Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

29-10-2021 06:56

Ilmastokriisin ratkaiseminen on aikamme suurimpia haasteita

Tänään perjantaina 29.10.2021 Nordean pääkonttorin edustalla on kokoontunut Rahat pois fossiilisista, Nordea! –mielenilmaus. Nordean asiantuntijat ovat perjantaina paikalla tapahtuman ajan keskustelemassa aiheesta mielenilmaukseen osallistujien kanssa ja kuuntelevat heidän näkemyksiään. Osallistujille on jaettu tämä avoin kirje:
Vihreä puu korkeiden toimistorakennusten keskellä

Ilmastokriisin ratkaiseminen ja lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 °C:seen on aikamme suurimpia haasteita, ja myös meillä finanssialalla on oma merkittävä roolimme ilmastokriisin ratkaisemisessa. Meistä on tärkeää, että asian kiireellisyyttä pidetään esillä monin tavoin. 

Mielenilmauksenne viesti on tärkeä ja olemme samaa mieltä tavoitteista ja muutoksen suunnasta. Meidän kaikkien on toimittava yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta. Toimimme päivittäin peräänkuuluttamienne tavoitteiden mukaisesti ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua niin yritysten kuin kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Edellytämme asiakasyrityksiltämme ja sijoituskohteiltamme kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja uskottavaa suunnitelmaa siitä, miten heidän toimintansa saadaan linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Mikäli uskottavaa suunnitelmaa ei ole tai emme saa yrityksiltä tietoja vaadittavista tuloksista, poissulkeminen on vakavasti harkittava vaihtoehto. 

Yrityksiä tulee arvioida niiden siirtymäsuunnitelmien valossa. Jos Nordea vetäytyisi täysin rahoittajan tai sijoittajan roolista yhtäkkiä, on todennäköistä, että rahoitus haetaan muualta, ja päästöjen vähentämisen toteutus siirtyy eteenpäin. Tähän meillä ei ole ilmastotieteen valossa aikaa, vaan tarvitsemme vaikuttavia toimia jo tänään. 

Tarkastelemme ja päivitämme periaatteitamme jatkuvasti. Nordea on sitoutunut siihen, että olemme nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. 

Päivitimme hiljattain periaatteemme koskien fossiilisia polttoaineita. Tässä muutama nosto niiden sisällöstä: 

  • Kansainvälisten suositusten mukaisesti Nordea ei anna uutta rahoitusta yhtiöille, jotka käyttävät lämpöhiiltä energiantuotannossa tai kaivostoiminnassa. Nordea luopuu nykyisistä asiakkaistaan, jolleivat ne lopeta tällaista toimintaa teollisuusmaissa vuoteen 2030 mennessä ja koko maailmassa vuoteen 2040 mennessä.  

  • Nordea ei rahoita eikä jälleenrahoita esimerkiksi putkistoinfrastruktuuriin liittyviä hankkeita eikä yhtiöitä, jotka harjoittavat aktiivisesti epätavanomaisen öljyn ja maakaasun tuotantoa. Nordea luopuu nykyisistä asiakkaistaan, jolleivat ne lopeta tällaista toimintaa vuoteen 2026 mennessä.  

  • Nordea ei aloita uusia asiakassuhteita sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka harjoittavat öljyn ja kaasun poraustoimintaa arktisen alueen haavoittuvimmissa osissa. Luovumme nykyisistä asiakkaista, jolleivat ne lopeta tällaista toimintaa vuoteen 2023 mennessä. 

Lue koko Fossil Fuel Policy Nordean verkkosivuilta: https://www.nordea.com/en/doc/nordea-sector-guideline-fossil-fuel-2021-09.pdf  

Kiitos käyttämästänne ajasta tärkeän asian puolesta. Haluamme jatkossakin jatkaa vuoropuhelua.