Nordean yhtiökokous 2022

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Webcast osakkeenomistajille

Nordea järjesti osakkeenomistajilleen erillisen webcast-lähetyksen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen torstaina 24. maaliskuuta 2022.

Katso tallenne webcast -lähetyksestä
 

Viimeisimmät tiedot yhtiökokouksesta

Nordea Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 24. maaliskuuta 2022 Nordean päätoimipaikassa Helsingissä poikkeusjärjestelyin koronaviruspandemian vuoksi. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Näin pyrittiin varmistamaan Nordean osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä järjestämään kokous ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua siihen.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille: Nordea järjesti osakkeenomistajilleen erillisen webcast-lähetyksen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen torstaina 24. maaliskuuta 2022. Tallenne on katseltavissa täällä. 

Osinko: Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella yhteensä enintään 2 681 667 380 euron maksamisesta osinkona yhdessä tai useammassa erässä. 
Hallitus päätti 0,69 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta yhdessä erässä varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28. maaliskuuta 2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n Suomessa, Euroclear Sweden AB:n Ruotsissa ja VP Securities A/S:n Tanskassa ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osinko maksetaan 4. huhtikuuta 2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Osinko maksetaan yhdessä erässä eikä muuta osinkoa makseta varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. 

 

Yhtiökokouksen materiaalit

 

Hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan puheet

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnussonin puhe

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin puhe

Osakkeenomistajien kysymykset ja Nordean vastaukset

Yhtiökokoukseen liittyvät lehdistötiedotteet ja pörssitiedotteet