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-12

0

 

-1

 

Muut liiketoiminnan tuotot

12

17

-29

29

-59

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 921

2 461

19

2 897

1

Henkilöstökulut

-719

-692

4

-721

0

Muut kulut

-287

-259

11

-315

-9

Viranomaismaksut

-255

-273

-7

-16

 

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-161

-146

10

-160

1

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 422

-1 370

4

-1 212

17

Tulos ennen luottotappioita

1 499

1 091

37

1 685

-11

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-19

12

 

-59

 

Liikevoitto

1 480

1 103

34

1 626

-9

Tuloverot

-332

-245

36

-353

-6

Tilikauden tulos

1 148

858

34

1 273

-10

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529 miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä, käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään ”Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto” kirjatut 76 miljoonan euron luottotappiot (64 miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ollut vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.
 

Tunnusluvut pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1,2

 

Q1/2023

Q1/2022

Muutos, %

Q4/2022

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,31

0,21

48

0,35

-11

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,21

0,97

25

1,11

9

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

17,1

12,6

 

16,3

 

Oman pääoman tuotto, %

15,3

10,8

 

16,9

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

17,6

12,2

 

19,5

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,2

2,2

 

3,5

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,9

44,6

 

41,3

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,7

47,9

 

44,0

 

Kulu/tuotto-suhde, %

48,7

55,7

 

41,8

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

2

-1

 

7

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

23,7

17,5

 

21,7

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

21,2

14,9

 

22,6

 

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529 miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä, käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään ”Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto” kirjatut 76 miljoonan euron luottotappiot (64 miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ollut vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.
2. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.
 

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

Mrd. euroa

31.3.
2023

31.3.
2022

Muutos, %

31.12.
2022

Muutos, %

Luotot yleisölle

339,7

351,9

-3

345,7

-2

Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi ottaminen

319,3

333,1

-4

327,3

-2

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle

217,7

221,1

-2

217,5

0

Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi antaminen

210,7

212,0

-1

210,8

0

Taseen loppusumma

604,1

624,5

-3

594,7

2

Hoidossa oleva varallisuus

362,4

389,4

-7

358,9

1

Oma pääoma

28,2

30,3

-7

30,8

-8

1. Kauden lopussa.
 

Tuloslaskelma mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos, %

Q4/2022

Muutos, %

Korkokate

1 765

1 308

35

1 641

8

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

765

829

-8

785

-3

Vakuutustoiminnan nettotulos

46

35

31

47

-2

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

345

-265

 

396

-13

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-12

0

 

-1

 

Muut liiketoiminnan tuotot

12

17

-29

29

-59

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 921

1 924

52

2 897

1

Henkilöstökulut

-719

-692

4

-721

0

Muut kulut

-287

-259

11

-315

-9

Viranomaismaksut

-255

-273

-7

-16

 

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-161

-146

10

-160

1

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 422

-1 370

4

-1 212

17

Tulos ennen luottotappioita

1 499

554

 

1 685

-11

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-19

-64

-70

-59

-68

Liikevoitto

1 480

490

 

1 626

-9

Tuloverot

-332

-231

44

-353

-6

Tilikauden tulos

1 148

259

 

1 273

-10

 

Tunnusluvut mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

 

Q1/2023

Q1/2022

Muutos, %

Q4/2022

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,31

0,06

417

0,35

-11

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,21

0,82

48

0,96

26

Osakkeen päätöskurssi2, euroa

9,84

9,38

5

10,03

-2

Oma pääoma / osake2, euroa

7,84

7,89

-1

8,46

-7

Osakkeiden enimmäismäärä2, milj.

3 605

3 860

-7

3 654

-1

Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj.

3 622

3 894

-7

3 674

-1

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

17,1

5,1

 

16,3

 

Oman pääoman tuotto, %

15,3

3,2

 

16,9

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

17,6

3,6

 

19,5

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,2

0,7

 

3,5

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,7

61,2

 

44,0

 

Kulu/tuotto-suhde, %

48,7

71,2

 

41,8

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

2

7

 

7

 

Ydinvakavaraisuussuhde2,3, %

15,7

16,3

 

16,4

 

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma2,3, %

18,0

18,4

 

18,7

 

Vakavaraisuussuhde2,3, %

20,1

20,5

 

20,8

 

Ensisijainen pääoma2,3, mrd. euroa

25,5

28,3

-10

27,2

-6

Riskipainotetut erät2, mrd. euroa

142,0

154,0

-8

145,3

-2

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

23,7

7,1

 

21,7

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

21,2

4,5

 

22,6

 

Nettomääräinen korkomarginaali, %

1,58

1,17

 

1,45

 

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)2

28 922

27 076

7

28 268

2

Taloudellinen pääoma2, mrd. euroa

22,2

23,4

-5

21,9

1

1. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.
2. Kauden lopussa. 
3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Nordean vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulosta käsittelevästä raportista. Englanninkielinen tulosraportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy myös verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q1 2023 Report

Median edustajille, sijoittajille ja osakeanalyytikoille järjestetään 27. huhtikuuta kello 11.00 Suomen aikaa webcast-lähetys, jossa konsernijohtaja Frank Vang-Jensen esittelee tuloksen. Esittelyn jälkeen alkaa sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu kyselytilaisuus, jossa kysymyksiin vastaavat Frank Vang-Jensen, konsernin talousjohtaja Ian Smith ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Matti Ahokas.

Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir ja esitysmateriaali on saatavana samasta osoitteesta.

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 27. huhtikuuta 2023 kello 7.30 Suomen aikaa.


Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Documents

Osavuosikatsaus