Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

3 vinkkiä yrittäjän vuoteen

21-01-2021 11:41

Taakse on jäänyt vuosi 2020, joka oli kaikkinensa erikoinen. Aloitimme vuoden suurin toivein, mutta kuka olisi voinut aavistaa, että maailmanlaajuinen pandemia iskisi meihin valtavalla voimalla? Kun kysyntä katosi käytännössä yhdessä yössä, yritykset ovat joutuneet järjestelemään toimintaansa monin verroin uudelleen. Positiivista on se, että notkeimmat yritykset ovat kuitenkin pystyneet saamaan takaisin suuren osan kadonneesta liikevaihdosta ajattelemalla luovasti.

Olen ollut yhteydessä moniin yrittäjiin ja heidän sisukkuutensa on tehnyt minuun erittäin suuren vaikutuksen. Vaikka haasteet ovat olleet paikoin valtavia, kyky ajatella uudella tavalla on auttanut yrityksiä eteenpäin. Olen nähnyt inspiroivia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat tarkastelleet liiketoimintamallejaan ja löytäneet niin uusia tulonlähteitä kuin uusia asiakasryhmiä. Monet yritykset ovat myös saaneet apua eri tukipaketeista ja pystyneet toimimaan joustavasti. 

Monet viime vuonna koetuista muutoksista ovat luultavasti pysyviä ja tulevat vaikuttamaan liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Tällaisia muutoksia ovat mm. suhtautuminen matkustamiseen, lisääntynyt etätyö ja kiihtyvä digitalisaatio kaikilla toimialoilla.

Uutiset koronarokotteesta antavat toivoa paremmasta; että virus hellittäisi otteensa ja talouskasvu sen seurauksena kiihtyisi. Kuitenkin, takaiskujen riski on todellinen, ja yritysten on varauduttava myös niihin. Suomi on pienehkö avoin talous ja sen vuoksi globaali toimintaympäristö vaikuttaa meihin valtavasti. Seuraavat osa-alueet läpikäymällä voit varmistaa, että yrityksesi on menestyksen polulla myös vuonna 2021. Kolme tärkeintä asiaa ovat mielestäni digitalisaatio, markkinariskien hallinta ja vihreä siirtymä. Kysy siis itseltäsi uuden vuoden alkaessa, millaiset suunnitelmat näihin on laadittu ja miten nämä asiat vaikuttavat yritykseesi.

Digitalisaatio

Pandemia on tuonut mukanaan rajoitukset ja turvavälit ja lisännyt kotona vietettyä aikaa. Siksi monet yritykset ovat joutuneet miettimään liiketoimintamalliaan uudelleen. Tuotteiden myyntipaikat sekä asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamispaikat ovat muuttuneet. Me Nordeassa olemme nähneet nopean siirtymän digitaalisiin kanaviin, kuten verkkotapaamisiin ja chat-palveluun, ja henkilöstömme on mahdollisuuksien mukaan tehnyt etätöitä. 

Moni asia viittaa siihen, että digitalisaatio jatkuu voimakkaana pandemian jälkeenkin. Muutos aiheuttaa toki aina haasteita, mutta olemme lyhyessä ajassa nähneet myös paljon hyötyjä. Digitalisaatio vähentää etäisyyksien merkitystä, mikä on syrjäisen ja harvaanasutun maan etu. Osaajien ja työpaikkojen kohtaaminen onkin entistä jouhevampaa. Digitalisaatio kasvattaa työn tuottavuutta, vähentää kustannuksia ja usein parantaa asiakkaiden saamaa palvelua. 

Muista siis tarkastella yrityksen digitaalista liiketoimintamallia ja varmistaa sen toimivuus. Jos et ole vielä perustanut verkkokauppaa, nyt on hyvä hetki miettiä, miten viet kivijalkamyymäläsi verkkoon. Yksi avainasioista tässä on varmistaa sujuva maksaminen verkossa.

Markkinariskit

Vuonna 2020 markkinoilla oli paljon epävarmuutta ja suuria valuuttakurssiliikkeitä. Suuret heilahdukset saattavat heikentää merkittävästi vienti- ja tuontiyritysten katteita ja tuloksia. Kotivaluuttamme euro vahvistui 9% dollaria vastaan vuonna 2020, ja jos riskinottohalukkuus kasvaa ja maailmantalous elpyy nopeasti, uskomme, että sama suuntaus jatkuu myös vuoden 2021 puolella. 

Nordean tuoreen pk-yrityksille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan lähes puolelle (44 %) niistä pk-yrityksistä, joille valuuttakurssimuutoksista oli aiheutunut kielteisiä vaikutuksia, nämä tappiot olivat tulleet yllätyksenä. Kaikkien yritysten kannattaakin nyt miettiä, millaisia valuuttariskejä niillä on ja miten niitä voi hallita. 

Olemme huomanneet – ja kyselystäkin käy ilmi – että moni yritys kokee ajan ja osaamisen puutteen esteeksi valuuttariskien ehkäisemisessä. Tämä on kuitenkin osa-alue, jossa me haluamme auttaa yrityksiä helpoilla ja yksinkertaisilla ratkaisuilla. Näin tehden asiakkaamme pystyvät keskittymään täysillä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Keinovalikoima on nykypäivänä laaja ja moderni, monimutkaisuutta ei pidä pelätä.

Kohti vastuullista liiketoimintaa

Uskon, että vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään vuonna 2021 ja siitä eteenpäin. Vastuullisen liiketoiminnan kysyntä ja vaatimukset kasvavat kaikkialla yhteiskunnassa. Jos et ole vielä pohtinut asiaa, nyt tämä työ kannattaa käynnistää ja laatia realistinen suunnitelma.

Vastuullisuus ei ole enää toissijaista puuhastelua tai tavaramerkin koristelua. Sijoittajat ja rahoituslaitokset ja suuret yhtiöt ottavat niin kutsutut ESG-asiat* huomioon tehdessään päätöksiä. Viranomaisten, pankkien, asiakkaiden ja tavarantoimittajien uusien ja kasvaneiden vaatimusten vuoksi yritysten liiketoimintamallien on oltava aiempaa vastuullisempia ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisia. Yrityksiltä vaaditaan muun muassa entistä parempaa läpinäkyvyyttä ja tarkempaa raportointia, suunnitelmaa ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa toimitusketjun vastuullisuudesta.

Pankkina voimme tukea yritystäsi tässä työssä ja helpottaa yrityksesi vastuullisia valintoja tarjoamalla esimerkiksi vihreitä yrityslainoja ja vastuullisia sijoituksia.

Aleksi Lehtonen, Nordean pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Suomessa

*ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista Environmental, Social ja Governance, ja se tarkoittaa, että yritys ottaa vastuullisuustyössään huomioon ympäristöön (E), yhteiskuntavastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G) liittyvät seikat saavuttaakseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Näillä tavoitteilla pyritään mm. rajoittamaan maapallon lämpenemistä.

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää