Nordean yhtiökokous 2022

Helsinki skyline

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

 

Viimeisimmät tiedot yhtiökokouksesta

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidetään 24. maaliskuuta 2022.

Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

 

Käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien, jotka haluavat ehdottaa jotain yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, on toimitettava siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle. Ehdotusten tulee olla hallituksella viimeistään 27. tammikuuta 2022.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen:

Nordea Bank Oyj
Hallitus
c/o Group Legal, SATA V5A
Satamaradankatu 5

Yhtiökokoukseen liittyvät lehdistötiedotteet ja pörssitiedotteet