Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Millä tavalla vastuullisuuskysymykset vaikuttavat yrityksiin?

17-06-2021 10:44

Yrityksiä koskevat vastuullisuuskysymykset ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Esimerkiksi  ilmastonmuutos puhuttaa entistä enemmän ja sitä myötä myös yritysten vastuullinen rahoitus. Käynnissä oleva muutos vastuullisuustavotteiden asettamisessa tapahtuu niin globaalilla tasolla, Euroopassa, kuin aivan paikallisestikin. Jokaisen yrityksen tulisi pohtia omista lähtökohdistaan, miten vastuullisuuskysymyksiin vaikuttavat käynnissä oleva globaali muutos, EU:n sääntely sekä ennen kaikkea paikallisella tasolla yrityksen työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien sekä laajemman verkoston odotukset ja vaatimukset.

Vastuullisuus vaikuttaa kaikkeen

Vastuullisuusasioita on hyvä lähestyä eri näkökulmista. Ensinnäkin jokaisen yrityksen olisi hyvä arvioida, miten mahdolliset ESG-riskit  - eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan sekä kulttuuriin kohdistuvat riskit - realisoituessaan voisivat vaikuttaa haitallisesti yrityksen toimintaan, ja miten riskit voidaan parhaiten tunnistaa ja minimoida.

Tämän lisäksi yritysten on syytä pohtia, miten vastuullisuuskysymykset käännetään positiiviseksi mahdollisuudeksi. Vastuullisuuskysymysten äärellä on hyvä tarkastella, miten niiden kautta voidaan luoda innovaatioita, uusia ratkaisuita ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Koen, että vastuullisuuden tulee olla olennainen osa koko yrityksen toimintaa. Nordeassa on lanseerattu kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Yksi merkittävä tavoite on, että tulemme laskemaan oman laina- ja sijoitusportfoliomme hiilijalanjälkeä 40-50 % vuoteen 2030 mennessä.  Pidemmällä tähtäimellä päätavoite on olla nollapäästöinen laina- ja sijotussalkun osalta.

Tämä tavoite on vaikuttava yhteiskunnallisesti, sillä Nordealla yrityslainasalkun koko on liki 150 miljardia euroa ja hallinnoitavia varoja on yli 350 miljardia euroa.  Emme onneksi ole tavoitteen kanssa yksin, vaan tavoite saavutetaan yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa.

Miten pankki voi tukea yritysten vastuullisuuskysymyksissä?

Pankin näkökulmasta on oleellista käydä aktiivista vuoropuhelua yritysten kanssa. Haluamme keskustella asiakkaidemme vastuullisuusuunnitelmista ja myös tarvittaessa haastaa asettamaan tavoitteita vastuullisuuteen liittyviin asioihin.

Suomen pk-sektorin rahoituksessa esimerkiksi vihreät lainat ovat yleistyneet sen jälkeen, kun vuonna 2019 myönsimme Suomen ensimmäisen vihreän lainan Salossa toimivan jätteenkäsittelylaitokselle. Nyt nähtävissä on muutos, jossa vihreiden lainojen käyttötarkoitus on monipuolistumassa ja yleistymässä. Uudet, niin sanotut vastuullisuuteen liitetyt lainat tarkoittavat, että pankki ja yritys yhdessä sopivat tietyistä vastuullisuustavoitteista. Jos tavoitteisiin päästään, rahoituksen hinta yritykselle voi laskea. Näin vastuullisuustavoitteiden seuraamisesta tulee pankin ja asiakkaan yhteinen tavoite.

Positiivisesti eteenpäin

Kiteytettynä vastuullisuuskysymyksiä voidaan lähestyä kolmella eri tavalla

  1. Vastuullisuus kannattaa nähdä osana koko yrityksen kehitystä
  2. Uusien hankkeiden suunittelussa aktiivinen vuoropuhelu pankin kanssa vastuullisuuskysymyksistä auttaa varmistamaan hankkeen rahoituskelpoisuuden sekä haastaa pohtimaan vastuullisuutta useista eri näkökulmista
  3. Vastuullisuuskeskusteluihin kannattaa ottaa koko organisaatio mukaan: ei vain yrityksen päätöksentekijät, vaan koko henkilöstö ja laaja sidosryhmä.

Lopulta asenne on erottava tekijä: jäämmekö odottamaan ja seuraamaan tilannetta vai lähdemmekö ensimmäisten joukossa etsimään uusia mahdolisuuksia, joita vastuullisuus voi liiketoiminnalle tuoda?

Aleksi Lehtonen

Nordean pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää