Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2024

Pörssitiedotteet | 18-04-2024 07:30

Nordea Bank Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)
18. huhtikuuta 2024 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto ensimmäisestä neljänneksestä

Tuottojen kasvu jatkui hyvänä. Tuotot yhteensä kasvoivat 6 prosenttia pääasiassa korkokatteen 11 prosentin nousun ansiosta. Nettopalkkiotuotot pysyivät vuoden takaisella tasolla. Vakuutustoiminnan nettotulos parani 33 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä oli hyvällä tasolla viime vuoden vahva ensimmäinen neljännes huomioon ottaen. Kulut vähenivät 9 prosenttia, kun vakausmaksut pienenivät. Kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon, kulut kasvoivat 5 prosenttia. Tämä johtui inflaatiosta sekä suunnitelmien mukaisista lisäinvestoinneista riskienhallintaan ja teknologiaan. Liikevoitto kasvoi 19 prosenttia.

Oman pääoman tuotto 18,1 prosenttia – osakekohtainen tulos kasvoi 23 prosenttia. Nordean oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä 18,1 prosenttia. Vuotta aiemmin oman pääoman tuotto oli 17,1 prosenttia. Kulu/tuotto-suhde pysyi vakaana ja oli 40 prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Osakekohtainen tulos parani 0,31 eurosta 0,38 euroon.

Volyymit vakaat, vaisuista markkinaolosuhteista huolimatta. Nordean luotonanto yrityksille kasvoi 2 prosenttia vuoden takaisesta. Asuntoluottojen volyymit pysyivät ennallaan, kun asuntokauppa jatkui vaisuna. Henkilöasiakkaiden talletusvolyymit kasvoivat prosentin. Yritysasiakkaiden talletusvolyymit supistuivat 6 prosenttia vuoden takaisesta. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 8 prosenttia, ja uutta varallisuutta saatiin Pohjoismaissa neljänneksen aikana hoitoon nettomääräisesti 1,1 miljardia euroa.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettoluottotappioita oli edelleen vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 33 miljoonaa euroa (4 korkopistettä). Kokonaisuutena luottotappiovarausten tasot ja kattamisaste pidettiin ennallaan. Myös johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan paikallisissa valuutoissa (euroiksi muunnettuna 505 miljoonaa euroa).

Pääomarakenne edelleen vahva. Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani 17,2 prosenttiin, eli se ylittää viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 5,1 prosenttiyksiköllä. Pääoman vahva kasvu jatkui, ja pankin kyky tukea asiakkaita on vankka. Nordean 21. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi 0,92 euron osakekohtaisen osingon tilikaudelta 2023. Nordean työ tehokkaan pääomarakenteen eteen jatkuu, ja neljäs omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatiin päätökseen maaliskuussa.

Vuoden 2024 näkymät ennallaan: oman pääoman tuotto yli 15 prosenttia. Nordean liiketoimintamalli on vahva ja pohjoismainen luottosalkku on erittäin hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta Nordea pystyy tukemaan asiakkaitaan sekä pitämään tuotot laadukkaina, tuloksensa vakaana ja kannattavuutensa hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulta 2 alkaen. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 54.)

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut

Milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos, %

Q4/2023

Muutos, %

Korkokate

1 954

1 765

11

1 946

0

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

763

765

0

763

0

Vakuutustoiminnan nettotulos

61

46

33

40

53

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

291

345

-16

154

89

Muut tuotot

16

0

 

12

33

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

3 085

2 921

6

2 915

6

Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. viranomaismaksut

-1 226

-1 167

5

-1 397

-12

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 289

-1 422

-9

-1 417

-9

Tulos ennen luottotappioita

1 796

1 499

20

1 498

20

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-33

-19

 

-83

 

Liikevoitto

1 763

1 480

19

1 415

25

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,7

39,9

 

47,9

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

40,7

42,7

 

50,6

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

18,1

17,1

 

14,1

 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,38

0,31

23

0,31

23

 

Konsernijohtajan kommentti

Vuotemme alkoi vahvasti. Vaisusta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta liiketoimintamme vire pysyi hyvänä, ja asiakkaat arvostavat kilpailukykyisiä palveluitamme ja aktiivista toimintaamme. Kannattavuutemme oli jälleen erittäin hyvä: oman pääoman tuotto nousi ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta 17,1 prosentista 18,1 prosenttiin.

Hintainflaatio hellitti Pohjoismaissa, mikä helpotti kotitalouksien ja yritysten tilannetta jonkin verran. Makrotalouteen ja geopolitiikkaan liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta. Venäjän sota Ukrainassa ja Lähi-idän konflikti muistuttavat meitä jatkuvasti siitä, miten hauras maailman tilanne on tällä hetkellä.

Meillä Nordeassa on hyvät edellytykset toimia epävarmuuden keskellä ja tukea asiakkaitamme. Liiketoimintamme on vahvaa, ja sitä tukee kestäväksi osoittautunut ja hyvin hajautettu liiketoimintamalli. Olemme johtavassa asemassa kaikilla markkinoillamme ja liiketoiminta-alueillamme. Kuten ensimmäinen neljännes osoittaa, olemme tuloksella mitattuna edelleen myös yksi Euroopan parhaista pankeista.

Tuotot yhteensä kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta ja olivat 3,1 miljardia euroa. Kasvua ajoi korkokate, joka parani 11 prosenttia. Kulut yhteensä vähenivät 9 prosenttia, kun viranomaismaksut pienenivät merkittävästi. Kulu/tuotto-suhde pysyi vakaana ja oli 40 prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Liikevoitto kasvoi 19 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 1,8 miljardia euroa.

Jatkoimme digipalvelujemme kehittämistä ja palvelimme asiakkaitamme erittäin aktiivisesti: palveluneuvotteluja oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Mallimme siis toimii. Vaikka asuntokauppa oli yhä vaisua Pohjoismaissa, asuntoluottojen volyymit pysyivät ensimmäisellä neljänneksellä vakaina ja säilytimme markkinaosuutemme. Vahvistimme asemaamme yritysluotoissa, joiden volyymit kasvoivat 2 prosenttia vuoden takaisesta.

Monet henkilöasiakkaat säästivät ja sijoittivat aiempaa enemmän, ja talletusvolyymit kasvoivat prosentin vuoden takaisesta. Olemme vahvistaneet tuote- ja palveluvalikoimaamme, ja ensimmäisellä neljänneksellä toimme markkinoille uusia talletustuotteita. Esimerkiksi Ruotsissa esittelimme asiakkaille uuden korkeakorkoisen säästötilin, jonka sisältämän ominaisuuden ansiosta mahdolliset huijaukset pystytään estämään tehokkaasti. Yritysten talletusvolyymit supistuivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, joskin edellisneljännekseen verrattuna muutos ei ollut yhtä suuri.

Luottosalkun laatu on pysynyt vahvana. Luottosalkkumme on hajautettu eri toimialoille ja markkinoille, ja sitä tukee konservatiivinen riskiprofiilimme. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 33 miljoonaa euroa (4 korkopistettä). Määrä oli vähäinen haastava taloudellinen toimintaympäristö huomioon ottaen. Pidimme kuitenkin johdon harkintaan perustuvan luottotappiovarauspuskurin ennallaan paikallisissa valuutoissa (euroiksi muunnettuna 505 miljoonaa euroa) mahdollisten tulevien tappioiden kattamiseksi.

Kaikki neljä liiketoiminta-aluettamme tekivät hyvän tuloksen ensimmäisellä neljänneksellä. Personal Bankingin asiakkaiden säästämisaktiivisuus kasvoi edelleen muun muassa uusien talletustuotteittemme ansiosta. Talletusvolyymit kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia. Vaikka uusien lainalupausten kysyntä oli viime vuoden ensimmäistä neljännestä vaisumpaa, asuntoluottojen volyymit pysyvät vakaina. Asiakkaat käyttivät ahkerasti digipalvelujamme: henkilöasiakkaiden mobiilipankissa sekä käyttäjien että kirjautumisten määrä kasvoi 7 prosenttia vuoden takaisesta.

Business Bankingissä tehtiin tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja autettiin yrityksiä haastavassa taloustilanteessa. Vaikka luottojen kysyntä oli markkinoilla yhä yleisesti vaimeaa, luottovolyymimme kasvoivat prosentin vuoden takaisesta paikallisissa valuutoissa laskettuna Norjan ja Ruotsin vetämänä. Talletusvolyymit kasvoivat prosentin vuoden takaisesta. Määräaikaisille talletustuotteillemme oli korkotason nousun vuoksi edelleen kysyntää. Paransimme palvelun laatua digikanavissa ja toimme yritysasiakkaille suunnatun Nordea Business -mobiilipankin markkinoille Norjassa. Mobiilisovelluksen kautta yritykset voivat helposti hallinnoida ja ostaa tuotteita. Nordea Business on nyt käytettävissä kaikilla kotimarkkinoillamme.

Large Corporates & Institutions tuki aktiivisesti pohjoismaisten asiakkaiden investointisuunnitelmia. Luotonanto kasvoi 3 prosenttia ja talletusvolyymit supistuivat 13 prosenttia vuoden takaisesta. Velkapääomamarkkinoilla oli paljon aktiviteettia, ja järjestimme yli 200 transaktiota. Vastuullisuustyömme sai myös tunnustusta ja Global Finance -lehti palkitsi meidät useassa palkintokategoriassaan, esimerkiksi maailman parhaana kestävyyssidonnaisten joukkolainojen järjestäjänä. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että pystymme omalta osaltamme edistämään siirtymää vähähiiliseen talouteen.

Asset & Wealth Management -liiketoiminta-alueella private banking -toiminnan vahva kasvu jatkui. Tämä on säästämisen strategiamme tärkeä painopistealue. Asiakastoiminta oli vilkasta, ja saimme uusia asiakkaita. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 8 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 391 miljardia euroa. Kasvua tuki Pohjoismaissa hoitoon saatu uusi varallisuus, jota kertyi nettomääräisesti 1,1 miljardia euroa kausiluonteisista lunastuksista huolimatta. Henki- ja eläkevakuutustoiminnassa asiakaskysyntä oli edelleen vahvaa: bruttomaksutulo nousi uuteen ennätykseen ensimmäisellä neljänneksellä.

Pääomarakenteemme on vahva. Ydinvakavaraisuussuhteemme oli 17,2 prosenttia, eli se ylitti vähimmäisvaatimuksen 5,1 prosenttiyksiköllä. Maaliskuussa varsinainen yhtiökokouksemme hyväksyi tilikaudelta 2023 maksettavan osingon. Maksoimme osinkoa yhteensä 3,2 miljardia euroa, mikä tukee talouskasvua laajasti Pohjoismaissa. Saimme myös päätökseen viimeisimmän, 1 miljardin suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmamme. Pääomatavoitteemme ja tavoitteemme tarjota markkinoiden johtavaa tuottoa osakkeenomistajille ovat ennallaan. Pääomamme kasvaa edelleen, ja odotamme voivamme antaa päivityksen pääomasuunnitelmiemme osalta, takaisinostot mukaan lukien, myöhemmin tänä vuonna sen jälkeen kun EKP hyväksyy uudet vähittäisvastuisiin sovellettavat pääomamallimme.

Tavoittelemme myös jatkossa markkinoiden parasta tulosta keskittymällä kannattavaan kasvuun ja tehostamalla pääoman käyttöä hyvin hajautetun liiketoimintamallimme avulla. Odotamme, että oman pääoman tuottomme on koko vuodelta 2024 yli 15 prosenttia, ja tavoittelemme yhtä vahvaa kannattavuutta myös vuonna 2025.

Vahva pankki kestää olosuhteiden vaihtelun, ja jatkamme varautumista tulevaisuuteen. Pyrimme aina vahvistamaan Nordeaa – hyödynnämme vahvaa taloudellista asemaamme ja kehitämme toimintamme kaikkia osa-alueita. Vahvistamme teknistä perustaamme. Investoimme digipalveluihimme varmistaaksemme, että voimme tarjota asiakkaillemme alan parhaat palvelut ja kokemukset. Suojelemme myös asiakkaitamme ja yhteiskuntia talousrikollisuudelta.

Vahva pankki on myös vastuullinen pankki, joten voitte odottaa, että keskitymme myös jatkossa vahvasti vähentämään luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä sekä auttamaan asiakkaitamme täyttämään ilmastosiirtymää koskevat vaatimukset.

Näin saavutamme tavoitteemme, joka on ennallaan: haluamme olla ensisijainen kumppani asiakkaille, jotka tarvitsevat laajan valikoiman palveluja raha-asioissa.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

 

Näkymät (ennallaan)

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 15 prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 44–46 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2024

Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan yli 15 prosenttia.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Tuloslaskelma

Milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos, %

Q4/2023

Muutos, %

Korkokate

1 954

1 765

11

1 946

0

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

763

765

0

763

0

Vakuutustoiminnan nettotulos

61

46

33

40

53

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

291

345

-16

154

89

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

7

-12

 

2

 

Muut liiketoiminnan tuotot

9

12

-25

10

-10

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

3 085

2 921

6

2 915

6

Henkilöstökulut

-749

-719

4

-735

2

Muut kulut

-338

-287

18

-323

5

Viranomaismaksut

-63

-255

-75

-20

 

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-139

-161

-14

-339

-59

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 289

-1 422

-9

-1 417

-9

Tulos ennen luottotappioita

1 796

1 499

20

1 498

20

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-33

-19

74

-83

-60

Liikevoitto

1 763

1 480

19

1 415

25

Tuloverot

-402

-332

21

-309

30

Tilikauden tulos

1 361

1 148

19

1 106

23

 

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

Mrd. euroa

31.3.2024

31.3.2023

Muutos, %

31.12.2023

Muutos, %

Luotot yleisölle

346,2

339,7

2

344,8

0

Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi ottaminen

319,8

319,3

0

324,0

-1

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle

216,0

217,7

-1

210,1

3

Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi antaminen

200,3

210,7

-5

202,6

-1

Taseen loppusumma

604,9

604,1

0

584,7

3

Hoidossa oleva varallisuus

391,2

362,4

8

378,5

3

1. Kauden lopussa.
 

Tunnusluvut mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

 

Q1/2024

Q1/2023

Muutos, %

Q4/2023

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,38

0,31

23

0,31

23

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,44

1,21

19

1,37

5

Osakkeen päätöskurssi2, euroa

10,47

9,84

6

11,23

-7

Oma pääoma / osake2, euroa

8,25

7,84

5

8,86

-7

Osakkeiden enimmäismäärä2, milj.

3 506

3 605

-3

3 528

-1

Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj.

3 508

3 622

-3

3 534

-1

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

18,1

17,1

 

14,1

 

Oman pääoman tuotto, %

17,8

15,3

 

14,7

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

20,3

17,6

 

16,9

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,9

3,2

 

3,2

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,7

39,9

 

47,9

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

40,7

42,7

 

50,6

 

Kulu/tuotto-suhde, %

41,8

48,7

 

48,6

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

4

2

 

10

 

Ydinvakavaraisuussuhde2,3, %

17,2

15,7

 

17,0

 

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma2,3, %

19,5

18,0

 

19,4

 

Vakavaraisuussuhde2,3, %

22,4

20,1

 

22,2

 

Ensisijainen pääoma2,3, mrd. euroa

27,1

25,5

6

26,8

1

Riskipainotetut erät2, mrd. euroa

138,6

142,0

-2

138,7

0

Nettomääräinen korkomarginaali, %

1,83

1,58

 

1,83

 

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)2

29 478

28 922

2

29 153

1

Oma pääoma2, mrd. euroa

28,9

28,2

2

31,2

-7

1. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.
2. Kauden lopussa. 
3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Nordean vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta. Englanninkielinen tulosraportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy myös verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q1 2024 Report

Webcast-lähetys, jossa konsernijohtaja Frank Vang-Jensen esittelee tuloksen, järjestetään 18. huhtikuuta kello 11.00 Suomen aikaa. Lähetyksen jälkeen alkaa sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu kyselytilaisuus, jossa kysymyksiin vastaavat Frank Vang-Jensen, konsernin talousjohtaja Ian Smith ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Ilkka Ottoila.

Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir. Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaali tulevat saataville samaan osoitteeseen.

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Ilkka Ottoila, sijoittajasuhteet, 09 5300 7058
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 18. huhtikuuta 2024 kello 7.30 Suomen aikaa.


Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Documents

Nordea