Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

27-09-2022 13:46

Analyysi: Energiakriisi vauhdittaa vihreää siirtymää ja irtautumista fossiilisista polttoaineista

Euroopan taloudessa ja energiamarkkinoilla on ollut poikkeuksellisen myrskyistä viime aikoina ja nyt talven ja lämmityskauden lähestyessä käsillä on vuosikymmeniin vaikein energiakriisi. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja joidenkin päättäjien kommenteissa on alkanut näkyä kyseenalaistavia kommentteja siitä, onko vihreä siirtymä synnyttänyt nykyisen energiakriisin. Nordean vanhemman ilmastoasiantuntijan Matti Kahran mukaan asia on päinvastoin.

Energiamarkkinoilla on ollut myrskyisää. Ensin koronapandemia sekoitti toimitusketjut ja kysynnän, ja hinnat putosivat alhaalle. Kun talous ja kysyntä elpyivät, Venäjä aloitti sotavalmistelunsa, energiamarkkinoiden manipuloinnin ja helmikuussa hyökkäyssotansa Ukrainaan.

Sähkö on nyt kallista, koska maakaasun hinta Euroopassa on moninkertaistunut. Venäjä on rajoittanut tai kokonaan lopettanut kaasuntoimitukset Eurooppaan ajaakseen kiilaa eri maiden välille ja painostaakseen EU:ta luopumaan sodan takia asetetuista pakotteista. Osatekijänä kriisissä on myös muun energiantuotannon vaikeudet: Ranskassa ydinvoimaloista suuri osa on pois käytöstä huolto-ongelmien takia ja kesän vakava kuivuus on vähentänyt merkittävästi vesivoiman saatavuutta. Tätä aihetta käsitteli myös Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 26.9.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja joidenkin päättäjien kommenteissa on alkanut näkyä kyseenalaistavia kommentteja siitä, onko nykyinen energiakriisi vihreän siirtymän synnyttämää. Pohjoismaiden tilanne osoittaa, että asia on päinvastoin.

Pohjoismaat pärjäävät hyvin – kiitos johdonmukaisen ja pitkällä olevan ilmastopolitiikan

Pohjoismaat pärjäävät suhteellisesti muita Euroopan maita paremmin, koska fossiiliriippuvuus on vähäistä ja vihreä siirtymä on jo pitkällä. Meillä on monipuolinen ja joustava energiajärjestelmä sekä integroidut sähkömarkkinat, jotka tuovat joustavuutta. Muuta Eurooppaa pidemmällä olevat ilmastotavoitteet ja jo aiemmin aloitettu irtautuminen fossiilista polttoaineista auttavat kriisin hallitsemisessa.

Sähkön tuotanto ja kulutus Suomessa

 

Esimerkiksi Suomi on onnistunut pudottamaan EU-maista eniten maakaasun kulutusta, eikä ainakaan vielä tästä ole syntynyt tuotantohäiriöitä teollisuudessa. Kotien lämmityksessä maakaasulla on marginaalinen merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa toisin kuin Keski-Euroopassa. Mitä vähemmän talous käyttää fossiilisia polttoaineita ja mitä monipuolisempaa energiatuotanto on, sitä paremmin se pärjää.  Kääntäen, kriisi iskee nyt pahimmin maihin, joiden teollisuus ja kotitaloudet käyttävät paljon maakaasua, eikä nopeita keinoja korvata tätä riippuvuutta ole. Osa Euroopan maista joutuu nyt nopealla tahdilla korvaamaan ja irtautumaan vuosikymmenien aikana syntyneestä venäläisen fossiilienergian riippuvuudesta.

Onneksi Eurooppa ei ole laittanut peruutusvaihdetta päälle

Onneksi oikea tilannearvio ja päättäväisyys näkyvät tällä hetkellä sekä EU:n, jäsenmaiden että yritysten päätöksissä. Tavoitteista ei peruuteta, vaan itse asiassa vihreää siirtymää kiihdyttämällä voidaan ensiksi vähentää riippuvuutta Venäjästä ja toisekseen ylipäätään fossiilista polttoaineista. Energiakriisin aikana EU on muun muassa nostanut energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tavoitteitaan pyrkien samalla nopeuttamaan pitkäksi venyneitä lupaprosesseja.

Esimerkiksi Suomessa on käynnistetty juuri työ Itä-Suomen tuulivoimainvestointien nopeuttamiseksi. EU-tasolla tuuli -ja aurinkovoiman, lämpöpumppujen ja muun vähäpäästöisen energian investointitahti kasvaa merkittävästi lähivuosina. Huoltovarmuuden ja saatavuusongelmien takia ainakin tänä vuonna päästöt tulevat kasvamaan hetkellisesti. Esimerkiksi Bloomberg New Energy Finance arvioi EU:n päästöjen kasvavan 15 % viime vuoteen verrattuna.

Päästöjen vähentäminen ja fossiilisista polttoaineista irtautuminen on toimiva lääke sekä käsillä olevaan akuuttiin energiakriisiin että taustalla olevaan ilmastokriisiin ja päästövähennyksiin. Tähän asti nähty kehitys luo näkymää sille, että käsillä oleva energiakriisi tulee todennäköisesti nopeuttamaan ja vahvistamaan päättäväisyyttä päästövähennysten toteuttamiselle tällä vuosikymmenellä. Vihreä kasvu ja investoinnit näyttävät erityisen lupaavilta Pohjoismaiden osalta, jossa päästöttömän sähkön hinta ja teollisuuden kilpailukyky tulevat näillä näkymin olemaan erittäin hyvällä tasolla muuhun Eurooppaan verrattuna.

Vastuullinen pankkitoiminta