Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Bidenin veronkorotukset eivät pysäytä kurssinousua

13-04-2021 11:07

Investointipaketti, veropaketti, tulonsiirtopaketti. Presidentti Bidenin suunnitelmat kulkevat monella nimellä poliittisesta kannasta riippuen.

Erityisesti kulmia on nostattanut pörssikurssien nousu viime viikkoina huolimatta siitä, että suunnitelmiin liittyvistä veronkorotusaikeista on saatu hieman enemmän selkoa. Osana tätä kokonaisuutta veronkorotukset voivat itse asiassa olla jopa hyvä asia pörssikursseille, mutta eivät yksinään.

Kunnianhimoinen suunnitelma

Aloitetaan kuitenkin siitä suunnitelmasta. Presidentti Biden aikoo investoida reilut kaksi tuhatta miljardia dollaria maan teihin, rautateihin, siltoihin, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja niin edelleen. Onnistuessaan näiden investointien voi olettaa tukevan pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Nämä investoinnit on käytännössä tarkoitus rahoittaa ainakin osittain yritysten verotusta kiristämällä. Valtiovarainministeriön julkaiseman raportin mukaan yritysten veroastetta olisi tarkoitus nostaa nykyisestä 21:stä 28:aan. Suunnitelma siis puolittaisi presidentti Trumpin reilun kolmen vuoden takaisen yritysveroalen.

Lisäksi suunnitelmissa on mm. verotuksessa olevien porsaanreikien tukkimista sekä kansainvälisten tulojen tehokkaampaa verotusta. Läpäistäkseen lainsäädäntöseulan presidentti tarvitsee kaikkien demokraattisenaattorien tuen ohjelmalleen, sillä luultavimmin yksikään republikaanipuolueen senaattori ei pakettia tue. Voi siis hyvinkin olla, että lopulliset luvut jäävät hieman suunnitelluista. Sijoittajan kannalta hyvä työluku tulevalle veroasteelle voisi olla esimerkiksi 25 prosenttia, jonka yritykset vaikuttaisivat hyväksyneen. Ei ole kuitenkaan mahdotonta ajatella, että veroaste päätyisi myös suunnitellulle 28 prosentin tasolle.

Veronkiristykset iskevät suuriin yrityksiin

Etenkään suuret yritykset eivät maksa erilaisten verovähennysmahdollisuuksien takia läheskään täyden veroasteen mukaista veroa. Porsaanreikien tukkimisella voi tästä syystä olla suurikin merkitys kokonaisuuden kannalta. Näillä toimilla tasoitettaisiin pelikenttää pienten yhtiöiden hyväksi ja mahdollisesti parannettaisiin myös talouden tehokkuutta. Pörssin suunnalle tärkeimmät suuret yhtiöt olisivat kuitenkin selvä kärsijä. Yllä kuvattu verotuskokonaisuus voisi laskea suurten yhtiöiden kaikkia tulevia tuloksia vajaalla kymmenyksellä, mikä yksinään voisi olla hyvä syy pörssin korjausliikkeelle. Lukema on suurin piirtein sama kuin arviomme siitä, kuinka paljon ensi vuoden tulosennusteita pitäisi vielä nostaa, esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston viimeisimpien talousennusteiden perusteella.

On hyvä huomata, että pörssikurssit eivät yleisesti ottaen reagoi verotuksen muutoksiin läheskään niin voimakkaasti kuin voisi luulla. Esimerkiksi Trumpin veroalen hyötyjien osakekurssit eivät nousseet juurikaan sen nopeammin kuin niiden yhtiöiden kurssit, jotka hyötyivät alesta vähiten tai jopa kärsivät siitä. Markkinat luultavimmin ennakoivat jo silloin, että seuraava demokraattihallinto kuitenkin purkaa veronalennukset ainakin osittain. Tästä syystä myös veronkorotusten kurssivaikutus jää todennäköisesti niiden tulosvaikutusta pienemmäksi.

Ei pelkkiä veronkorotuksia

On myös tärkeää muistaa, että toisin kuin presidentti Trumpin veroalen aikaan, tällä kertaa ei olla pelkästään ruuvaamassa yritysten verotusta. Liittovaltion kasvava tulovirta kun on tarkoitus ohjata takaisin talouteen ja jopa etupainotteisesti. Sijoittajan onkin järkevä ajatella, että etenkin hyvin hajautetussa kokonaisuudessa verottajalle menetetty tulovirta palautuu takaisin liikevaihtona. Tämä ei tarkoita sitä, että verotuksen kiristyminen ei vaikuttaisi tuloksiin yhtään, vaan sitä, että se vaikuttaa niihin vähemmän kuin saattaisi päällepäin kuvitella. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että koko osakemarkkinan tasolla julkisiin menoihin käytettävät veronkiristykset painavat tuloksia vajaalla puolella siitä, mitä ne tekisivät, jos verotulot käytettäisiin esimerkiksi julkisten velkojen takaisinmaksuun. Bidenin suunnitelmassa investoinnit toteutetaan suurin piirtein puolet nopeammin kuin ne rahoitetaan veronkorotuksilla. Tämä voisi hyvinkin tarkoittaa sitä, että kokonaisuus on ensimmäisinä vuosina jopa myönteinen tulosten kannalta. Lisäksi jos investoinnit tukevat tarkoituksensa mukaisesti pitkän aikavälin kasvua, kokonaisuuden pitäisikin olla pörssikursseille myönteinen.

Suunnitelmat tekevät toteutuessaan myös eroja toimialojen välille. Todennäköisimpiä kärsijöitä ovat suuret teknologia- ja lääkeyhtiöt, joiden kansainvälistä tulovirtaa pyritään verottamaan tehokkaammin. Fossiilisten polttoaineiden tukien vähentäminen ja vihreän energian puoltaminen taas tukee vihreään energiantuotantoon keskittyviä yhtiöitä perinteisten öljy-yhtiöiden kustannuksella. Kokonaisuuden suurimmat hyötyjät löytynevät teollisuudesta, johon kuuluu merkittävä osa vihreän energian toimijoista sekä infrastruktuurirakentamisesta. Lisäksi mm. kuljetusala Yhdysvalloissa hyötyy paremmista teistä ja silloista. Niin ikään pienyhtiöt voivat hyötyä hieman pelikentän tasaantumisesta, vaikka toisaalta ne joutunevat myös maksamaan veronkorotukset melko pitkälti täysimääräisinä. Sijoittajan on myös hyvä pitää mielessä, että monet näistä suunnitelmista ovat olleet tiedossa jo viime syksystä lukien, joskin niiden läpimeno oli tuolloin ja on edelleen epävarmaa. Siksi on hyvin mahdollista, että melko suuri osa tämän kokonaisuuden aiheuttamista kurssiliikkeistä on jo takanapäin.

Antti Saari
päästrategi

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää